Opilost – stádia, příznaky a promile

Podle toho kolik máme v krvi promile alkoholu se chováme různě a to od stavu dobré nálady a sdílnosti až k život se neslučujícímu stavu těžké opilosti, kdy hrozí zástava dechu útlumem dechového centra v mozkovém kmeni.

Stádia opilosti dle obsahu alkoholu v krvi (promile)

První stádium

 1-1,5 ‰ – spokojený, sdílný, veselý výraz, živá mimika, výřečnost, smích, rozpustilost, přátelskost, pocit sebejistoty – cítí se lépe, jeho starosti jsou „lehčí“.

Druhé stádium

1,5-3 ‰ – nekritický, netaktní, křičí, zpívá, nedbá okolí, impulsivní, nenaslouchá ostatním, erythema (zčervenání), stoupá tep (tachykardie), pohyby neuspořádané (ataxie), poráží sklenice, vrávorá, diplopie (rozdvojené vidění).

Třetí stádium

3‰ a více – únava, ospalost, zvracení, obličej bledne. Opilý může zemřít při zcela banálních situacích, které by za střízliva hravě zvládl – např. se může utopit v kaluži vody. Při vysokých dávkách: narkotický efekt – bezvědomí, necitlivost, inkontinence (pomočení, pokálení), tep slabý, bradypnoe (zpomalené dýchání), mydriáza (rozšíření zornic) nereagující na osvit. V nejhorším případě zástava dechu (dechové centrum CNS, ale netýká se svalů hrudníku).

4,5‰ a více – hladina smrtelné otravy alkoholem.

Jak vzniká alkoholismus – závislost na alkoholu

Vznik alkoholismu není jednorázová záležitost. Z pijáka se stává alkoholik dle jeho věku za různou dobu. U 15ti letého člověka je to cca. půl roku a více. U dospělého trvá vznik závislosti většinou roky (až pět let). Čím je tedy člověk mladší, tím vzniká závislost dříve.

U mladých lidí jde o prostředek záměrné intoxikace. Nejčastěji se opíjí samovolně ve skupině málokdy je alkohol podán mládeži dospělou osobou.  Důvodem k pití alkoholu je nuda a nedostatek jiného využití času, též snaha zapadnout do kolektivu a vypadat dospěle.

Počátek alkoholismu se dá se analogizovat se situací, kdy člověk hledá v alkoholu zdroj euforie – tj. příjemnou změnu nálady, obveselení, úlevu, vymanění se z kruhu každodenních problémů a duševního napětí. Člověk se sklenkou nebo láhví v ruce se často snaží zapomenout nebo hledá odvahu k nějakému kroku.

Snaha hledat uvolnění v alkoholu může pramenit .z problémů ve vztahu, nebo v zaměstnání, velmi často také finanční problémy, pocit nezvládání svých denních povinností, pocit nespolehlivosti Alkohol v těchto chvílích ulevuje a stává se berličkou.

U žen může být podnětem pro počátky návyku syndrom opuštění hnízda, tj. při pocitu jakési nepotřebnosti v době, když děti odejdou z domu a bydlí mimo své mateřské bydliště.

Někdy lidé začnou pít, protože pije jejich partner nebo manžel (snaží se tak utéci od svého a partnerova problému, který nechce nebo nemá sílu situaci řešit). Jde o tzv. koalkoholismus.

Rozdělení pijáků, konzumentů alkoholu

Osoby požívající alkohol můžeme rozdělit do různých stádií návyku od občasného pití např. při posezení s přáteli až po těžkou závislost. Osoby pijící alkohol můžeme rozdělit do čtyř skupin dle toho, co od alkoholu žádají a proč jej pijí.

Osoby pijící alkohol můžeme rozdělit do čtyř skupin

Abstinent – odmítá z jakéhokoliv důvodu alkohol, žízeň hasí např. minerálkou. Občas nejsou společností správně pochopeni a jsou jakýmisi outsidery („když pijí všichni, proč ty ne?“).

Konzument – většina lidí pijících „příležitostně.“ Pijí pro tekutinu a chuť, např. při společenském posezení nebo oslavě narozenin.

Piják – pije pro účinky alkoholu, tj. především pro pocit euforie, lepší náladu, pocit uvolnění od starostí.

Alkoholik – pije vše co mu přijde pod ruku od piva přes víno až po tvrdý alkohol typu vodka. Pije denně, je to pro něj droga.