Spotřební daň z lihu – Sazby

Prodej konzumního lihu a alkoholu je v České republice, podobně jako je tomu i v ostatních státech světa zdaněn nejen daní z přidané hodnoty, ale také spotřební daní. Její výše je různá, podle toho, o jaký druh alkoholu se jedná.

Spotřební daň z lihu

LíhDaň (Kč/litr ethanolu)
Líh obsažený v ovocných destilátech
z pěstitelského pálení
162 Kč
Líh obsažený v likrech a destilátech
(2207, 2208) a ostatních kódech nom.
322,50 Kč
Sazba spotřební daně z lihu

Příklad: Spotřební daň z 0,5 l nápoje se 40 % obj. alkoholu činí 0,5 × 0,40 × 322,50 Kč = 64,50 Kč.

Spotřební daň z piva

Sazby daně a výpočet daně z piva (§ 85 ZSD) Snížená sazba – malé nezávislé pivovary. Základní sazba – ostatní pivovary. Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny (ze které bylo pivo vyrobeno před zkvašením) Základní sazba. Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary. Velikostní skupina podle výroby v hl ročně.

Malým nezávislým pivovarem je pivovar, jehož roční výroba piva nepřesahuje 200 000 hl. Nesmí být právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru a také jeho prostory a objekty nejsou nijak propojeny s objekty jiného pivovaru.

Příklad: Zdanění si vypočítáváme u půllitru Plzně při ceně 33 Kč. DPH činí 5,72 Kč (33 Kč: 121 x 21). Plzeň je pro výpočet spotřební daně jedenáctkou. Spotřební daň je tedy 1,76 Kč (32 Kč: 100 x 11 : 2). Při konečné ceně 33 Kč činí celková daň 7,48 Kč (5,72 Kč + 1,76 Kč). Zdanění jedné Plzně při ceně 33 Kč je tedy necelých 23 % konečné ceny.

Spotřební daň z vína a meziproduktů

Druh vínaSazba daně
Šumivá vína23,40 Kč/l
Tichá vína
Meziprodukty23,40 Kč/l
Sazba spotřební daně z vína

Od platby daně jsou osvobozené fyzické osoby, které vyrábí tiché víno a za ten kalendářní rok celkové množství vyrobeného vína nepřesáhla 2 000 litrů. Tato nulová sazba na tichá vína, je mnohými považována za neodůvodněnou daňovou výjimku, která nemá zjevné opodstatnění a pouze deformuje trh.