Jak si doma uvařit pivo 1/11 – Homebrewing a legislativa

Pivo zažívá poslední dobou vrchol své popularity. Kromě tradičních již existujících velký pivovarů vzniklo i mnoho středních pivovarů a také nepočítaně malých.

Kolem piva také vznikla komunita jeho příznivců a pivních nadšenců, kterým už nestačilo ochutnávat piva kupovaná, která uvařil někdo jiný a pouští se do vaření piva vlastního. Jejich koníčkem se totiž stal homebrewing.

Homebrewing

Homebrewing neboli domácí vaření piva je vaření piva v domácích podmínkách a malém měřítku pro nekomerční účely, zejména osobní spotřebu.

Ovšem vůbec nejdůležitějším faktem je, že se jedná o koníček se vším všudy, co k tomu patří.

Domácí vaření piva je v zásadě možné trojím způsobem

 • Využitím surovin vyžadujících ruční zpracování (klasické receptury s využitím sladu, chmele a kvasnic), jedná se o časově náročný a poměrně složitý proces. Tímto způsobem vyrábějí pivo tradiční velké pivovary. V domácích podmínkách však vyžaduje znalosti a zkušenosti. Je potřeba se k němu tedy dopracovat.
 • Využitím sladových výtažků (polotovar) – dehydrovaná sladina (odpadá šrotování, rmutování, scezovaní; provádí se chmelovar, kvašení atd.). Jednodušší způsob výroby. Tento postup je možné kombinovat s vařením ze surovin – tzn. Minimash je možností jak dát pivu více osobitosti a je to jakýsi mezikrok mezi vařením jen ze surovin či jen z výtažků. Zlatá střední cesta, pro někoho kdo má již základní zkušenost.
 • Využitím mladinových koncentrátů (polotovar) – dehydrovaná mladina (odpadá i chmelovar; provádí se pouze kvašení). Nejjednodušší a nejrychlejší způsob výroby, proces vhodný pro začátečníky, ale charakter piva je určen výrobcem koncentrátu. Pro laiky jasná první volba.

Legislativa

Dne 1. 1. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „zákon č. 364/2019 Sb.“). Tímto zákonem byly (mimo jiné) provedeny i některé změny zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“).

V oblasti spotřební daně z piva došlo ke změnám ve znění § 80 odstavce 1 a dále ve znění § 86 odstavců 3 a 6 zákona o spotřebních daních. Změny se týkají především domácí výroby piva. Od 1. 1. 2020 může osoba spolu s osobami tvořícími s ní společně hospodařící domácnost vyrobit v zařízení pro domácí výrobu piva pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její společně hospodařící domácnosti, osob jí blízkých nebo jejích hostů pivo v celkovém množství nepřesahujícím 2 000 l za kalendářní rok za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.

Došlo tedy ke zvýšení tohoto limitu, neboť předchozí znění zákona umožňovalo tímto způsobem vyrobit pouze 200 l piva za kalendářní rok.

V případě splnění podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních pro domácí výrobu piva je předmětné množství 2 000 litrů piva za kalendářní rok osvobozené od spotřební daně, přičemž zákon o spotřebních daních nově stanovuje povinnost uchovávat evidenci piva osvobozeného od spotřební daně po dobu 3 let. Došlo tedy ke zkrácení doby, po kterou musí být evidence uchovávána, neboť předchozí znění zákona předepisovalo pro uchovávání evidence dobu 10 let. V této souvislosti uvádíme, že vedením evidence domácími výrobci piva není myšlena evidence dle ustanovení § 37 až § 40 zákona o spotřebních daních a tedy není správcem daně ani stanovena forma vedení této evidence. Smyslem této evidence je kontrola nad celkovým množstvím piva uvařeného domácím výrobcem v průběhu kalendářního roku,
tak, aby nebylo zákonné množství takto vyrobeného piva překročeno. Forma vedení evidence je čistě na domácím výrobci piva, ovšem mělo by z ní být jasné, jaké množství piva bylo vyrobeno a kdy. Stupňovitost piva vyrobeného domácím výrobcem piva je pro účely evidence taktéž bezpředmětná, resp. bude nezbytná pouze v případě porušení podmínek stanovených v § 80 odst. 1.

V České republice je tedy zákonný limit takto uvařeného piva (které nepodléhá spotřební dani) max. 2000 litrů na domácnost (bez ohledu na počet dospělých osob) a kalendářní rok. Musíte si ale vést deníček, ze kterého bude zřejmé, co jste kdy uvařili a kolik toho bylo a to až tři roky zpětně.

