Jakostní víno – Okrajová záležitost

Jakostní víno je označení jakostní třídy vína dle vinařského zákona. Vyplňuje mezeru mezi zemským vínem a jakostním vínem s přívlastkem. Nejedná se o přívlastkové víno – viz obrázek níže.

Definice a podmínky

  • Na výrobu jakostního vína mohou být použity pouze tuzemské hrozny.
  • Z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti.
  • Výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny.
  • Výnos nesmí překročit 14 t/ha.
  • Cukernatost hroznů musí dosáhnout min. 15 °NM, tzn. 15 kg cukru ve 100 litrech moštu.
  • Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI).

Druhy jakostních vín

  • Jakostní víno odrůdové – víno vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd, které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín. Odrůdové jakostní víno pak musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu.
  • Jakostní víno známkové – víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín. Známkové jakostní víno smí být vyráběno smísením odrůdových jakostních vín.

Mošt určený pro výrobu jakostního vína lze přislazovat náhradním sladidlem. Víno lze chemicky stabilizovat povolenými stabilizačními přípravky.

Jakostní vína v praxi

Jakostní vína se v praxi příliš nevyskytují. Důvodem je, že stát výrazně znevýhodnil prodej sudového vína. A většina sudových vín byla právě vína jakostní.

Jakostní vína jsou tak dnes spíše okrajovou záležitostí a najdete je hlavně v regálech supermarketů. Tuto kategorii vín zcela převálcovala vína zemská, která mají volnější a méně přísné podmínky pro výrobu dle vinařského zákona a vinaři je tak upřednostňují.

Jakostní třídy vín
Jakostní víno odrůdové