Vinařská encyklopedie – Z

Ve vinařské encyklopedii najdete slovník vína – výklad definic, pojmů a odborných termínů spojených s vínem, pěstováním odrůd vinné révy, vinařskými oblastmi, vinařstvím a vinohradnictvím.

  • Zahuštěný mošt je rektifikovaný moštový koncentrát, který byl vyrobený částečným odstraněním vody z moštu pomocí rektifikační kolony. Používá se k doslazování moštů před kvašením za účelem zvýšení obsahu alkoholu ve víně (chaptalizace).
  • Zákaly vína jsou vady vína na kráse, většinou nezpůsobují změnu vína v chuti ani vůni. Rozdělujeme je na: bílkovinné, kovové, krystalické, mikrobiální. Nejvíce tolerovaný zákal ve víně je krystalický zákal, způsobený vysrážením vinného kamenu. Dále zákal způsobený vysrážením pigmentů červených starších vín, tento zákal je dokonce mnohdy vyžadovaný. Ostatní zákaly jsou netolerované a jsou způsobené špatnou technologií.
  • Zavlažování kapkové – Jedna z nejdůmyslnějších forem zavlažování, zpravidla počítačem řízený zavlažovací systém, který je naprogramovaný přímo na konkrétní potřeby vláhy jednotlivých odrůd révy a je trvale upravovaný údaji ze senzorů umístěných ve vinici. Voda se dodává doslova po kapkách komplexním systémem potrubí s upravenými ventily.
  • Zbytkový cukr – Je to cukr ve víně, který nebyl spotřebován kvasinkami při kvasném procesu. Pokud je zbytkový cukr v přívlastkových vínech, jedná se většinou o fruktózu. Pokud je zbytkový cukr ve stolním, zemském a jakostním víně jedná se většinou o sacharózu. Zbytkový cukr ve víně se označuje v souladu s vinařským zákonem na etiketě, v gramech na litr, určenou terminologií. Například u tichých vín obsah do 4g*l-1 se označuje jako víno suché, do 12g*l-1 polosuché, do 45g*l-1 polosladké, nad 45g*l-1 sladké.
  • Živost – Pojem, který naznačuje určitou mladistvou svěžest hroznové chuti v důsledku dobré kyselosti a nádechu kysličníku uhličitého.
  • Životnost – Vína s potencionálně dlouhou životností vděčí za svoji vlastnost tříslovinám, kyselosti, alkoholu nebo cukru.
  • Zoxidované víno – Zvětralé víno
  • Zralé víno – Vyvinuté víno
  • Zrání, zralost – Vztahuje se k vývoji vína v láhvi. Dokonce i o kyselinách v hroznech lze říci, že vyzrávají. Degustátoři by však měli mít na pozoru, aby nezaměnili určitou zbytkovou sladkost vyzrálostí vína.