Pivní encyklopedický slovník – P

V pivním encyklopedickém slovníku najdete slovník používaný při výrobě piva – výklad definic, pojmů a odborných termínů spojených s pivem, pěstováním chmele, vařením piva a pivovarnictvím všeobecně.

 • Pasterizace

Krátkodobé ohřátí piva za účelem zničení mikroflory, tak aby nemohlo docházet k biologickému poškození hotového stočeného piva. Moderním způsobem pasterizace piva je tzv „studená pasterizace“, kdy nežádoucí mikroorganismy jsou odstraněny filtrací. Pivo je pasterováno dvěma způsoby dle typu balení. Pro sudy a umělohmotné láhve se upravuje předem tzv. bleskovou pasterací, kdy se tekutina zahřeje na 30 až 60 sekund na teplotu 72°C. Při této metodě se doporučuje maximálně snížit v pivu obsah kyslíku, který při vysoké teplotě nepříznivě mění vlastnosti nápoje. Plechovky a skleněné láhve se upravují tzv. tunelovou pasterací, kdy se naplněné a uzavřené obaly umístí na 10 až 20 minut do komor, kde se zahřejí obvykle na 60°C. Často se pasterace nahrazuje filtrací přes polypropylenovou membránu.

 • Patok

Poslední voda, která se použije k vyslazení mláta v scezovací kádi. Obsahuje jedno až dvě procenta rozpuštěných látek. Tato voda se už do mladinové pánve nevede, ale putuje do sběrače patoků, odkud je pak používána jako voda vystírací. Tuto technologii využívají některé pivovary, kterým jde především o kvantitu, před kvalitou.

 • Pivní styl

Každý ze základních druhů piva má množství dalších odnoží, které nazýváme pivní styly. Styly vždy spojuje některá z významných spojitostí – technologie výroby, použité suroviny či například geografická poloha, kde se dané styly historicky vaří.

 • Pivo

Pivo je kvašený slabě alkoholický nápoj vyráběný v pivovaru z obilného sladu, vody a chmele pomocí pivovarských kvasinek, který se těší značné oblibě v Česku i v zahraničí. Na území Česka se jedná o nejoblíbenější alkoholický nápoj.

Pivo je považováno za jeden z českých symbolů a od roku 2008 je název české pivo chráněno jako zeměpisné označení. Pivo je vařeno již od nepaměti a je nemožné určit místo, kde vzniklo. Jako země původu se uvádí Mezopotámie a to přibližně již v 7. tisíciletí př.n.l. Ale možná Sumerové připravovali pouze kvas.

Pivo je staroslověnské slovo, které označovalo „nápoj nejobyčejnější a nejrozšířenější“. V současnosti je pivo konzumováno prakticky na celém světě. K roku 2008 drží obyvatelé Česka přední pozici v průměrné spotřebě piva na osobu, která dosahuje v průměru 160 litrů na hlavu za rok. Avšak ve věkové skupině 35 až 44 let (s největší spotřebou) je roční spotřeba alkoholu mužů zhruba 9 litrů a žen 2 litry, což by odpovídalo ekvivalentu 300 litrů (10° piv) respektive 65 litrů ročně. Ovšem podle WHO je to průměrně přes 16 litrů alkoholu celkem na dospělého (na neabstinujícího dospělého muže dokonce přes 26 litrů) a přes 8 litrů jen na pivo.

 • Plnost piva

Plnost získává pivo z extraktu původní mladiny. Čím je extrakt vyšší, tím je pivo plnější a hutnější. Záleží však také na stupni prokvašení, čím je stupeň prokvašení vyšší, tím se plnost snižuje.

 • Pluchy

Obalové části zrn, slouží jako přírodní filtr. Pšeničná zrna je nemají.

 • Povolín

Lidový výraz pro nekvalitní slabé pivo většinou ještě ředěné od výrobce.

 • Právovarečný dům

Pojem pocházející ze středověku; dům s právem pivních várek, které bylo nepřenosné a mělo výlučný vztah k příslušnému domu. Právovarečný dům nemusel být nutně pivovarem, jeho majitel mohl pivo vařit jinde, ale měl zároveň právo šenku, výčepu piva. Vždy nejcennější domy v městě.

 • Propagační stanice

Novinka, u našich pivovarů zaváděná až koncem 19.století; zvláštní oddělení vybavené nádobami určenými k uchovávání vlastního kvasničního kmene, který si pivovarský podnik sám vypěstoval a dále pomnožoval; nádoby jsou hermeticky uzavřeny, proudí v nich okysličená voda a kvasinky v nich přežívají po desetiletí.

 • Přetlačné tanky

Nádoby sloužící k uchování přefiltrovaného piva.

 • Příchuť piva

Složka, jenž se většinou do piv přidává technicky v průběhu výroby. U piv se můžete shledat s mnoha příchutěmi: Káva, třešeň, citrusové plody, květnatá, pryskyřice, chmelová, sladová, malina, čokoláda, karamel, ovocná, banánová, kokosová, mango, uzené, tmavé ovoce, třešně. ad.

 • Psínek, psinec

Prostor u topeniště na hvozdu (valachu). Zároveň odpočívadlo.

 • Pumpauf

Pomocník ve varně.