Alkoholismus versus abstinence

Jak už to v životě tak bývá, každá mince má dvě strany a jsou zde tedy dva extrémy, Jedním extrémem je alkoholismus, tedy neřízené pití alkoholu a druhým extrémem je pak abstinence, tedy naprosté zdržení se alkoholu. Pojďme si tedy porovnat oba extrémy a zhodnotit jejich výhody a nevýhody

Alkoholismus

Pití alkoholu ve větší míře, než je běžné, přináší lidem problémy a to  především ve vztahové, zdravotní, finanční a pracovní stránce.

Tělesné zdraví

Oslabení imunitního systému (menší odolnost vůči nemocem a nádorům),onemocnění jater, mozku, žaludku. Nádory v různých lokalizacích, zejména v dutině ústní, játrech a trávicím systému, u žen i zvýšené riziko rakoviny prsu. Horší trávení, nedostatek vitamínů, zhoršení vysokého krevního tlaku, cukrovky, epilepsie i dalších nemocí. Roste i riziko mozkové mrtvice. Při vyšších dávkách alkoholu je ohroženo srdce, postižení centrálního i periferního nervového systému (poruchy chůze v důsledku alkoholové periferní polyneuropatie čili postižení nervů),roste riziko kožních nemocí, impotence, vyšší riziko úrazů a dopravních nehod, a řada dalších zdravotních problémů.

Duševní zdraví

Kolísání nálad, rozladění, úzkosti, žárlivost, žárlivé scény, nepříjemné kocoviny, bolesti hlavy, nespavost, okna, poruchy paměti, děsivé sny, stavy smutku, malátnost, nevolnosti, nejistota, výčitky svědomí, neupřímnost k sobě, těžko zvládatelná touha po alkoholu, které se pitím alkoholu ještě zvětšuje, nutkavé myšlenky na alkohol, někdy dokonce halucinace, vidiny, hlasy, pocity pronásledování, delirium tremens i jiné duševní choroby. Větší riziko impulzívního, ukvapeného jednání a nesmyslné agrese vůči sobě či druhým.

Vztahy k druhým lidem

Hádky kvůli pití v rodině, problémy se sousedy a širším okolím, výmluvy, napětí ve vztazích, nedůvěra ze strany druhých lidí, člověk se dostává do role černé ovce (vždy je to on, kdo je považovaný za špatného), pocity provinilosti vůči druhým lidem, nesoustavnost ve výchově dětí, střídání náklonnosti a nezájmu o ně, zanedbávání rodiny, násilí v rodině, odcizení partnera, hromadění neřešených problémů v mezilidských vztazích, vyšší riziko rozvodů. Lidé pod vlivem alkoholu jsou častěji druhými zneužíváni, přepadáni, okrádání, vydíráni. Osamělost. Nerozvážné jednání vůči druhým, kterého pak člověk lituje. Lidé pod vlivem alkoholu se častěji dopouštějí zejména násilných trestných činů a také se častěji stávají jejich oběťmi. Roste riziko soudů a vězení.

Finance

Ztráty peněz vydaných za alkohol, ušlý zisk v důsledku nižší pracovní výkonnosti, vyšší nemocnost, výdaje v souvislosti s úrazy, krádežemi, požáry a nehodami pod vlivem alkoholu. Investice do alkoholu jsou nevratné (jinak investované peníze by mohly přinést užitek nebo zisk). Nerozvážné výdaje pod vlivem alkoholu, nevýhodné obchody, zbytečné nákupy. Prodej věcí pod cenou pod vlivem alkoholu.

Životní styl

Chudý životní styl: z práce do hospody a tak pořád dokola (u žen častěji z práce domů, tam pít a tak dokola), někdo už pak přestane chodit i do té práce, uzavírání se světu a druhým, nedostatek času a peněz na lepší věci, zanedbávání péče o zevnějšek, někdy trpí i hygiena, pití přináší z dlouhodobého hlediska rostoucí utrpení pijícího i rodiny.

Práce

Větší riziko pracovních úrazů, častěji pracovní neschopnost, pokles výkonnosti, někdy vykonává člověk kvůli pití práci hluboko pod své možnosti a svoji kvalifikaci. Pozdní příchody, absence, dovolená vybíraná po dnech k zakrývání předchozího pití, nižší příjmy, oslabena je prestiž v zaměstnání. Při recidivě se obtížně hledá kvalitní práce. Riziko chybných výkonů a propuštění, zhoršení vztahů na pracovišti, výčitky a skryté nebo zjevné napětí v pracovních vztazích.

Abstinence

Jak to tak už v životě bývá, člověk musí zhodnotit pro a proti každé věci. I alkoholik má ve své alkoholové kariéře na výběr. Nikdo jej do alkoholu výslovně nenutí a nepití nebo velmi střídmé pití v době, když má člověk problémy s alkoholem přináší výhody.

Tělesné zdraví

Lepší fungování jater, lepší trávení a větší požitek z jídla, lepší kondice, méně úrazů, lepší pocit z vlastního těla, lepší pohyblivost a souhra pohybů, lepší postřeh, lepší sexuální kondice, stabilnější krevní tlak, nižší riziko nádorů, menší úmrtí mozkových buněk (ty se již nenahrazují).

Duševní zdraví

Lepší paměť, větší jistota, větší životní klid, lepší svědomí, lepší sebeovládání, člověk je pánem sebe sama, myšlení je přesnější, lepší odhad vlastních možností a schopností, větší sebedůvěra, větší rozvaha, nadhled, chladnokrevnost.

Vztahy k druhým lidem

Odpadnou zbytečné hádky kvůli pití, silnější postavení a větší autorita v rodině i v okolí, z člověka není cítit alkohol, člověk je lépe schopen řešit různé problémy, rovnoprávnější vztahy v rodině a i v práci, lepší možnost se prosadit, větší okruh skutečných přátel, budete lepším vzorem pro vlastní děti i pro další lidi, sníží se riziko přepadení, okradení, druzí nebudou vašeho pití zneužívat ke svému prospěchu, větší otevřenost vůči druhým, větší respekt ze strany okolí (např. sousedé).

Finance

Úspory za alkoholické nápoje, více peněz v důsledku lepšího využívání pracovních schopností a nadání, peníze, které dříve člověk utrácel za pití, může výhodně investovat, větší rozvaha při vydávání peněz, finanční úspory v důsledku lepšího zdravotního stavu, menší riziko okradení, přepadení a podvedení.

Životní styl, ušlechtilé radosti

Rozmanitější a zajímavější život, více času na dobré koníčky a ušlechtilé záliby, více času na sebevzdělávání, lepší výživa, lepší spánek, skutečná dovolená, ne zahlazování následků pití pomoci dovolené vybírané dodatečně po dnech, větší péče o zevnějšek projevující se např. v rozumném a vkusném oblékání, hezčí zařízení bytu a příjemnější prostředí doma.

Práce

Lepší pracovní výkon, větší spolehlivost, lepší pozice vůči nadřízeným, větší autorita ve vztahu k podřízeným, zdravá sebedůvěra, lepší výdělek, větší šance, že si člověk najde dobrou práci, pokud ji nemá, a větší šance, že si člověk dobrou práci udrží. Prémie, větší bezpečnost práce, lepší pracovní vztahy. Odpadá různé napracovávání, vynahrazování a vymlouvání se.