Interakce mezi alkoholem a léky

Většina z nás asi ví, že je nevhodné zapíjet léky alkoholem. Někteří z nás asi vědí, že je také nevhodné léky s alkoholem jakkoliv vůbec kombinovat. Tento problém patří k těm nejčastěji zlehčovaným, jedná se však o nebezpečnou záležitost, která může skončit i úmrtím.

O mnohých interakcích mezi alkoholem a léky odborníci vědí, ale mnohé stále zůstávají neznámé, protože při zavádění nových léků se nezjišťuje, jak působí jejich kombinace s alkoholem. To platí tím spíše, jestliže je někdo léčen více léky současně.

Vliv snášenlivosti léků a alkoholu je u každého individuální

Individuální rozdíly snášenlivost kombinací léků i alkoholu klesá ve stáří. U dospívajících představuje velký problém jejich tendence riskovat. Tu zesiluje alkohol a ještě vice jeho kombinace s některými léky. Co se účinků alkoholu a léků týče, bývají méně odolné ženy. U žen navíc hrozí riziko poškození plodu samotným alkoholem nebo jeho kombinací s léky. Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy o těhotenství žena ještě nemusí vědět.

Vliv mají i další individuální zvláštnosti nebo okolnosti, např. při horku a dehydrataci stoupá hladina alkoholu v krvi rychle a interakce s léky může být silnější a dramatičtější. Alkohol se odbourává pomalu, např. šest půllitrů piva se může odbourávat 15 hodin i déle. Dlouho se také odbourávají mnohé léky, například benzodiazepiny.

To znamená, že by se alkohol neměl pít nejen během, ale i určitou dobu po skončení podávání léku a že by se určitý lék neměl brát dříve, než dojde k odbourání alkoholu. Riziko mívá i vynechání medikace kvůli pití alkoholu, zejména když se jedná o léky pro zdraví zásadně důležité, například ty, jimiž se léčí vysoký krevní tlak.

Známé interakce alkoholu a léků

 • diazepam v kombinaci s alkoholem může zvyšovat agresi, i když běžnější je prohloubení útlumu, což s sebou nese jiná rizika (hrozba bezvědomí a zástavy dechu)
 • nitroglycerin v kombinaci s alkoholem působí zrychlení tepu, prudké výkyvy krevního tlaku, závratě, mdloby a srdeční nebo mozkové příhody
 • některé léky používané při léčení hypertenze (hypotenziva) v kombinaci s alkoholem vyvolávají závratě, mdloby a nepravidelnost srdečního rytmu
 • některá antibiotika a léky používané k léčení infekcí včetně tuberkulózy mohou vyvolat v kombinaci s alkoholern zčervenáni, nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy, bušení srdce a prudké změny krevního tlaku. Může se také zrychlit tepová frekvence, dojít k poškození jater nebo srdeční či mozkové příhodě.
 • u některých léků používaných při léčení diabetu mellitu (cukrovky) – tzv. perorální antidiabetika PAD dochází v kombinaci s alkoholem k prudkému poklesu krevního cukru, zčervenání, nevolnosti, zvracení, bolestem hlavy, bušení srdce, prudkým změnám krevního tlaku a pádům.
 • některé léky používané při vředové chorobě žaludku v kombinaci s alkoholem působí zrychlení tepu a prudké změny krevního tlaku
 • alkohol v kombinaci s cytostatiky může způsobovat nebezpečné komplikace týkající se trávicího ústrojí, imunity a krvetvorby.
 • hypolipidemika (léky snižující krevní tuky) v kombinaci s alkoholem mohou způsobit závažná j aterní poškození.
 • častá a závažná je interakce alkoholu volně prodejných léků proti bolestem (ibuprofen atd.). Někteří lidé se tak snaží mírnit obtíže při doznívání opilosti. To může způsobit mimo jiné vředy a krvácení v trávicí trubici a těžká poškození jater
 • U některých léků alkohol umí prodloužit, nebo zesílit jejich účinek na lidský organismus U jiných léků alkohol zase naopak umí zkrátit, nebo zeslabit jejich účinek na lidský organismus. (warfarin, fenytoin, některá antidiabetika a další). Obojí je samozřejmě nežádoucí.
 • kombinace alkoholu a většiny legálních i nelegálních psychoaktivních látek včetně marihuany zvyšuje riziko dopravní nehody a dalších komplikací v porovnání se samotným, i tak výrazným efektem alkoholu. Podobně zvyšuje alkohol v kombinaci s jinou drogou riziko jiných úrazů, otrava dalších život ohrožujících komplikací
 • zneužívání alkoholu zhoršuje průběh chronické žloutenky typu C a oslabuje účinky léků, které se používají při jejím léčení
 • závažné bývá zesílení tlumivého efektu alkoholu a jiných látek na centrální nervový systém. Existuje zde riziko těžkých otrav. V této souvislosti lze zmínit některá antidepresiva, opiáty, benzodiazepiny, hydralazin, guanetidin, barbituráty. Podobně působí i kombinace alkoholu s antialergiky a alkoholu s myorelaxancii (léky uvolňující svalové napětí). Riziková je také kombinace alkoholu a antipsychotik
 • interakce alkoholu s tabákem. Tato interakce zvyšuje riziko některých typů rakoviny ještě více, než by odpovídalo součtu rizik pro tyto látky. Interakce tabáku s alkoholickými nápoji zvyšuje riziko vývoje peptického vředu žaludku a dvanáctníku a jeho komplikací

Závěr

Interakce alkoholu a léků je závažný a v praxi poměrně častý problém. Tato otázka je v Česku aktuálnější než v jiných zemích, protože patříme k zemím, kde je spotřeba alkoholu extrémně vysoká. K některým interakcím dochází velice často – např. zneužívání léků proti bolestem při doznívající opilosti. Mnoho interakcí mezi alkoholem a léky probíhá nerozpoznáno. K příčinám patří to, že pacient své obtíže vždy nespojí s alkoholem.

V nápojích a lécích nebývá obsah alkoholu někdy uveden vůbec nebo jen velmi malým písmem. I v případě, že pacient interakci zaznamená, nebývá motivován, aby o tom informoval lékaře. Tato lehkomyslnost riziko nežádoucích komplikací při léčbě ještě zvyšuje.