Alkoholismus jako nemoc 4/6

V dnešním článku se zaměříme na vývoj návykovosti těla na alkohol v různém věku, znaky alkoholismu a abstinenční syndromy.

Vývoj návykovosti na alkoholu

Dětský věk

Zkušenost dětí při prvním kontaktu s alkoholem bývá rozpačitá. Pivo, víno, tvrdý alkohol jim obvykle nechutná, pouze sladký likér v nich může vyvolávat nepatrný zájem. Zde se však již jedná o formování postoje dítěte k alkoholu, který může v pozdějším věku vést ke zvýšenému zájmu o alkohol. Obvykle však kontakt dětí s alkoholem nemusí nutně znamenat vážnější vliv na návykovost v dospělosti.

Adolescent

Významné zkušenosti získává mladý člověk (maturita, taneční, autoškola,…). Jde o spontánní projev radosti a veselí, kdy už začínají působit dva velmi výrazné prvky – pocit dospělosti a vlastní finanční příjem. Další možnost setkávání s alkoholem u mladého člověka je v prvních ročnících vysokých škol, kdy možnost organizovat si vlastní čas a vlastní peníze (na stravu apod.) může vést až k několika návštěvám barů a výčepů týdně.

Dospělý věk

Kontakt s alkoholem v produktivním věku zpravidla není cílem, ale spíše prostředkem či příležitostí k podbarvení a zpestření dynamického rytmu života. Určujícím obdobím pro formování postoje člověka k alkoholu bývá převážně mezi jeho třicátým a čtyřicátým rokem života. Tehdy se v podstatě rozhoduje o tom, zda z něj bude pouze příležitostný konzument, nebo zdali se přehoupne do role alkoholika. Asi po čtyřicítce se začínají objevovat životní problémové jevy, které se už nedaří tak hravě zvládnout jako doposud. Také se však může stát motivem k pití alkoholu nečekaný úspěch v zaměstnání, pohoda v rodinném životě nebo jen hledání nějakého vzrušení v rámci existujícího stereotypu.

Znaky alkoholismu TOP 40

Zde je čtyřicet nejmarkantnějších znaků. Dle Dr. Jelínka:

 • Okénka (výpadky paměti na dobu v opilosti) s postupnou narůstající frekvencí
 • Tajné pití
 • Trvalé myšlenky na alkohol
 • Překotné pití (nekontrolované)
 • Pocity viny
 • Vyhýbání se narážkám na alkohol
 • Změněná kontrola pití (neschopnost přerušit nebo zdržet se pití)
 • Vysvětlování důvodů k pití
 • Sociální obtíže narůstají
 • Velikášské chování jako kompenzace ztráty sebeúcty
 • Nápadné agresivní chování
 • Trvalý pocit zkroušenosti
 • Období abstinence vynucené tlakem okolí
 • Změny způsobu pití (k předcházení nepříjemnostem)
 • Ztráta dosavadních přátel nebo rozchod s nimi
 • Změna (změny) zaměstnání
 • Konání se točí kolem alkoholu (podřizování zájmů)
 • Ztráta zájmu o vnější svět
 • Nápadné sebelitování
 • Úvahy nebo realizace úniku z dosavadního prostředí
 • Změny v rodinném prostředí – odcizení
 • Bezdůvodné námitky alkoholika proti členům rodiny
 • Vytváření tajných zásob alkoholu v domově, práci, aj.
 • Zanedbání přiměřené výživy
 • Hospitalizace pro poruchy na tělesném zdraví
 • Pokles sexuálního pudu
 • Alkoholická žárlivost
 • Pravidelné ranní doušky
 • Výskyt prodloužené intoxikace
 • Etická deteriorace
 • Postižení mentálních schopností
 • Alkoholické psychózy
 • Styky s morálně deprivovanými osobami
 • U nižších společenských vrstev pití technického alkoholu
 • Zvýšení tolerance – lepší snášenlivost, pozdější opití
 • Nedefinovatelné úzkosti
 • Třesy
 • Pití nutkavého rázu
 • Zhroucení racionalizačních systémů – tj. debakl
 • Lhaní, ev. i kriminální činy, krádeže

Abstinenční syndromy

Abstinenční syndrom se projevuje během odvykacího stavu následujícími příznaky:

 • třes jazyka, víček, napřažených rukou
 • pocení
 • nevolnost
 • tachykardie
 • hypertenze
 • bolesti hlavy
 • nespavost
 • slabost
 • epileptický záchvat

Léčba závislosti na alkoholu

Pokud probíhá léčba v rámci obvyklé odvykací léčby, používají se psychofarmaka (anxiolytika – benzodiazepiny, nízké dávky neuroleptik, hypnotika), pak není zpravidla není nutná hospitalizace a problém se dá řešit ambulantně.

V příštím díle tohoto seriálu o alkoholismu se zaměříme na závažná onemocnění způsobená alkoholem a alkoholismem.

Všechny díly