Antabus – lék na alkoholismus

Antabus (s účinnou látkou disulfiram) je lék zvyšující citlivost organismu na alkohol sloužící jako pojistka pro lidi, kteří se rozhodnou nepít alkohol. Princip působení Antabusu  využívá poznatků procesů oxidace alkoholu v těle.

Jak Antabus v těle funguje

Antabus blokuje jaterní fregmenty (zejména ALK), takže odbourávání alkoholu postupuje odlišně – pomaleji – a pacientovi již po požití i malé dávky alkoholického nápoje způsobí zrychlení tepu, pokles krevního tlaku, zrudnutí, pocit dušení, mravenčení, znecitlivělost v končetinách, ale i mdlobu. Organismus je uměle navrácen do počátečního vztahu k alkoholu, kdy se před ním chránil právě takovými obrannými mechanismy, jako velmi výraznou nevolností až zvracením, dušností a zrychleným tepem. Při velké reakci po podání Antabusu a následného požití alkoholu může dojít až k smrti v důsledku zástavy dechu.

Vzhledem k výše uvedeným obranným mechanismům je před podáváním Antabusu nutno udělat základní vyšetření jako krevní rozbor, rozbor moči, EKG a to z důvodu, že i přes podání Antabusu dojde k požití alkoholu. Antabus ve své podstatě nezabrání požití alkoholu, slouží pouze jako pojistka. Pacient, který bere Antabus bysi měl být plně těchto obranných mechanismů vědom.
Pokud má pacient srdeční, či jaterní potíže a Antabus nemůže dostat, dá se použít tzv. placebo.

Podávání Antabusu

Antabus se vždy podává ve specializované ordinaci obvykle dvakrát týdně. Před podáním Antabusu musí pacient projít zkouškou zda nepožil alkohol a následně dostal Antabus zcela střízliv. Bezpečné požití alkoholu po Antabusu je možné až po dvou týdnech od posledního podání Antabusu.

Antabus není hrazen zdravotními pojišťovnami, stojí okolo 10,- Kč./tabletu. V balení je 50 tablet. Při maximální dávce 2×1 tableta týdně tedy vydrží toto balení na 25 týdnů. Antabus se podává cca 1 rok, minimálně by to mělo být však 6 měsíců. Lze se však i v ordinaci s lékařem výjimečně domluvit na kratší době, cca 1-2 měsíce, což se používá např. k zastavení pití u pacientů, kteří absolvovali protialkoholní léčbu, a Antabus potřebují jako pojistku před recidivou.

Dle výzkumů je dokázáno, že pacienti, kteří brali Antabus vydrží abstinovat daleko déle, než-li ti co Antabus neberou, či nebrali.

Pro pacienty co odmítají Antabus může jako další doplněk k léčbě nově sloužit „anticravingové“ léky, které snižují touhu po alkoholu.

U léčby závislosti na alkoholu platí, že na ni přímý (kauzální) lék neexistuje. Léčbu řídí psychiatr, který stanoví léčebný plán s psychoterapií a doporučí podpůrnou lékovou léčbu dle svých zkušeností.

Příbalový leták, příbalové informace

ANTABUS
(Disulfiramum)
šumivé tablety

V: Inpac AS, Lierskogen, Norsko.

DR: Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, DK-2300 Copenhagen S, Dánsko.

S: Disulfiramum v množství 400 mg v 1 šumivé tabletě.

PL: Kukuřičný škrob, povidon, mikrokrystalická celulóza, kyselina vinná,   koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrogenuhličitan sodný,   magnézium-stearát, mastek.

CH: Jak lék působí?
Po požití alkoholu dochází v těle k jeho přeměně na acetaldehyd.   Disulfiramum potlačuje působení enzymu, který acetaldehyd odbourává.
To vede ke zvýšení hladiny acetaldehydu v krvi, čímž dochází k navození  řady nepříjemných fyzických reakcí.

Indikace: K čemu se lék používá?
Antabus se užívá k podpůrné léčbě chronického alkoholismu. Pokud se  pacient léčí Antabusem a požije alkohol, dochází u něj k navození řady
nepříjemných fyzických reakcí. Tyto reakce mohou být natolik  nepříjemné, že pacienta od další konzumace alkoholu odradí.

Kontaindikace: Kdy byste lék neměl/a užívat?

– Pokud se u Vás již někdy dříve objevila vyrážka nebo došlo k jiné  alergické reakci na některou ze složek Antabusu.  

– Pokud trpíte závažnou srdeční nedostatečností, lékovou závislostí nebo  psychózou (závažné duševní onemocnění).

