Společenská odpovědnost

Web alkoholdrink.cz je monotématický webový portál, který se populárně-naučnou, zábavnou a odlehčenou formou zaměřuje na všechna témata související s alkoholem. V rubrice magazín jsou publikovány jako doplněk lifestylové články.

Web je určen pro čtenáře starší 18 let.

Web alkoholdrink.cz publikuje články a informace o alkoholu, vzdělává a snaží se o osvětu všech čtenářů a konzumentů alkoholu. Naším cílem jsou vzdělaní konzumenti alkoholických nápojů znalí potěšení a báječných chvil, které alkohol přináší, ale i veškerých rizik, která konzumace alkoholu, a to zejména nezřízená konzumace alkoholu představuje. Naplňujeme tak náš headline „vše o alkoholu na jednom místě“.

Od našeho vzniku se soustředíme na propagaci zodpovědné konzumace alkoholu a poskytujeme zdarma prostor pro neziskové organizace a dobrovolnická sdružení k jejich propagaci a publikaci informací.

Pokud máte zájem o spolupráci, nebo máte materiál k publikaci, kontaktujte naše oddělení pro vztahy s veřejností: pr@alkoholdrink.cz


  • Pij s rozumem

FÓRUM „Pijte s rozumem“ je nezisková platforma významných výrobců a distributorů lihovin, kteří jsou členy Unie výrobců a dodavatelů lihovin ČR. FÓRUM PSR bylo založeno v roce 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem“). FÓRUM PSR je nekomerční sdružení a nereprezentuje zájmy žádného jednotlivého výrobce. Dovozci a výrobci lihovin sdružení pod UVDL si uvědomují nutnost předcházet sociálním problémům, které mohou být způsobeny zneužitím alkoholu. Cílem Fóra PSR je minimalizace škod způsobených užíváním alkoholu, proto se sdružení věnuje zejména osvětě a prevenci následků alkoholu, a také úzce spolupracuje se zahraničními subjekty obdobného zaměření a s českými institucemi veřejného zdraví, vědeckými pracovišti, univerzitami, státními orgány, obchodními sdruženími, reklamními agenturami, neziskovými organizacemi, prodejci a dalšími subjekty.

Na zdraví. Ne na mol. – Pij s rozumem


  • Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici | Zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat (anonymnialkoholici.cz)


  • Alkoholik.cz

Web alkoholik.cz se zabývá veškerými aspekty spojenými se závislostí na alkoholu a alkoholismem. Web se stal jedinečným tím, že v takovém rozsahu o alkoholismu doposud nepsal žádný internetový portál v České republice. A zveřejněné informace jsou tak unikátní a jedinečné.

Úvod – Alkoholik.cz


  • Suchej únor

Suchej únor je česká a od roku 2021 oficiálně také slovenská osvětová kampaň podporující osobní zkušenost s měsíční abstinenci od alkoholu, pořádaná organizací Suchej únor (dříve Ligou otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a uvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na rizikové užívání alkoholu.

Suchej únor – ALKOHOL DRINK