Suchej únor

Suchej únor je česká a od roku 2021 oficiálně také slovenská osvětová kampaň podporující osobní zkušenost s měsíční abstinenci od alkoholu, pořádaná organizací Suchej únor (dříve Ligou otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a uvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na rizikové užívání alkoholu.

K plnění výzvy je možno se registrovat; registrace je dobrovolná a směřuje k finanční podpoře kampaně, neziskové organizace a dalších dobročinných projektů, které kampaň podporuje. Sonda mezi registrovanými účastníky v roce 2020 ukázala, že celý měsíc vydrželo bez alkoholu až 90 % z nich a ještě čtyři měsíce po akci přibližně polovina deklarovala sníženou spotřebu alkoholu nebo úplnou abstinenci. Kampaň dosahuje skvělých výsledků i po roce od únorové výzvy, kdy přes 48 % účastníků deklaruje dlouhodobé snížení spotřeby, nebo i úplnou abstinenci. Střízlivost lidem zkrátka velmi často zachutná a nevracejí se k tak zejména k rizikovému pití alkoholu.

Výsledky

„Přes 48 % Sušičů deklaruje střídmější přístup k alkoholu také po roce od měsíční abstinence.“

Historie

Suchej únor začala pořádat v roce 2013 Liga otevřených mužů (LOM). Kampaň byla původně zaměřena na zdraví mužů, kteří se v Česku dlouhodobě pohybují na světové špičce v pití alkoholu (zhruba čtyřikrát více než ženy a třikrát více než světový průměr). Fakta o spotřebě alkoholu organizátoři pravidelně shrnují v dokumentu zvaném Alkofakta.

Prvního ročníku se zúčastnilo zhruba 100 mužů. Od té doby kampaň rostla a otevřela se také ženám. V roce 2019 se podle průzkumu sociologické agentury Nielsen Admosphere zúčastnilo 6 % dospělé populace a povědomí o kampani se zvedlo na 47 %. V roce 2021 se zúčastnilo již 10,3 % dospělé populace a povědomí o kampani již bylo na úrovni 76 %.

Odborné partnerství kampaň navázala s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ), Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, BESIPem a Národní linkou pro odvykání, nebo s Ministerstvem zdravotnictví.

V roce 2021 byla v rámci kampaně vydána unikátní kniha Suchej únor: 28 důvodů, proč ochutnat čistokrevnej život, představující alkohol a jeho dopady v různých společenských rolích a doplněná tematickými rozhovory s osobnostmi českého veřejného života. Mezi tyto osobnosti patří například Patrik Bartošák, Petr Fiala, Michaela Losekoot, Martin Holý nebo Marian Jelínek.

Slovní spojení Suchej únor / Suchý únor jsou registrované slovní ochranné známky, jejichž vlastníkem je Liga otevřených mužů.

Proč zrovna únor?

Únor je nejkratší měsíc v roce, má pouhých 28 dní a tak z hlediska abstinence patří mezi nejjednodušší a nejsnadnější. Není nutné si klást zbytečně vysoké cíle.

Podobné akce v zahraničí

Ve Spojeném království (a jiných evropských zemích) se, rovněž počínaje rokem 2013, koná akce Suchý leden. V Kanadě též běží Suchý únor – Dry Feb, podporován Canadian Cancer Society.

Exclusivo klub a suchej únor

Web alkohldrink.cz podporuje kultivované pití alkoholu, kdy není nutné vypít příliš, ale nejdůležitější je si kvalitní nápoj vychutnat. Proto se rozhodl připojit k této akci a pomoci tak i abonentům a beneficientům, všem členům Exclusivo klubu, kteří o to projeví zájem s charitativním příspěvkem a místo zásilky únorového destilátu věnovat jeho hodnotu na podporu této kampaně. Příspěvek je dobrovolný a na výslovnou žádost každého člena. Příspěvek na tuto charitativní akci bude věnován vždy v plné výši, tedy včetně naší marže.

Více informace naleznete na webových stránkách kampaně Suchej únor

Suchej únor