– Antabus se nesmí užívat v době těhotenství a neměl by se též užívat  v době kojení.

Týká-li se Vás některá z výše uvedených skutečností nebo si nejste jisti,   obraťte se na svého lékaře.

NÚ: Jaké jsou možné nežádoucí účinky?

Během prvních dnů nebo týdnů léčby se vyskytují ospalost a únava, které  s pokračující léčbou ustupují. Dále se může objevit nevolnost, zvracení,
nepříjemný zápach z úst a kovová chuť. Méně častý je výskyt svědění  a zarudnutí kůže. Vzácně se vyskytují halucinace, stavy deprese, snížená
citlivost a slabost svalů rukou a nohou, poruchy funkce jater, poruchy  vidění.   V případě výskytu výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiných
neobvyklých reakcí informujte ošetřujícího lékaře.

Interakce:

Kterých potravin nebo léčiv bych se měl/a vyvarovat?   Antabus (disulfiramum) potlačuje odbourávání některých jiných léčiv. Jde  o warfarin (snižuje srážlivost krve), fenytoin (užívá se k léčbě  epilepsie), chlordiazepoxid a diazepam (k uvolnění svalů a potlačení  neklidu a úzkosti). V důsledku toho může dojít ke zvýšení jejich hladin v  krvi a tím ke zvýšení jejich nežádoucích účinků.   Antabus zvyšuje nežádoucí účinky izoniazidu a metronidazolu (léky užívané  k léčbě infekčních onemocnění) v oblasti nervového systému. Jejich  současné užívání je možné pouze ve zcela odůvodněných případech a pouze  pod pečlivým lékařským dohledem.

Protialkoholická reakce Antabusu může být vyvolána i některými potravinami  a tekutými formami léčiv, které obsahují větší množství alkoholu.
Opatrnost je také nezbytná u nápojů s nízkým obsahem alkoholu označených  jako „nealkoholické“ či „bezalkoholové“; ve větším množství mohou také  vyvolat nepříjemnou reakci.


D: Jaké je dávkování?

Léčení Antabusem (disulfiramum) se zahajuje v nemocnici nebo  na specializované klinice. Je důležité, abyste nekonzumoval/a alkohol  minimálně 24 hodin před užitím první dávky.   Přesné dávkování a délku léčby určí lékař.  

Obvyklé dávkování pro dospělé (včetně starších pacientů) :   První den léčby se užívají 2 šumivé tablety (800 mg) Antabusu v jedné  dávce, další den 1 1/2 tablety (600 mg), třetí den 1 tableta (400 mg),   čtvrtý a pátý den 1/2 tablety (200 mg). Dále se užívá udržovací dávka  1/2 tablety (200 mg) nebo 1/4 tablety (100 mg) denně. Týdenní dávka  700-1400 mg se může užívat ve dvou nebo třech dávkách v průběhu týdne.   Pro zjištění účinnosti léčby může lékař rozhodnout o provedení zkoušky  alkoholem.

Způsob užívání:

Tableta se nechá rozpustit ve sklenici vody a bezprostředně před požitím  se obsah promíchá. Antabus je možné užívat kdykoliv během dne,
je však důležité dodržovat každý den stejnou denní dobu, kdy bude užíván.   Jídlo nemá vliv na vstřebávání Antabusu, je možné ho užívat před jídlem,   během jídla i po jídle.

Předávkování:

Co se stane v případě užití příliš vysoké dávky?  

Po užití příliš vysoké dávky můžete pociťovat ospalost, únavu, nevolnost  nebo můžete i zvracet.   V takových případech je třeba okamžitě vyhledat lékaře.  


UZ:

Na počátku léčby může Antabus způsobovat ospalost a únavu a tak  ovlivňovat pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Tyto
činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho  lékaře.

Uchování léku:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl  přípravek chráněn před vlhkostí.

Expirace:

Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BA: Přípravek je dostupný v balení po 50-ti šumivých tabletách.

ANTABUS
(Disulfiramum)
šumivé tablety

V: Inpac AS, Lierskogen, Norsko.

DR: Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, DK-2300 Copenhagen S, Dánsko.

S: Disulfiramum v množství 400 mg v 1 šumivé tabletě.

PL: Kukuřičný škrob, povidon, mikrokrystalická celulóza, kyselina vinná,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrogenuhličitan sodný,
magnézium-stearát, mastek.

CH: Jak lék působí?
Po požití alkoholu dochází v těle k jeho přeměně na acetaldehyd.
Disulfiramum potlačuje působení enzymu, který acetaldehyd odbourává.
To vede ke zvýšení hladiny acetaldehydu v krvi, čímž dochází k navození
řady nepříjemných fyzických reakcí.

