Vinařská encyklopedie – E

Ve vinařské encyklopedii najdete slovník vína – výklad definic, pojmů a odborných termínů spojených s vínem, pěstováním odrůd vinné révy, vinařskými oblastmi, vinařstvím a vinohradnictvím.

 • Einzellage – Jednotlivá vinice, povolená německým vinařským zákonem.
 • Eiswein – Víno, které se sklízí po prvních mrazech. Cukernatost hroznů přesahuje 25° ČSNM.
 • Elegantní víno – Jemné, hladké a harmonické, bez sebemenší vady, není těžké ani tělnaté, vytváří v ústech ten nejlepší dojem.
 • Eleveur, Élevage – Výraz který znamená „zvýšení, povýšení“ vína. Oba termíny se vztahují k tradiční funkci négocianta, tak jak vznikla ve Francii, jedná se o nakupování hotového vína a péči o ně, do doby, než nebude nalahvováno a prodáno. Zahrnuje to i síření vína a jeho scelování na tržní produkt, podle záměrů každé firmy.
 • Embryonální hrozny – Na révě se na jaře vyvinou miniaturní zelené hrozny, které o několik týdnů později rozkvetou. Pokud miniaturní pupeny s úspěchem odkvetou, mohou se vyvinout do hroznů a tím je embryonální hrozen indikací potenciálního rozsahu úrody.
 • En primeur – Klasická vína např. Bordeaux, se nabízí k prodeji během roku, kdy byla sklizená, ještě předtím, než došlo k závěrečnému scelování a lahvování. Znalci, kteří mají možnost víno ochutnat, je to kalkulované riziko, kterému by měla také odpovídat cena.
 • Encépagement – Vzájemný poměr odrůd révy ve směsce.
 • Enolog, Enologie – Věda o víně, je to odvětví chemie s praktickými důsledky pro aplikaci zkušenosti pro výrobu vína a se zaměřením na vinohradnictví.
 • Enoteca – Obchod s vínem, vinárna.
 • Enzymy – Účinkuje jako katalyzátor pro některou z dílčích reakcí a je specifický pro určit dílčí úkol v procesu kvašení.
 • Epernay –  Jeden ze tří okresů v kraji Champagne, jehož šumivá vína mohou nést chráněný název šampaňské. Další dva okresy jsou Chalöns a Reims.
 • Estery – Sladce vonící složky, které vznikající během kvašení a během zrání, a přispívají k chuti a vůni vína.
 • Estufagem – Proces, při kterém je víno Madeira zahříváno v pecích zvaných estufas a následně ochlazováno.
 • Etanol, Etylalkohol – Jinak také nazývaný líh či alkohol. Jedná se o bezbarvou kapalinu, která je jako základ alkoholických nápojů. Chemický vzorec 2C2H5OH, je organický uhlovodík se skupinou OH. Bod varu 78,3°C. Vzniká kvašením cukru cca do 15% obj., vyšší koncentraci lze dosáhnout pouze destilací. Etanol se nesprávně označuje jako alkohol.
 • Evidenční číslo jakosti – Soubor číselných a písmenných znaků, které sestávají z čísla rozhodnutí SZPI o zatřídění příslušného vína a z označení vzorku vína.
 • Expediční likér (dozážní) – Produkt, který se přidává do láhve po proběhlém druhotném kvašení vína, při výrobě šumivého vína, nebo sektu, za účelem správných chuťových vlastností hotového výrobku. Skládá se většinou ze sladidla, alkoholu a oxidu siřičitého (SO2) k vyvázání vzniklého acetaldehydu.
 • Extra Brut – Šumivá vína, která obsahují do 6 g/l zbytkového cukru. Mezinárodní označení je Extra Herb (přírodně tvrdé).
 • Extra Dry – Anglické označení pro velmi suchá dezertní a dezertní kořeněná vína, s obsahem nejvýše 6 gramů cukru v jednom litru.
 • Extrakt vína – Množství látek které zůstávají po odpaření z určitého množství vína. Řadí se mezi ně cukry, kyseliny, minerální látky, třisloviny, barviva, glycerin a bílkoviny. Vína červená mají vyšší extrakt než vína bílá. Extrakt dodává vínu tělo. Je to termín používaný při povinné chemické analýze vína pro potřeby zatříďování u SZPI (státní zemědělská a potravinářská inspekce). Extrakt dělá vínu ”tělo” neboli ”robustnost”. Jsou to veškeré látky, které zůstanou po odpaření vody a jiných těkavých látek z vína. Patří sem zejména: kyseliny, cukry, glycerol, minerální látky, barviva, bílkoviny aj.. Povinné množství bezcukerného extraktu v g*l-1 pro jakostní třídy vína určuje vinařský zákon (prováděcí vyhláška 323/2004). Minimální množství bezcukerného extraktu ve víně v g*l-1:
 jakostní vínostolní víno, zemské víno
bílé1716
červené1818
Minimální množství bezcukerného extraktu ve víně v g*l-1