Vinařská encyklopedie – CH

Ve vinařské encyklopedii najdete slovník vína – výklad definic, pojmů a odborných termínů spojených s vínem, pěstováním odrůd vinné révy, vinařskými oblastmi, vinařstvím a vinohradnictvím.

  • Chaptalizace – Přidání cukru do čerstvého hroznového moštu za účelem zvýšení alkoholu ve víně. Přidává 1,7 kg na hektolitr, aby se obsah alkoholu zvýšil o 1 %. Červené víno však ve skutečnosti vyžaduje 2 kg kvůli odpařování během přečerpávání moštu nad rmutový klobouk, kdy jde o maximální udržení kontaktu moštu ze slupkami. Chaptalizace nese jméno podle Antoine Chaptala, byl to výtečný chemik a technokrat, který v letech 1800 až 1805 působil pod Napoleonem jako ministr vnitra. Poučil vinaře o výhodách přidáváním cukru během lisování.
  • Charmatova metoda – Tuto metodu vynalezl v roce 1907 Eugéne Charmat. Jedná se o metodu výroby levného šumivého vína ve velkém prostřednictvím druhého kvašení uvnitř uzavřeného tanku. Také známá jako Tanková metoda nebo cuve close.
  • Choroby vína – Jsou způsobené mikroorganismy, hlavně bakteriemi, tyto ve velmi krátkém čase dokáží víno znehodnotit. Jako ochrana před chorobami vína je úzkostlivá hygiena a sanitace technologie a výrobních prostor. Dále správná dávka volného oxidu siřičitého ve víně t. j. 20 mg*l-1 – 40 mg*l-1 a včasné doplňování nádob. Mezi choroby vína patří zejména: křísovatění (birza), octovatění, mléčné kvašení, máselné kvašení, hořknutí, vláčkovatění, sirka (viz rovněž vady vína).
  • Chuť a vůně čokoládová – Jedná se o subjektivní výraz, používaný při popisu chutě či vůně vín Cabernet Sauvignon nebo Pinot noir. Někdy je i využíván k popisu buketu slušně vyzrálého vína z oblasti Bordeaux. Hroznový charakter bývá také popisován jako čokoládový, dosáhne-li víno hodnotu pH nad 3,6.
  • Chuť hroznová kompaktní – Takto charakterizujeme dobrou váhu hroznové chuti přesně vyvážené s tříslovinami a kyselostí přítomnou ve vůni a chuti.
  • Chuť jablečná – Jedná se o degustační termín, který popisuje aroma zelených jablek a chuť nacházející se v některých mladých vínech v důsledku přítomnosti kyseliny jablečné, převládající kyseliny vyskytující se v jablkách.
  • Chuť následná – Chuť následná je pojem pro chuť a vůni, která zůstane v ústech po polknutí vína. Pokud je následná chuť přitažlivá, může to být příčinou, proč dáváte jednomu vínu přednost před jiným, které následnou chuť postrádá.
  • Chuť smetanová – Pojem používaný k vyjádření dojmu smetanové chuti, která může nepřímo ukazovat na odrůdu révy nebo metodu zpracování vína.