I: K čemu se lék používá?
Antabus se užívá k podpůrné léčbě chronického alkoholismu. Pokud se
pacient léčí Antabusem a požije alkohol, dochází u něj k navození řady
nepříjemných fyzických reakcí. Tyto reakce mohou být natolik
nepříjemné, že pacienta od další konzumace alkoholu odradí.

KI: Kdy byste lék neměl/a užívat?
– Pokud se u Vás již někdy dříve objevila vyrážka nebo došlo k jiné
alergické reakci na některou ze složek Antabusu.
– Pokud trpíte závažnou srdeční nedostatečností, lékovou závislostí nebo
psychózou (závažné duševní onemocnění).
– Antabus se nesmí užívat v době těhotenství a neměl by se též užívat
v době kojení.
Týká-li se Vás některá z výše uvedených skutečností nebo si nejste jisti,
obraťte se na svého lékaře.

NÚ: Jaké jsou možné nežádoucí účinky?
Během prvních dnů nebo týdnů léčby se vyskytují ospalost a únava, které
s pokračující léčbou ustupují. Dále se může objevit nevolnost, zvracení,
nepříjemný zápach z úst a kovová chuť. Méně častý je výskyt svědění
a zarudnutí kůže. Vzácně se vyskytují halucinace, stavy deprese, snížená
citlivost a slabost svalů rukou a nohou, poruchy funkce jater, poruchy
vidění.
V případě výskytu výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiných
neobvyklých reakcí informujte ošetřujícího lékaře.

IT: Kterých potravin nebo léčiv bych se měl/a vyvarovat?
Antabus (disulfiramum) potlačuje odbourávání některých jiných léčiv. Jde
o warfarin (snižuje srážlivost krve), fenytoin (užívá se k léčbě
epilepsie), chlordiazepoxid a diazepam (k uvolnění svalů a potlačení
neklidu a úzkosti). V důsledku toho může dojít ke zvýšení jejich hladin
v krvi a tím ke zvýšení jejich nežádoucích účinků.
Antabus zvyšuje nežádoucí účinky izoniazidu a metronidazolu (léky užívané
k léčbě infekčních onemocnění) v oblasti nervového systému. Jejich
současné užívání je možné pouze ve zcela odůvodněných případech a pouze
pod pečlivým lékařským dohledem.
Protialkoholická reakce Antabusu může být vyvolána i některými potravinami
a tekutými formami léčiv, které obsahují větší množství alkoholu.
Opatrnost je také nezbytná u nápojů s nízkým obsahem alkoholu označených
jako „nealkoholické“ či „bezalkoholové“; ve větším množství mohou také
vyvolat nepříjemnou reakci.

D: Jaké je dávkování?
Léčení Antabusem (disulfiramum) se zahajuje v nemocnici nebo
na specializované klinice. Je důležité, abyste nekonzumoval/a alkohol
minimálně 24 hodin před užitím první dávky.
Přesné dávkování a délku léčby určí lékař.
Obvyklé dávkování pro dospělé (včetně starších pacientů) :
První den léčby se užívají 2 šumivé tablety (800 mg) Antabusu v jedné
dávce, další den 1 1/2 tablety (600 mg), třetí den 1 tableta (400 mg),
čtvrtý a pátý den 1/2 tablety (200 mg). Dále se užívá udržovací dávka
1/2 tablety (200 mg) nebo 1/4 tablety (100 mg) denně. Týdenní dávka
700-1400 mg se může užívat ve dvou nebo třech dávkách v průběhu týdne.
Pro zjištění účinnosti léčby může lékař rozhodnout o provedení zkoušky
alkoholem.

ZP: Tableta se nechá rozpustit ve sklenici vody a bezprostředně před požitím
se obsah promíchá. Antabus je možné užívat kdykoliv během dne,
je však důležité dodržovat každý den stejnou denní dobu, kdy bude užíván.
Jídlo nemá vliv na vstřebávání Antabusu, je možné ho užívat před jídlem,
během jídla i po jídle.

PŘ: Co se stane v případě užití příliš vysoké dávky?
Po užití příliš vysoké dávky můžete pociťovat ospalost, únavu, nevolnost
nebo můžete i zvracet.
V takových případech je třeba okamžitě vyhledat lékaře.

UZ: – Na počátku léčby může Antabus způsobovat ospalost a únavu a tak
ovlivňovat pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Tyto
činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho
lékaře.

U: Uchovávejte při teplotě do 25 st. C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl
přípravek chráněn před vlhkostí.

VA: Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BA: Přípravek je dostupný v balení po 50-ti šumivých tabletách.