Vinařská encyklopedie – J

Ve vinařské encyklopedii najdete slovník vína – výklad definic, pojmů a odborných termínů spojených s vínem, pěstováním odrůd vinné révy, vinařskými oblastmi, vinařstvím a vinohradnictvím.

 • Jablečná chuť –  Nachází se v mladých vínech díky přítomnosti kyseliny jablečné a dále ve vínech vyrobených z nedozrálých hroznů.
 • Jablečno-mléčné kvašení – Tento proces bývá někdy popisován jako druhé kvašení, ve skutečnosti se však jedná o biochemický proces, který přeměňuje tvrdou kyselinu jablečnou z nevyzrálých hroznů na jemnou kyselinu mléčnou a kysličník uhličitý.
 • Jakostní třídy vína – V ČR jsou určeny podle cukernatosti. Vinařský zákon rozděluje vína do jakostních tříd. Viz tabulka níže.
 • Jakostní víno – Pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti – výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos max. 12 t/ha. Víno musí být zatříděno SZPI.
 • Jakostní víno odrůdové – Jakostní víno odrůdové musí obsahovat minimálně 85% odrůdy uvedené na etiketě. Může být vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd, které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín. Pokud podíl jednotlivých odrůd je min. 15%, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí.
 • Jakostní víno s přívlastkem – Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ ,cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI. Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd.
 • Jakostní víno známkové – Víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín. Většinou se skládá z několika odrůd, které se vzájemně doplňují a vytváří chuťové vlastnosti, které jsou podobné v každém ročníku.
 • Jakostní zatřídění – Jakostní zatřídění se u nás rozděluje podle cukernatosti hroznů. Jakostní zatřídění se odvíjí především od zralosti hroznů čili obsahu cukru v moštu. Provádí se měření cukernatosti moštu v kilogramech cukrů na 100 litrů moštu. 1 kg cukrů ve 100 litrech moštu = 1 ČNM (Český normalizovaný moštoměr).Pro zatřídění jakostních vín je zapotřebí respektovat odrůdové složení vína. Je povoleno vyrábět víno pouze ze zaregistrovaných moštových odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize- SOK.
 • Jalové víno – Tento pojem se používá pro prázdné, bezduché víno, vyrobené buď z nekvalitních odrůd, anebo z hroznů z horších poloh, popř. víno ze špatných ročníků.
 • Jezero vína – Pojem používaný pro nadbytek stolních vín nízké kvality v rámci EU.
 • Jiskra ve víně  – Termín enologů, degustátorů a sklepmistrů pro nejvyšší stupeň čistoty vína, kdy víno prohlížené proti světelnému zdroji „jiskří“. Pokud si degustátor není jiskrou jistý, lze prosvítit pohárek vína malou elektrickou baterkou s koncentrovaným paprskem, ve sloupci světla nesmí být vidět bílý matný opar. Pokud má víno jiskru, boduje se (při hodnocení vína na soutěžích) v kolonce vzhled, čirost plným počtem bodů.
 • Jižní typ vína – Někdy se také nazývá středomořský bývá s nízkým obsahem kyselin, je mírně naoxidovaný, s vyšším obsahem alkoholu, plochý, krátký.
 • Jug wine – Jedná se o kalifornské stolní víno které se vyrábí ve velkým množství. Název je odvozen od skutečnosti, že se prodávalo v typických džbáncích.

 • Jakostní třídy vína v ČR jsou určeny podle cukernatosti. Vinařský zákon rozděluje vína do jakostních tříd takto:
název jakostní třídycukernatost °ČNMpoznámka
stolní11–15nelze označovat názvem odrůdy
zemskéod 14lze označovat názvem odrůdy
jakostní víno15–17
kabinetní víno*19–21
pozdní sběr*21–24
výběr z hroznů*24–27
výběr z bobulí*27–32od této třídy rovněž ledové víno a slámové víno
výběr z cibéb*přezráté bobule 32 a vícenebo z napadených bobulí ušlechtilou plísní botryotinia fuckeliana
Jakostní třídy vína

*jakostní víno s přívlastkem s výjimkou stolního a zemského vína všechny ostatní jakostní třídy podléhají zatřiďovací povinnosti u státního orgánu (Státní zemědělská a potravinářská inspekce).