Pivní encyklopedický slovník – L

V pivním encyklopedickém slovníku najdete slovník používaný při výrobě piva – výklad definic, pojmů a odborných termínů spojených s pivem, pěstováním chmele, vařením piva a pivovarnictvím všeobecně.

  • Ležácké sklepy

Prostor, ve kterém probíhá dozrávání piva za určité teploty a doby zrání. Teplota by u spodně kvašených piv neměla přesahovat 3 °C. Doba kvašení záleží na typu a síle piva.

  • Ležácké tanky

Uzavřené nádoby umístěné v chlazeném prostoru. Zde mladé pivo dozrává za mírného přetlaku. Teplota se pohybuje do 3 stupňů Celsia

  • Ležák

Typ piva (silnější vícealkoholické), jeho specifikou je delší ležení ve sklepě.

  • Limpa

Pracovní nástroj sladovníka; dřevěné podélné prkénko s otvorem pro uchopení rukou a po jedné straně s břitem. Limpa sloužila k převracení odsoušeného sladu na lísce. Základní součást sladovnického znaku.

  • Líska

Část hvozdu (valachu); drátěná nebo proděravělá podložka, na které se odsouší navrstvený slad teplým vzduchem (popř. kouřem), jenž prochází otvory v lísce.

  • Lom mladiny

Průhledná sladina se po začátku chmelovaru zakalí a začnou se tvořit vločky, způsobené denaturací bílkovin. Lom mladiny je kontrolován po ukončení chmelovaru. Dobře ohraničené vločky a čirá mladina svědčí o správném průběhu chmelovaru.

  • Lopata (sladovnická) 

Pracovní nástroj sladovníka, který se používal k tzv. vidrování (ručnímu přehazování) zrna na humně sladovny. Lopata bývala tradičně z jednoho kusu dřeva, později se skládala ze dvou částí – násady a vlastního lopatkového ukončení. Součást sladovnického znaku.

  • Louhová várka

U varen, které nejsou vybaveny systémem CIP se čištění nádob provádí louhovou várkou. V první varní nádobě se připraví 1 – 3 % roztok louhu, který pak projde všemi nádobami a celým potrubním systémem jako skutečná várka. Tímto procesem se docílí hygienických podmínek pro vaření piva.