Rum a námořnictvo 1/2

Historie rumu u námořnictva

Rum je odnepaměti spojen s vůní dálek, starých časů, exotických karibských destinací, tropickými ostrovy, otroky, cukrovou třtinou a také piráty, korzáry a bukanýry a dalšími drsnými chlapíky s páskou přes oko, dřevěnou nohou a papouškem na rameni. To je ovšem trochu zjednodušení.

Faktem však je, že lodní doprava (už jen proto, že tehdy nebylo příliš na výběr) přispěla k celosvětovému rozšíření rumu a tak i posádky při zaoceánských platbách měly co chutnávat.

Už v románu Roberta Louise Stevensona – Poklad na ostrově je zmíněno ono opojné spojení rumu a pirátství, které další literární a později i filmová díla ještě upevňovala. Z nejnovějších připomeňme Piráty z Karibiku a kapitána Jacka Sparrowa a jeho dnes již kultovní otázku „Why is rum gone?“ („Proč je rum fuč?“).V pozadí za populárními historkami o věčně opilých pirátech zůstává ukryt fakt, že rum hrál významnou roli i v každodenním životě královského námořnictva.

Kořeny tradice rumu v královském námořnictvu je třeba hledat hluboko v minulosti ještě před vznikem rumu a ve faktu, že voda se při dlouhých námořních plavbách velmi rychle kazila. Proto námořníci na lodích častěji dostávali k pití pivo.

V 16. století byl v anglickém královském námořnictvu určen příděl jednoho galonu (cca 4,5l) piva na osobu a den. Avšak i pivo se během několika týdnů zkazilo, a proto se po rozšíření výroby destilovaných nápojů staly nedílnou součástí lodních zásob sudy s pálenkou. Po dobytí Jamajky v roce 1655 se v britském námořnictvu rozšířilo používání karibského rumu místo dříve používané francouzské brandy a v r. 1687 změnila Britská admiralita oficiální příděl jednoho galonu piva na pintu rumu (tj. přibližně 0,5l) denně pro každého námořníka. Vznikaly s tím však problémy a konfliktní situace mezi námořníky, proto později došlo k tomu, že byl příděl snížen na půl pinty a rozdělen na dvě dávky, které námořníci dostávali v poledne a večer. Jenže někteří námořníci si dávky střádali i několik dní, aby je mohli vypít najednou nebo je mezi sebou používali jako platidlo.

Kvůli častým případům opilectví a výtržností nařídil admirál Edward Vernon ve svém loďstvu roku 1740 ředit rum vodou v poměru 1:4 a pro zlepšení chuti doporučil nápoj přisladit cukrem. Admirál Vernon měl kvůli svému grogramovému plášti mezi námořníky přezdívku „Old Grog“ a tento název se ujal i pro nově vzniklý nápoj. Od roku 1756 byly oficiální příděly v britském námořnictvu stanoveny na půl pinty rumu (rozdělené do dvou dávek denně) naředěné v poměru 1:2 s vodou a dochucené cukrem a citrusovou šťávou. Ovocná šťáva byla původně přidávána kvůli chuti, později byly objeveny její preventivní účinky proti kurdějím. Vznikl tak první míchaný nápoj známý jako grog. Zatímco u nás se podává horký, v tropických krajinách dnes dostanete grog pěkně vychlazený s kostkami ledu ve sklenici.

Od r. 1824 přestala být vydávána večerní dávka rumu a v r. 1850 byl denní příděl znovu snížen na polovinu, takže nyní činil již jen osminu pinty. Během 19. a 20. století se od přídělů alkoholu začalo upouštět. V americkém námořnictvu byly zrušeny r. 1862, v britském námořnictvu dostávali muži, kteří se zřekli svého denního doušku, příplatek ke mzdě. Tradice přídělů rumu však přetrvala až do roku 1970.

Poslední denní doušek rumu byl na lodích Jejího Veličenstva podáván 31. července 1970, kterýžto den bývá označen jako „Black Tot Day“. („Tot“ je jeden z výrazů používaných pro denní dávku rumu.) Od té doby se v královském námořnictvu rum podává pouze k přípitku při významných příležitostech, jako jsou královniny narozeniny a jiné státní svátky. Avšak námořnickému rumu ještě neodzvonilo. V r. 1979 koupil podnikavý dobrodruh Charles Tobias od britské admirality právo využít tradiční recept a brzy na to se na Tortole začal míchat a lahvovat Pusser’s Navy Rum. Přestože dnes patří tato značka společnosti Jim Beam Brands, část peněz z prodeje každé lahve jde do charitativního fondu královského námořnictva. Přestože výrobce rumu stále tvrdí, že se jedná o originální recepturu britské admirality, před několika lety došlo ke změně a místo 54% rumu (v lahvích s modrou etiketou) se nyní prodává 42% rum (s růžovou etiketou).

Milovníci rumu však nemusí litovat – nedávno dostali možnost ochutnat, jak chutnal nefalšovaný námořnický rum podávaný v r. 1970. V r. 2010 byl na trh uveden Black Tot Rum

Všechny díly