Češi jako přední pijáci alkoholu

Není žádným tajemstvím, že Čechům alkohol chutná a patří k předním světovým pijákům a tedy konzumentům alkoholu.

Jak pijí Češi a Češky

Denně nebo obden pije alkohol cca pětina obyvatel ČR. Výrazně také vzrostla odhadovaná průměrná roční spotřeba, byla osm litrů čistého alkoholu, po odečtení abstinentů dokonce 9,5 litru. To je nárůst o 0,3 a 0,7 litru. Spotřeba alkoholu na hlavu je tak nejvyšší za poslední tři roky.

Zhruba pětina (19,8 procenta) Čechů pije každý den nebo obden. To je o 2,4 procenta více než v minulém roce. Častěji to byli muži, časté pití potvrdilo 29 procent z nich, u žen to bylo 11 procent. Polovina mužů a 28 procent žen konzumuje alkoholické nápoje alespoň jednou týdně.

Frekvence pití alkoholu se liší zejména v nárůstu výskytu velmi časté konzumace alkoholu (denně nebo téměř denně), a to jak u mužů, tak u žen, Lze s velkou mírou jistoty usuzovat, že zvýšená zdravotní, sociální a ekonomická rizika vyplývající z nadměrné konzumace alkoholu se týkají pětiny české dospělé populace.

Podle odborníků z adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nárůst alarmující zejména v kontextu nízké dostupnosti odborné péče v ČR. Špatně dostupná je především ambulantní péče a péče v oblasti detoxifikačních služeb. 

Dopady vysoké spotřeby alkoholu

Čím větší je podíl nadměrně konzumujících ve společnosti, tím citelnější jsou zdravotní, ekonomické a sociální dopady alkoholu. Je nutné poukázat na skutečnost, že se dosud nepodařilo v české společnosti uvést do života účinnou strategii na snížení škod působených nadměrným pitím. Česko je v posledních deseti až 15 letech z hlediska spotřeby alkoholu na obyvatele řazeno mezi země s vysokou spotřebou. Pivo u Čechů pořád kraluje

Nejrozšířenějším alkoholickým nápojem je pivo, 57 procent mužů ho pije alespoň jednou týdně nebo častěji. Celkově pivo pila týdně a častěji více než třetina (35,9 procenta) obyvatel starších 18ti let. Ženy preferují víno, týdně a častěji ho konzumovala necelá čtvrtina žen. Destiláty každý týden nebo častěji požívala asi šestina mužů a devět procent žen.

Průměrně každý člověk zkonzumuje osm litrů čistého alkoholu, což je meziročně o 0,3 procenta více. Pokud by se nezahrnovali abstinenti, vychází to na 9,5 litru čistého alkoholu na osobu za rok. To je meziroční nárůst o 0,7 litru. 

Muži mají ve srovnání s ženami více než dvojnásobnou spotřebu, na jednoho muže připadá asi 13 litrů čistého alkoholu, na ženu necelých šest. Spotřeba alkoholu na hlavu je nejvyšší za poslední tři roky a celkově má již od roku 2014 stoupající tendenci.

Rizikové pití alkoholu

Za rizikové pití se považuje denní příjem 40 až 60 gramů alkoholu pro muže, tedy asi tři piva či vína denně, a 20 až 40 gramů pro ženy, tedy dvě piva či vína. Za škodlivé pití odborníci označují průměrnou denní spotřeba více než 60 gramů u mužů a 40 gramů u žen. Rizikové pití připadá asi osm procent populace, škodlivé asi devět procent.

Nadměrné dávky alkoholu každý týden či častěji užívá zhruba každý osmý (12,8 procenta), meziročně asi o tři procentní body méně. Podle pohlaví je to 19 procent mužů a sedm procent žen. Bez zahrnutí abstinentů je časté nadměrné pití alkoholu u 15 procent dospělé populace, z toho u více než pětiny mužů a 8,4 procenta žen. 

Častá nadměrná konzumace alkoholických nápojů je podle odborníků ukazatelem problémů s alkoholem a je riziková především vzhledem k možným úrazům, dopravním nehodám či násilnému chování.

Za dlouhodobé či celoživotní abstinenty lze označit asi šestinu obyvatel ČR starších 18ti let (15,8 procenta). Jedná se o nejvyšší výskyt abstinujících v populaci od roku 2012.

Pití souvisí i s koronavirem

Podle odborníků může mít zvýšená spotřeba souvislost s epidemií covidu-19. Jde o součást vyrovnávací strategie části populace na stres v době pandemie.

Lidé se snažili vyrovnat například se strachem z nemoci, obavami ze ztráty práce, ekonomickou nejistotou nebo výrazným omezením sociálních kontaktů. Tuto domněnku podporují i výsledky další studie odborníků z NÚDZ, kteří zjistili, že oproti období před epidemií v době epidemie statisticky významně vzrostlo procento lidí, kteří pravidelně nadužívají alkohol.

Téměř polovina kuřáků pije škodlivě

Odborníci také upozorňují na souvislost mezi konzumací alkoholu a kouřením. Ve skupině lidí se škodlivou spotřebou alkoholu bylo 45,5 procenta kuřáků, zatímco mezi umírněnými konzumenty kouří jen asi 21 procent. 

Celkově v ČR loni podle dat SZÚ kouřilo klasické cigarety 23,1 procenta lidí starších 15 let, jejich počet dlouhodobě klesá. Stoupá ale počet uživatelů zahřívaných tabákových výrobků a mezi mladými lidmi také počet kuřáků elektronických cigaret.