Pivní encyklopedický slovník – M

V pivním encyklopedickém slovníku najdete slovník používaný při výrobě piva – výklad definic, pojmů a odborných termínů spojených s pivem, pěstováním chmele, vařením piva a pivovarnictvím všeobecně.

  • Máčecí štok

Nádoba k namáčení ječmene v pivovarství před sladováním. Také označována jako náduvník.

  • Máčení ječmene

Proces, který probíhá v náduvníku. Obsahuje přibližně tři fáze, při každé nejprve dochází k zaplavení ječmene vodou a poté následuje vzdušná přestávka, při níž se z nádoby odsává oxid uhličitý.

  • Maltasa (α-glukosooxidasa)

Enzym katalyzující štěpení maltosy na dvě molekuly glukosy. Optimální teplota maltosy je 35-40°C, pH je 6. Inaktivuje se nad 40°C.

  • Mazák

Nádoba na pivo určená k pití, menší zdrobněle mázek; oblíbená proprieta našich pivovarů vycházející ze staré míry; častokrát se dělila s generace na generaci; picí instrument býval zpravidla měděný s vnitřním vycínováním, v moderní podobě už nerezový.

  • Mladé pivo

Fáze piva, ve které se po zkvašení mladiny přesouvá do ležáckých tanků.

  • Mladina

Cukernatý meziprodukt vznikající v první fázi technologického procesu při výrobě piva. Obsahuje extraktivní látky ze sladu, které jsou zkvasitelné a extraktivní látky z chmelových produktů. Základní meziprodukt při výrobě piva. Jedná se o ochmelenou sladinu, která je výstupním produktem při vaření piva. Po přídavku kvasnic jsou cukerné látky přetvářeny kvasinkami na alkohol a oxid uhličitý. Při výrobě piva z mladinových koncentrátů mladina vznikne když koncentrát naředíme vodou na požadovaný objem.

  • Mladinová pánev

Nádoba ve které probíhá vaření sladiny po přidání chmele, tedy chmelovar. Výsledným produktem je mladina. Základní nádoba na varně s ohřevem, často měděná, nověji i železná či nerezová. Kdysi nejcennější zařízení každého pivovaru. V menších pivovarech je mladinová pánev technologicky spojována s rmutovacím kotlem.

  • Mláto

Vytoužené nerozpustné zbytky sladu, které jsou odděleny ve scezovací kádi. V mlátě zůstávají zbytky extraktu a některé další výživné látky. Tyto zbytky bývají používány ke krmení hospodářských zvířat.