Vinařská encyklopedie – L

Ve vinařské encyklopedii najdete slovník vína – výklad definic, pojmů a odborných termínů spojených s vínem, pěstováním odrůd vinné révy, vinařskými oblastmi, vinařstvím a vinohradnictvím.

 • L. D. – Výraz z oblasti šumivých vín, zkratka pro „late disgorged – pozdě odkalené“, která paradoxně znamená totéž, jako „recentrly disgorged – právě odkalené“. Použítí zkratky L.D. naznačuje, že víno, o kterém je řeč, pochází z vyzrálého ročníku, který byl ponechán na kvasnicích po delší dobu.
 • Lagar – Obdelníková betonová nádržka, kde lidé šlapou hrozny.
 • Lahvová zralost – Pojem kdy se charakterizuje víno, které po stáčení zrálo v lahvích. U vybraných červených vín může víno v lahvích zrát i několik desítek let.
 • Laktony dřeva –  Různé estery, získávané z nového dubu a které by měly být zdrojem určitých smetanově dubových a kokosových charakteristik.
 • Ledové víno –  Vzácné víno, které je výsledkem tradice, ponechat hrozny na keři v naději, že je napadne botrytis cinerea. Hrozny které jsou zmrazené mrazem nebo sněhem se sklízí a lisují, dokud jsou zmrzlé. To se dělá proto, že zmrzne pouze voda, která ve formě ledové drtě plave na povrchu kádě, sebere se a ponechá koncentrovaný mošt. Ten pak vyprodukuje víno s jedinečnou vyvážeností sladkosti, kyselosti a extraktu.
 • Lehké pálení sudu – Značka L. Poskytuje minerální aroma čerstvého dřeva, mírné vanilkové a kouřové tóny, povzbuzuje a rozvíjí čerstvá arómata. Dodává komplexnost na závěr. Doporučuje se pro vína vyrobená z přezrálých hroznů s vysokým extraktem.
 • Lehké víno – Víno s malým, množstvím alkoholu, není příliš výrazné. Může být harmonické a chutné, obvykle však je krátké. Řadí se mezi ně především vína mladé, nevyzrálé a stolní.
 • Letošní víno – Víno, které není starší 1 rok. Toto víno je svěží, voní po hroznu, který často poznáme i v chuti. Někdy má víno i zbytek kysličníku uhličitého a někdy mírnou kvasničnou příchuť, zvláště bylo-li stočeno pouze jednou.
 • Lie – Synonymum pro kvasnice; termín sur-lie se vztahuje k vínu, ponechanému v kontaktu s kvasnicemi.
 • Lieu-dit – Tento výraz se používá pro specifické vinice či pozemky, které nemají status Grand Cru.
 • Likérové víno – Upravované víno, které se vyrábí převážně z přezrálých hroznů. Do vína se přidává zahuštěný mošt, výluh z hrozinek, popř. další přísady a víno se dolihuje vinným destilátem. Tato vína se vyrábí hlavně v jihoevropských státech. Je to produkt vyrobený z částečně prokvašeného hroznového  moštu, vína nebo směsi těchto produktů o přirozeném obsahu alkoholu 12 % obj.. Víno se dále tzv. fortifikuje přídavkem vinného destilátu na min. 17,5%. objemu skutečného alkoholu, připouští se rovněž přislazování zahuštěným moštem. Pro kvalitní vína stanovených pěstitelských oblastí existují zvláštní předpisy (Sherry, Portské, Madeira, Marsala, Malaga aj.).
 • Liščina – Charakteristický pach, vyrobený z divoké americké odrůdy Vitis labruska.
 • Loužení – Pojem se používá, v případě úmyslného odstraňování tříslovin z nového dubu napařováním, nebo když se mluví o určitých aspektech půdy, jako je např. faktor pH, který může být ovlivněn, když jsou uhličitany vyluhovány, tedy odstraňovány z půdy dešťovou vodou.