Alkohol v těhotenství poškodí dítě na celý život

Alkohol a těhotenství je ta nejhorší možná kombinace. Tolerance alkoholu u gravidních žen je nulová.

Několik stovek dětí ročně se v Česku rodí s vážně poškozeným zdravím kvůli užívání alkoholu jejich matky v době těhotenství. Dalších téměř tři tisíce dětí za rok u nás přijde na svět s mírnějšími formami poškození zdraví ze stejného důvodu.

Jaké zdravotní problémy takové děti mají

Jedná se o celý soubor zdravotních problémů. Některé se mohou projevit už při narození, další pak v různých stádiích vývoje a jsou i takové, které provázejí člověka celý život.

FAS – fetal alcohol syndrom

Děti alkoholiček mívají nápadně malou hlavu, tenký horní ret, široký kořen nosu, bývají krátkozraké a často šilhají. Projevuje se u nich porucha tvorby zubů. Mohou mít i vážně poškozený mozek i srdce. Bývají hyperaktivní, mají problémy s chováním a učením, často je postižen jejich intelekt. Tyto příznaky se označují jako fetální alkoholický syndrom.

Pití alkoholu v době těhotenství přitom v Česku není zase až tak něčím neznámým. Vážné a trvalé následky toho, že žena v době těhotenství konzumovala alkohol, si u nás ročně do života odnáší na 300 novorozenců. Ti se rodí s takzvaným Fetal alcohol syndrom (FAS).

FAS se projeví dysmorfickými změnami v obličeji, mikrocefalií, mentální retardací a poruchami chování. Mohou být přítomny i vrozené vady srdce a jiných orgánů.

FASD – fetal alcohol syndrom disorders

Dalších téměř tři tisíce nově narozených dětí ročně u nás trpí mírnějšími příznaky způsobenými přísunem alkoholu v období jejich prenatálního vývoje. Jde o takzvaný Fetal alcohol syndrom disorders (FASD). Ten se projevuje později často specifickými poruchami učení, vývojovými poruchami řeči, problémy s učením a soustředěním u dítěte.

Příčinou FAS i FASD je užívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství. Nejvíce nebezpečné je užívání alkoholu plodem, tedy konzumací matkou.

Ke třetině případů autismu nebo ADHD může docházet právě kvůli konzumaci alkoholu v období gravidity. Tedy v čase, kdy alkohol prostupuje placentou.

Spotřeba alkoholu v Česku dlouhodobě roste

Obecně je tolerance k alkoholu v České republice poměrně vysoká a jeho užívání poměrně časté. Což se zřejmě odráží i v pití alkoholu těhotných žen u nás.

„Česká republika patří bohužel v pití alkoholu mezi světové premianty, v loňském roce u nás byla spotřeba čistého alkoholu 8,8 litrů na hlavu, což je další nárůst oproti předchozím statistikám.

Nadměrná konzumace alkoholu má závažné dopady na lidské zdraví. Jsou s ní spojeny poškození nervového systému, nádorová bujení, domácí násilí, nehody a také porušení plodu matky v době těhotenství.

V Evropě se s užíváním alkoholu v těhotenství setká zhruba 20 procent žen, ve Spojených státech to může být podle odborníků až 40 procent žen. V České republice jsme podle aktuálních dat zhruba na 30 procentech. Odborníci přitom varují, že užívání alkoholu nemá pro těhotnou a plod jediný pozitivní vliv.

Příklady z praxe

Defekty plodů (malá hlava, tenké rty) jsou patrné hned po narození dítěte. Jmenovatel všech je společný – užívání alkoholu v těhotenství.

Alkohol škodí a je jedno ve kterém trimestru ho žena konzumuje.

Mnoho žen je zvyklých konzumovat alkohol nepravidelně, nárazově ve velkých dávkách – třeba na večírku. Problém nastává, když taková žena ještě neví, že je těhotná.

Plod v takovém případě nemá příliš šancí. Nemá vyvinutá játra, tudíž nemá jaterní enzymy, aby alkohol mohl sám odbourat. V takovém případě tak alkohol přijatý přes placentu z těla matky způsobuje výše uvedené deformace a poškozuje plod na celý život.

S abstinencí by ženy začít již v období, kdy těhotenství teprve plánují, a pokračovat s ní i v období, kdy dítě kojí. Alkohol totiž zcela volně přechází do mléka.

Zhruba 85 procent žen přestává alkohol užívat ve chvíli, kdy zjistí, že jsou těhotné.

Zhruba dvanáct procent žen množství užívaného alkoholu sníží a zbytek, tedy 13 procent žen bohužel pokračuje v pití alkoholu i nadále.