Alkohol za volantem

Alkohol je lidmi považován za tvůrce dobré nálady, jeho konzumace patří ke společenskému životu. Na silnici ovšem rozhodně nepatří. Zde je opilý řidič velkým nebezpečím, ohrožuje nejen sebe, ale i své okolí.

Působení alkoholu na řidiče

Alkohol působí za volantem zrádně. Dodává nám sebedůvěru a současně extrémně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce v závislosti na koncentraci alkoholu v naší krvi.

Pod vlivem alkoholu si myslíte, že jste lepší řidič než ve skutečnosti jste. Vaše přirozené zábrany se ztrácí s přibývajícím vlivem alkoholu. Alkohol negativně ovlivňuje vaši schopnost posoudit rychlost, vzdálenost ve vztahu k okolí, zhoršuje schopnost rozeznat pohybující se světla, způsobuje tzv. tunelové vidění a zhoršené vnímání barev. V kombinaci s únavou či vysokými teplotami se pak účinky alkoholu násobí.

Např. při rychlosti 70 km za hodinu ujede vůz za jednu sekundu 25 metrů. Pokud se zpozdí jeho reakce díky alkoholu jen o jednu sekundu, 25 metrů vozovky je tak v nebezpečí.

Bylo zjištěno, že opilí muži – řidiči velmi často jezdí stejně rychle v opilosti jako za normálních okolností. Opilé ženy – řidičky si uvědomují, že jsou opilé a přizpůsobují svou rychlost jízdy častěji jejich stavu. Méně často sedají za volant pod vlivem alkoholu.

Opilému řidiči trvá déle, než se přizpůsobí tomu, co se děje před ním na vozovce a současně s tím je „neohrabaný“ při manipulaci s řídícími prvky vozu (pedály, řadicí páka a volant). Řidič má problémy s vyhýbání se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.

Pravděpodobnost nehody je při hladině alkoholu

 • od 0,3 do 0,9 promile – 7x větší
 • od 1,0 do 1,4 promile – 31x vyšší
 • nad 1,5 promile – 128x větší

Z údajů je zřejmé, že pravděpodobnost nehody roste nikoliv lineárně, ale exponenciálně a při vyšší konzumaci alkoholu je nehoda prakticky nevyhnutelná.


Změny schopností řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu

Někteří odborníci totiž poukazují na to, že už i malé množství (od 0,2 do 0,5 promile) dokáže negativně ovlivnit schopnost řídit vozidlo. Zhoršení schopnosti řídit se prokázalo po dávkách kolem 10 g alkoholu (tedy asi půl litr 10° piva). Přehled účinků alkoholu na řízení shrnuje následující tabulka.

Alkohol v krviProjevy ovlivnění ve vztahu k řízení motorového vozidla
0,2 až 0,5 promile
Prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Tendence riskovat, nepřiměřená sebedůvěra, zhoršená schopnost rozeznat pohybující se světla. Horší odhad vzdálenosti. Nebezpečné je to, že si alkoholem ovlivněný řidič neuvědomuje svůj stav a naopak má sklon se přeceňovat.
0,5 až 0,8 promile
Viz výše, navíc prodloužený reakční čas (zhoršený postřeh). Přeceňování vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak, horší vnímání barev (červená). Zhoršená schopnost soustředění. Poruchy rovnováhy (motocyklisté a cyklisté). Zhoršuje odhad vzdálenosti.
0,8 až 1,2 promile
Viz výše, zhoršuje se schopnost vnímat okraje zorného pole (tzv. tunelové vidění), další zhoršování soustředění, ještě více prodloužen reakční čas, roste bezohlednost při řízení.
Přes 1,2 promile
Viz výše. Nadále se zhoršují poruchy soustředění, reakční čas, rovnováha i nekritickost. Často špatná orientace. I velmi zkušený řidič se v tomto stavu může dopustit hrubých chyb jako je zašlápnutí plynu místo brzdy. Takový řidič představuje pro sebe i okolí obrovské riziko.

Kocovina, kdy alkohol už z krve vymizel

Vyšší riziko spánku, nevolnosti a dalších tělesných a duševních obtíží, které odvádějí pozornost řidiče, krátkodobá ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie (poklesu krevního cukru).

Tresty za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu

Jaké tresty za řízení pod vlivem alkoholu hrozí a kolik trestných bodů můžete získat, pokud se tohoto skutku dopustíte záleží zejména na tom, kolik alkoholu v krvi vám bude naměřeno. A tedy zda jde o přestupek, trestný čin. To je rozhodující také pro posouzení, kdy můžete získat nepodmíněný trest a jít do vězení.

Co hrozí opilému řidiči? Jde o přestupek nebo trestný čin?

 • do 0,3 promile – přestupek, pokuta do 20.000 Kč, 3 body, zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok
 • 0,3-1 promile – trestný čin s podmínečným trestem, pokuta do 20.000 Kč, 6 trestných bodů, zákaz řízení na 6 měsíců až rok
 • více než 1 promile – trestný čin a nepodmíněný trest až 1 rok vězení, 6-7 trestných bodů, 25.000 – 50.000 Kč pokuta, zákaz řízení na 1-2 roky.
 • odmítnutí dechové zkoušky – 7 trestných bodů, 25.000-50.000 Kč, zákaz řízení na 1-2 roky.

Bodový systém

Základní informace o bodovém systému:

 • Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel
 • Body jsou stanoveny pevně v příloze zákona
 • Body se přičítají vždy od 2 do 7 bodů (původně od 1 do 7 bodů)
 • Body se zaznamenávají maximálně do počtu 12 bodů
 • Podmínkou zaznamenání bodů je pravomocný postih sledovaného protiprávního jednání
 • Při více přestupcích projednaných ve společném řízení se zaznamená počet bodů za nejzávažnější z nich
 • Po dosažení 12 bodů řidič dostane oznámení a výzvu k odevzdání řidičského průkazu
 • Řidič se může bránit tzv. „námitkou“ a do právní moci rozhodnutí o námitkách smí řídit
 • Řidič smí požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po jednom roce od jeho pozbytí. Předtím musí absolvovat přezkoušení v autoškole