Vodáci a alkohol

Česká republika patří z zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Chlastá se opravdu hodně a úplně všude. To ostatně potvrdila v jedné britské talk show i britská herečka Rosamud Pike (držitelka Oskara), známá třeba z bondovky Dnes neumírej, která delší dobu, při natáčení filmu pracovně pobývala v Čechách a rozhodla se s rodinou zkusit sjet na raftu Vltavu v okolí Českého Krulova.

Doslov uvedla: „tolik opilých lidí najednou jako tam, jsem nikdy v životě neviděla, divím se, že se tam nikdo z nich neutopil“.

Připomeňme si, že to bylo v době, kdy u nás na alkohol platila nulová tolerance. Zákon tedy stejně téměř nikdo nedodržoval. Lidé se prostě chtějí ve volném čase a o dovolené bavit a alkohol k tomu v České republice nerozlučně patří. V současné době opilým vodákům hrozí pokuta ve výši až 100 tisíc korun, což je také dost absurdní nařízení.

Skutečnost, že si z příkazu abstinence většina vodáků stejně nic nedělala je také spojena s českým fenoménem – plovoucími bary. A tak doposud ani nebylo nutné, kvůli každému dalšímu drinku vůbec vylézat z lodi.

Vodákům nebude od příští sezony hrozit pokuta za to, jestliže se budou na vybraných tuzemských úsecích řek plavit pod mírným vlivem alkoholu. Změnu přinese novela o vnitrozemské plavbě, kterou podepsal nejznámější český vodák a kapitán vlastní nafukovací jachty – Miloš Zeman, informovala v listopadu Kancelář prezidenta republiky.

Zde naše redakci donesly neoficiální zákulisní informace o velmi důrazných telefonátech z Kanceláře prezidenta republiky na Úřad vlády, kde lobovala za tento zákon. A tak se nabízí logická otázka, zda tuto novelu netlačil sám prezident Miloš Zeman zejména kvůli sobě, protože už nevydržel čekat několik dní, než mu klesne hladina alkoholu v krvi (nebo stoupne hladina krve v alkoholu) a on bude konečně moci vyplout. Ale přejme mu to, říká se, že starého psa už novým kouskům naučit nelze. A Miloš na vodě je rozhodně bezpečnější, než Miloš v politice. Minimálně pro politickou kulturu.

Novela počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých bezmotorových plavidel. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Tolerance by platila pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Novela vstoupí v účinnost prvním dnem třetího měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což bude začátkem příštího roku.

Nutno podotknout, že tento návrh nebude platit plošně pro celé Česko. Nebude se týkat dolního toku Labe, Moravy a Vltavy. Například v Praze se na šlapadle pod vlivem alkoholu neprojedete.

Zrušení pokuty nezbavuje vodáky odpovědnosti za případné škody a za jejich jednání. Návrh podle jeho předkladatelů umožní dát si jedno nebo dvě piva lidem, kteří to s konzumací alkoholu nepřehánějí. Kritici novely si stěžovali na to, že zrušení nulové tolerance k alkoholu u vodáků může vést do budoucna k podobnému opatření i na suchozemských cestách.

Novela o rok posouvá lhůtu pro výměnu již propadlých průkazů pro vůdce malých plavidel. Týká se to dokladů vydaných do konce roku 2014. Státní plavební správa také podle dalšího přijatého návrhu nebude muset vyšetřovat nehody malých plavidel bez vlastního pohonu, tedy kánoí a raftů.

Vláda chtěla novelou především zavést do zákona pravidla nových evropských směrnic. Ve vnitrozemské plavbě novela zavádí dvě nové kvalifikované profese, a to odborník na přepravu cestujících a odborník na zkapalněný zemní plyn. Oba druhy odborníků budou muset mít oprávnění. Státní plavební správa povede informační systém, v němž budou evidovaní.

Odborník na přepravu cestujících bude působit na plavidlech určených k přepravě více než 12 cestujících. Bude pomáhat cestujícím při ochraně jejich práv, bude pomáhat osobám se zdravotním postižením a bude vykonávat činnosti související s ochranou cestujících.

Odborník na zkapalněný zemní plyn bude působit na větších lodích s výjimkou rekreačních, které jako pohon využívají zkapalněný zemní plyn. Bude mít na starosti kontrolu pohonné soustavy a čerpání plynu. Odborníkem na zkapalněný zemní plyn bude muset být vůdce každého takového plavidla.

Novela také upravuje především harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob k vedení a obsluze plavidel. Některá dosavadní pravidla novela převádí z vyhlášek přímo do zákona.