Adiktolog odpovídá – PR článek

Kdo je adiktolog?

Název adiktologie vychází z latinského addictus – otrok, závislá osoba a logos – věda.

Adiktolog je odborník na léčbu závislostí a ne jen na ně, ale umí léčit a poradit i při různých stupních pití – užívání předcházejících závislosti. Experimentálním užívání, rizikovém pití, škodlivém pití. Obecně lze říci čím dříve se s léčbou, nebo jen radou začne, tím je rychlejší a úspěšnější. Není nutné nechat to zajít až do úplné závislosti. Adiktolog si ví rady se všemi typy látek vyvolávajících závislost. Alkohol, marihuana, drogy, ale i třeba čokoláda. Stejně tak umí pomoci i při nelátkových závislostech, kdy člověk není závislý na konkrétní látce, ale stále se opakující činnosti. Hazardní hraní, sázení, počítačové hry, sociální sítě, ale i třeba nakupování, sex, nebo cvičení a posedlost zdravým životním stylem.

Adiktolog se také zabývá prevencí a výzkumem závislostí.

Adiktologie se v ČR studuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je souborem poznatků medicínských, psychologických, psychiatrických, sociálních a spirituálních vztahujícím se k závislostem. Vychází z holistického – celostního přístupu a biologického – psychologického – sociálního a spirituálního modelu. Vnímáme člověka jako celek se všemi jeho aspekty. Nesoustředíme se jen na biologickou podstatu nemoci jako lékaři, ale vidíme i ostatní. Jak člověk přemýšlí, jak žije, co ho trápí, co mu chybí.

Jak si vybrat odborníka?

Jakou léčbu si vybrat zda abstinentní, nebo kontrolované pití a léčit se v ambulantní léčbě, nebo v pobytové léčbě by nám nejlépe měl poradit odborník. Ale jak si vybrat odborníka, který nám poradí? Když, zadáme do vyhledávače léčba alkoholismu, dostaneme mnoho nabídek. Mnoho odborníků různých odborností (někteří ani žádnou odbornost nemají) a všichni se tváří, že jen a jen oni mají patent na léčbu alkoholismu a závislostí. Já osobně vidím tři důležité věci, podle kterých se orientovat:

  1. Odbornost přímo zaměřená na léčbu alkoholismu – závislostí s příslušným vzděláním a odborník s každodenní praxí přímo v této léčbě. Ne každý psychiatr se závislostmi každodenně zabývá. Ve skutečnosti je jich jen zlomek a většina z nich zná závislosti jen ze školní teorie. Stejně tak psychologové a ostatní odbornosti vzdalující se od podstaty léčby závislostí – sociální pracovníci, lékaři jiných odborností atd. Přímo alkoholismem – závislostmi se zabývají dvě profese: Adiktolog a lékař s atestací z návykových nemocí. (Ne každý psychiatr tuto atestaci má a naopak jí může mít i lékař jiné odbornosti)
  2. Odborník by Vás neměl nutit do ničeho co je Vám proti srsti. Ano některé věci nemusejí být na první pohled, poslech příjemné, ale neměly by Vás dlouhodobě rozčilovat. Někteří odborníci léčí podle jedné šablony všechny, ale žádný zázračný přístup neexistuje. Kdyby byl, je za něj dávno udělena Nobelova cena. Co, pomáhá jednomu, může být pro druhého nepřijatelné. Každý lidský příběh je jedinečný a zaslouží si jedinečný přístup. Někdo potřebuje pevné vedení a odškrtávat si jednotlivé splněné body, jiný si potřebuje všechno osahat sám.
  3. Odborník by Vám měl být sympatický. Ano doslova by Vám v jeho přítomnosti mělo být dobře. Terapeutický vztah odborník – klient je základem úspěchu. Je důležitější než všechny absolvované školy a kurzy. Musíte mu věřit, že ví, co činí a vede Vás správným směrem. Ne není smyslem být s odborníkem kamarád, ale ani by neměl být jen nařizující autoritou, které se bojíme. 

Tímto se rozhodně nedá tvrdit, že odborník nesplňující předešlá kritéria Vám nemůže pomoci. Ale tyto tři kritéria Vám mohou pomoci při výběru. Například ani sympatický odborník, se kterým Vám bude dobře, Vám moc nepomůže, pokud Vás povede cestou bludů a rádoby dobrých rad.

Velké nebo malé zařízení?

Existují velké organizace zabývající se léčbou závislostí se spoustou poboček a naproti tomu malé zařízení s jedním, nebo jen několika odborníky. Jak si tedy vybrat? Pokusím se shrnout pro a proti obou a výběr nechám na Vás.

Velké zařízení

Velké organizace jsou multidisciplinární. Je zde k dispozici více odborníků z různých oborů. Obvykle adiktolog, psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestra a někdy i psychiatr. Více hlav víc ví a mohou Vám dobře pomoci s různými problémy. Na druhou stranu je to vykoupeno částečnou ztrátou soukromí. Jistě mimo organizaci by se žádné informace dostat neměly, ale Váš případ bude probírán na poradách uvnitř organizace včetně všech detailů a intimností. Právě to umožňuje různé pohledy, různých odborníků. Je to stejné jako v nemocnici kde se k Vašemu případu vyjadřují různí lékaři a sestry a k Vaší dokumentaci mají všichni přístup. Mělo by to umožňovat lepší pomoc. Prostě víc hlav víc ví.

Malé zařízení

Malé zařízení, obvykle ambulantní, s jedním, nebo jen několika odborníky. Nemá multidisciplinární tým. Řeší „jen“ alkoholismus – závislosti. Pokud potřebujete pomoci i v jiné oblasti daný odborník by Vás měl být schopen odkázat. Tedy v daném zařízení si léčíte jen závislost, případné jiné problémy musíte řešit souběžně jinde. Například Vám zde nepomohou s vyřizováním sociálních dávek, ale dokáží říci kam se obrátit. Na druhou stranu svůj problém sdílíte jen s jedním člověkem. Nikdo jiný se nic z Vašeho života nedozví. Žádné probírání Vašich intimností na velkých poradách. Ovšem nemělo by to znamenat, že daný odborník má patent na rozum a neumí se v případě potřeby poradit s jiným odborníkem. Ale takováto případná porada je už jen a jen čistě anonymní. Tedy alespoň u nás. Žádné jméno, nebo jiné vodítka pro cizí uši.

Bc. Radek Talpa

adiktolog

Adiktologická ambulance Bc. Radek Talpa

www.adiktologtalpa.cz

Alkoholismus, drogy, gambling, závislost, léčba. Adiktologická ambulance. Adiktologie. Odborná léčba závislostí a škodlivého užívání. Rada a pomoc při experimentálním a příležitostném užívání. Pro uživatele i rodiče a blízké uživatelů. Pro všechny druhy látek a nelátkových závislostí. Doléčování.