Pivní encyklopedický slovník – C

V pivním encyklopedickém slovníku najdete slovník používaný při výrobě piva – výklad definic, pojmů a odborných termínů spojených s pivem, pěstováním chmele, vařením piva a pivovarnictvím všeobecně.

  • CAMRA

Britská společnost spotřebitelů, jejiž hlavní náplní je boj za zachování tradičních britských piv typu ale a tradičních britských ciderů a také pubů. V plném znění Campaign for real ale – Kampaň za pravý ale. Organizace byla založena roku 1971 a má téměř 150 000 členů.

  • Cask

Britský název pro pivní sud, ze kterého je pivo čepováno buď pouze pomocí gravitace nebo tradiční ruční pumpou. Pivo v něm je nefiltrované a nepasterované, často ještě zraje ve sklepě hospody. Tato metoda je velmi oblíbená v Británii pro podávání různých druhů ale.

  • Cider

Kvašený nápoj z jablečného moštu. Je velmi populární zejména ve Velké Británii a Francii. Nápoj byl znám už v antice. První středověké zprávy o výrobě cidru v Evropě pocházejí z doby Karla Velikého. Není považován za pivo, ale bere se jako jeho příbuzný.

  • CIP

Anglická zkratka Clean In Place. CIP je soubor několika nádob, kde jsou uchovávány mycí a sanitační roztoky. Ty se pak používají k mytí potrubí a nádob tak, že mycí roztok je použití vrácen zpět a používán opakovaně.

  • CKT

Cylindrokónické tanky jsou uzavřené válcovité nádoby s kuželovitým dnem. K jejich výrobě se využívá nerezavějící ocel, která je dostatečně inertní a dobře sanitovatelná. Ve většině případů jsou CKT vybaveny plášťovým chlazením ve dvou až čtyřech zónách, včetně zóny v kónusu, díky níž kvasnice v tanku lépe sedimentují. Poměr výšky a šířky tanků se pohybuje od 2:1 do 6:1. 20 % výšky tanku zůstává prázdná, jakožto rezerva pro pěnu. U svrchně kvašených piv tato rezerva tvoří až 50 % z celkové výšky. Rozměry CK tanků dosahují výšky až 40 metrů a průměru 10 metrů.

  • Craft beer

Česky by se dal tento pojem přeložit jako pivo z rukodělného pivovaru. Je to pivo, které se vyrábí tradičně, bez záměrného snižování kvality kvůli levnější výrobě, a pouze ze základních surovin. Většinou, ale ne nutně, v menších várkách a v minipivovarech.

  • Cylindrokonické tanky (CKT)

Jsou určeny pro moderní intenzivní proces kvašení a dokvašování v jedné nádobě. Celková doba výroby se zkracuje, zařízení umožňuje vedení procesu kvašení a dokvašování s vysokou přesností, zjednodušuje se obsluha, zdokonaluje se mytí a sanitace kvasných nádob a tím se i podstatně zvyšuje mikrobiologická čistota. Trvanlivost takto vyrobených piv je vyšší, přičemž chuťové vlastnosti piva jsou plně zachovány. CK tanky jsou vyráběny z chromniklové nerezavějící oceli s vnitřním leštěným povrchem. Vnější plášť je opatřen chladícím duplikátorem, rozděleným do několika samostatně ovládaných zón. Vnější povrch je izolován a obložen nerezovým plechem.

  • Černoslad 

Druh sladu sušený za vyšších teplot a následně pražený. Používá se k výrobě černého piva.