Jakostní víno s přívlastkem

Jakostní víno s přívlastkem (neboli přívlastkové víno) je nejvyšší kategorií vín České republiky vyráběných v souladu s aktuálním vinařským zákonem. Mezi základní požadavky výroby patří stanovená cukernatost hroznů, absence dodatečných přísad a použití hroznů maximálně tří různých odrůd. Z veškerého vyrobeného vína v České republice zaujímají přívlastková vína jen kolem 10 %.

Kvalitativní požadavky

Zákonné požadavky pro výrobu přívlastkového vína jsou stanoveny § 19 zák. č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství). Kromě samotné výroby jsou specifikovány i požadavky na pěstování, sklizeň, skladování a obsah etiket lahve.

Požadavky na pěstování a sklizeň

 • hrozny musejí pocházet z vinice certifikované pro výrobu jakostního vína
 • maximální výnos vinice nesmí překročit 12 tun hroznů pro daný rok („nejvyšší hektarový výnos“)
 • hrozny musejí být sklízeny ručně (výjimkou jsou přívlastky kabinet, pozdní sběr a výběr z hroznů)
 • hrozny musejí pocházet ze stejné vinařské podoblasti
 • hrozny musejí dosáhnout minimální cukernatosti 19 °NM

Požadavky na výrobu a skladování

 • výroba byla provedena ve stejné vinařské oblasti, jako sklizeň
 • je povoleno použít hrozny maximálně tří různých odrůd
 • kvalitu hroznů (cukernatost, odrůdu, původ a hmotnost) ověřil inspektor
 • na základě splnění ostatních podmínek bylo víno zatříděné inspekcí jako přívlastkové
 • během výroby nebylo víno jakkoli doslazováno
 • víno neobsahuje žádné přidané látky (barviva, ochucovadla…)
 • víno neobsahuje konzervační látky s výjimkou oxidu siřičitého
 • víno nebylo skladováno ve společných prostorách s ovocným vínem (specifické výjimky stanovuje zákon)

Požadavky na etikety

 • název vinařské oblasti, kde proběhla výroba
 • název vinařské podoblasti, kde byly hrozny sklizené
 • označení „jakostní víno s přívlastkem“ či „víno s přívlastkem“
 • druh
 • evidenční číslo jakosti

dále je povoleno uvádět:

 • název odrůdy, pokud je zastoupena min. 85 %
 • název až 3 odrůd, pokud je každá zastoupena min. 15 %
 • název vinařské obce a viniční tratě (pokud hrozny pocházejí pouze z této)

Další informace a řazení vín vycházející z výrobní praxe

V praxi (a obzvlášť u menších vinařů) se můžeme setkat s víny, která by požadavkem na cukernatost odpovídala přívlastkovým, ale toto označení nenesou. Bývá to dáno nesplněním některé dílčí podmínky, případně nerentabilitou u výroby v menších objemech (klasifikace inspektorem je placená). Tato vína mohou být stejně kvalitní jako přívlastková, ale bývají levnější a vinaři je nejčastěji řadí mezi zemská.

Také můžeme narazit na vína, která obsahují více alkoholu či zbytkového cukru, než je pro daný přívlastek obvyklé. To mívá nejčastěji dvě příčiny. Víno mohlo být vyrobeno z více druhů hroznů, které byly různě vyzrálé a klasifikace byla provedena podle nejméně zralých. Druhá možnost spočívá v rozdílu cukernatosti při sklizni (podle které je určen přívlastek) a při zpracování, které může být provedeno s určitým časovým odstupem, až se hrozny „dotáhnou“ na požadovanou úroveň. Tato metoda není příliš obvyklá a praktikují ji jen někteří menší vinaři při výrobě sladších vín. Za zmínku stojí i domácká výroba „ledových vín“ pomocí mrazáku. Taková vína samozřejmě nesmějí být uváděna do prodeje jako ledová, ale někteří vinaři si touto cesto vyrábějí za zlomek nákladů „ledové“ víno pro vlastní potřebu.