Spolupracujeme

Občas se stane, že některá společnost, firma nebo organizace nesplňuje naše kritéria stanovená pro nezisková sdružení, nebo dobrovolnické organizace.

Nejčastěji to bývá z důvodu, že její činnost probíhá na komerční bázi. I takovým společnostem však poskytujeme na našich stránkách prostor pro propagaci na základě spolupráce.

Pokud máte zájem o spolupráci, nebo máte materiál k publikaci, kontaktujte naše obchodní oddělení: sales@alkoholdrink.cz


Alkoholismus, drogy, gambling, závislost, léčba. Adiktologická ambulance. Adiktologie. Odborná léčba závislostí a škodlivého užívání. Rada a pomoc při experimentálním a příležitostném užívání. Pro uživatele i rodiče a blízké uživatelů. Pro všechny druhy látek a nelátkových závislostí. Doléčování.