Citáty světových osobností o víně

Citátů o víně je opravdu bezpočet.

Ty nejstarší vznikly jako lidová rčení, autory dalších byli řečtí a římští filozofové, myslitelé a mnoho slavných a známých lidí.

Dobré víno je od nepaměti výsadou jižních národů – Francie, Itálie, Španělska Řecka a dalších, podobně prosluněných zemí. Víno umějí pěstovat a zpracovávat na mnoho různých způsobů. A právě pití vína mnohé k citátům inspiruje.

Citáty o víně

Vezměme třeba vína šumivá, pro ta měl slabost Napoleon. Traduje se, že jejich láhve otevíral s odůvodněním, které dobře znají sportovní fanoušci: vítězství se musí zapít, porážka rovněž. Jeden z jeho bonmotů o šampaňském totiž zní:

„Při vítězství si jej zasloužíš, při porážce jej nutně potřebuješ.“


Státnicky se ke konzumaci vína stavěl i Thomas Jefferson, třetí americký prezident a autor prohlášení nezávislosti:

„Žádný národ není opilý, kde je levné víno; a nikdo střízlivý, kde drahocenné víno nahrazují laciné lihoviny coby běžný nápoj.“


Nezapomínejme však na to, že víno je i důležitou kulinářskou ingrediencí: hovězí na víně, kuře na víně, játra na víně atd. Jak ovšem při vaření používal víno americký herec a komik William Claude Dunkenfield, napovídá jeho výrok:

„Ano, samozřejmě, že při vaření používám víno, někdy ho dokonce i přidávám do jídla!“


Německý spisovatel Erich Maria Remarque ve svém bonmotu o víně zase shrnuje, kam směřuje vývoj světa:

„Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu.“


Velký římský básník Horatius byl přesvědčen, že:

„Dotěrné starosti se rozplývají ve víně.“


Ve Švédsku mají zase přísloví, že:

„Déšť dává trávě růst, víno hovoru.“

 • Kde není vína, tam není lásky.    Euripidés
 • Víno je sluneční záře, kterou udržuje pohromadě voda.    Galileo Galilei
 • Červené víno je mlékem starců.   Italské přísloví
 • Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.    William Shakespeare
 • Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.     Král Šalamoun
 • Nepijeme proto, abychom upadli. Pijeme proto, abychom se povznesli.   Lidová moudrost z Persie
 • Penicilin lidi léčí, víno je obšťastňuje.   Alexander Fleming
 • Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách.    Luis Pasteur
 • Jediná sklenka spláchne tisíce chmur.    Čínské přísloví
 • Kdo chce být zdravý, musí se aspoň jednou měsíčně opít.    Hippokrates
 •  Když piji víno, starosti usínají.    Anakreón
 • Je to víno, které mě vede dál, divoké víno, po kterém i nejmoudřejší muž zpívá z plných plic, směje se jako blázen a tančí – a dokonce svádí vyprávět příběhy, které by měly zůstat nevyřčené.    Homér
 • Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně?    Anatol France
 • Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled.    Johan W. Goethe
 •  Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější.    Plútarchos
 • Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem.    Martin Luther
 • Víno dělá každodenní život jednodušší, méně uspěchaný, s menším napětím a větší tolerancí.    Benjamin Franklin
 • „Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.“ —  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 – 1616 124
 • „Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno.“ —  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 – 1977
 • Které víno je nejlepší? To z cizího sklepa.“ —  Diogenés Ze Sinópy starověký řecký filozof, jeden ze zakladatelů filozofie cynismu -404 – -322 př. n. l. 45
 • „Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň… Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum… Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku… stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady.“ —  Sókratés klasický řecký filozof -470 – -399 př. n. l. O náladě, O rozumu, O trápení, O lidech 37
 • Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně?    Anatol France
 • Je to víno, které mě vede dál, divoké víno, po kterém i nejmoudřejší muž zpívá z plných plic, směje se jako blázen a tančí – a dokonce svádí vyprávět příběhy, které by měly zůstat nevyřčené.    Homér

Nejznámější citát o víně „Ve víně je pravda.“

„In vino veritas.“ je latinské přísloví, které znamená „Ve víně je pravda.“, tedy že po požití většího množství vína je člověk sdílnější a upřímnější.

Přísloví zmiňuje například slavný humanistický učenec Erasmus Rotterdamský ve svém spisu Adagia. Zmínky o něm ale máme již z antiky, pocházejí například od Plinia Staršího nebo básníka Alkaia z Mytiléné.

A toto jsou ekvivalenty tohoto přísloví v několika dalších jazycích:

 • Anglicky: In wine, there is truth.
 • Německy: Im Wein liegt Wahrheit. Nebo též: Trunkner Mund verrät des Herzens Grund. (Opilcova ústa prozazují, co má ukryto v srdci.)
 • Francouzsky: Ce que le sobre tient au cœur est sur la langue du buveur. (To, co má střízlivý v srdci, má opilý na jazyku.)
 • Španělsky: Despues de beber cada uno dice su parecer. (Každý člověk poté, co se napije, říká, co si myslí.)
 • Finsky: Kännisen suusta totuus tulee. (Z úst opilého vychází pravda.)
 • Rusky: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. (To, co má střízlivý muž na mysli, má opilý na jazyce.)
 • Slovinsky: V vinu je resnica.
 • Maďarsky: Borban az igazság.