Děti a alkoholismus

Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé osoby. I při občasném požití se výrazně zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému. Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné, tvrdé drogy.

Současně platí, že čím dříve mladý člověk začne pít často alkohol, tím je vyšší rychlost nástupu případné závislosti. Riziko ohrožení alkoholismem se dále také zvyšuje u těch mladých osob (dětí), jejichž rodiče, či alespoň jeden z nich je závislý na alkoholu. Společnost děti a mladistvé před alkoholem chrání zákonem. Věková hranice pro podávání alkoholických nápojů je v Čechách 18 let, ale např. v USA a Japonsku je to až 21 let.

Bezpečná denní dávka pro zdravého dospělého člověka na den je 1/2 l piva nebo 2 dl vína nebo 1/2 dl destilátu.

Děti, alkohol a zákon

Náš právní řád za alkoholické nápoje považuje lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0.75 objemového procenta alkoholu. (Zákon ČNR č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, §1 odst. 2). Podání alkoholu jakýmkoliv způsobem před 18. rokem věku je trestným činem, za který může být potrestán kdokoliv včetně rodičů.

Hladina alkoholu v dětském těle

 • Ct = (a/p-r) – Bt

Hladinu alkoholu Ct v promile a v čase Bt v hodinách od začátku pití můžeme vypočítat z tohoto vzorce, kde a je mn. požitého alkoholu v gramech, p je hmotnost jedince v kilogramech a r je faktor pohlaví (muž cca. 0,7, žena 0,6). Z uvedeného vzorce lze také vyvodit nepříznivé poměry u dětí. Snadněji dosáhnout vysokých, s přežitím neslučitelných hladin alkoholu v krvi.

Genetické predispozice

Studie na dvojčatech ukázaly, že jednovaječná dvojčata (mají stejný genetický materiál) se sobě více podobají v tom, zda se u nich vytvoří závislost na alkoholu než dvojčata dvojvaječná (ta mají společných jen 50 % genetického materiálu). Samotné genetické vlivy zvyšují riziko vzniku závislosti na alkoholu asi 4x.

Ti, u jejichž rodičů se vyskytl problém s alkoholem, by se měli alkoholu zcela vyhnout v dětství, dospívání a mladší dospělosti, protože závislost na alkoholu by u nich mohla vzniknout rychle a v časném věku. I jako dospělí by se měli alkoholu vyhýbat.

Dítě pijící alkohol

Děti a adolescenti do 18 let pít alkohol nesmí. Tak mluví zákon. Jak ale všichni víme, tento zákon se porušuje a i já jsem byl svědkem, jak v jedné rodině opakovaně dovolili pít nezletilci ve věku 16 let. Hodně tedy záleží na přístupu dítěte, ale především rodičů.

Co by měli rodiče dělat pokud zjistí, že dítě opakovaně pije?

 • musí se naučit naslouchat a vytvořit pocit důvěry
 • učit dítě takové sebedůvěře, aby nebylo strženo partou, ev. dítě před partou chránit
 • rodiče musí být příkladem pro dítě
 • rodiče by měli částečně dítěti organizovat čas (nebo mu s tím pomoci – zájmy, koníčky, aktivity dětí)
 • stanovení pravidel a přiměřené tresty
 • vyhledání odborné pedagogicko-psychologické pomoci, pokud si s problémem nevědí rady (raději dříve nežli pozdě)
 • zajištění spolupráce – s prarodiči, se školou, s poradnami a odborníky (psycholog, psychiatr)
 • mluvit o drogách, následcích požívání alkoholu a drog, poukazovat na příklady, statistiky
 • nepopírat problém, neignorovat pití
 • neskrývat, „netutlat“ situaci a včas vyhledat psychologickou pomoc
 • neobviňovat se za dětské pití (můžeš za to Ty, protože ……..)
 • nedávat peníze, které by mohlo dítě použít na koupi alkoholických nápojů
 • fyzicky dítě netrestat
 • nezříkat se dítěte, ale vyslechnout ho a pomoci mu
 • nejednat zbrkle
 • nikdy neztrácet naději