Homebrewing není pro každého

Láká vás představa, že byste si uvařili své vlastní pivo? Mini pivovary v posledních letech rostly jako houby po dešti. Pokud si chcete připravit dobré domácí pivo, nemusíte hned zakládat pivovar. Domácí výroba piva je nový trendy koníček, kterému propadli samozřejmě i Češi.

Tradiční domácí vaření piva je zábavný koníček pro opravdové nadšence, kteří mají rádi nejen konzumaci zlatavého moku, ale užívají si i proces jeho výroby. Příprava piva tradičním způsobem vyžaduje určité znalosti a také notnou dávku trpělivosti. Radost z povedené práce, ale určitě stojí za to.

V zásadě jsou možné dvě cesty

 • Nakupujete základní suroviny (relativně levné), ale potřebujete drahé vybavení, které jinak než na vaření piva nevyužijete a ještě vám bude doma překážet. Navíc je to zdlouhavý proces.
 • Nakupujete polotovary (poměrně drahé), potom vám stačí sice méně času a levnější vybavení, ale opět se jedná o věci, které jsou neskladné, zaberou vám doma spoustu místa a jinak než na vaření piva je nevyužijete.

Většina domácích vařičů piva si tak z obou variant bere něco, aby optimalizovala čas strávený vařením piva a náklady na celý proces, podle svých vlastních potřeb.

Pro koho je homebrewing vhodný

Je to opravdu krásný a povznášející pocit, pokud se vám podaří uvařit vlastní pivo, které můžete opatřit třeba i vlastní etiketou a obdarovat s ním kamarády, kolegy v práci, nebo příbuzné. Ovšem jak už je uvedeno výše, není to koníček pro každého a tak také hrozí, že v počátečním nadšení nakoupíte všechno potřebné vybavení a suroviny za desítky až stovky tisíc korun a na vše se vám pak bude doma jen prášit.

 • Jste pivař – pivo je váš život i koníček. Máte již ochutnaný sortiment klasických pivovarů i minipivovarů z celého světa a chcete se posunout dále a ochutnat něco dalšího – vlastního.
 • Máte dostatek peněz – homebrewing rozhodně není způsob jak ušetřit peníze, které jinak utrácíte za pivo. Tento koníček stojí hodně peněz a to i když nepočítáte svůj čas (pokud byste ho počítali, tak se dostanete na neskutečně šílené ceny v přepočtu na jednu uvařenou láhev).
 • Jste trpěliví – je to koníček, který trpělivost vyžaduje, už kvůli technologickým lhůtám, které je nutné dodržet.
 • Máte dostatek času – vaření piva je časově náročný proces, který nelze ošidit a vyžaduje svůj čas. pokud patříte k lidem, kteří věčně bojují s nedostatkem času, asi to nebude nic pro vás.
 • Máte vhodné prostory – garsonka v paneláku je přílišný kompromis i pro askety.
 • Jste pracovití – s vařením domácího piva je spojena spousta manuální práce, musíte pořád s něčím manipulovat a použité vybavení zase čistit a vymývat.

Jak začít s domácím vařením piva

Realisticky zhodnoťte vlastní znalosti o vaření piva.

Pokud znalosti o vaření piva nemáte, je dobré si přečíst vhodnou literaturu a odborné články na internetu. Na YouTube najdete také spoustu videí, která se této problematice věnují.

Můžete také absolvovat nějaký kurz. Kurzy jsou pořádány na komerční bázi, jsou tedy placené (počítejte cca 3 – 4.000 Kč/den). Vybírejte pečlivě a čtěte recenze, abyste si vybrali ten, který pro vás bude přínosný. Dnes je pořádá kdekdo (znáte to – kdo umí ten umí a kdo neumí, ten učí).

Existuje také facebooková skupina, komunita, která se domácímu vaření piva intenzivně věnuje. Nabídněte se někomu jako neplacený pomocník. Získáte tak praktické znalosti a zkušenosti bez nutnosti placení kurzu a realisticky uvidíte, zda je homebrewing pro vás ten pravý koníček. Také tak získáte přátele, na které se budete moci později obrátit s žádostí o radu, pokud se vám vlastní vaření třeba napoprvé nepovede.

Můžete se také nechat zaměstnat v pivovaru. Nejlépe v nějakém malém, možná se pro vás práce stane koníčkem. Získáte tak praktické zkušenosti s vařením piva a ještě vám za to budou platit mzdu.

Všechny díly