Limity alkoholu za volantem v Evropě

S nadcházející letní prázdninovou motoristickou sezonou přinášíme aktualizovaný přehled povolených limitů alkoholu za volantem v jednotlivých evropských zemích.

Nutno dodat, že povolené limity alkoholu za volantem se v různých zemích poměrně dost liší, přesné informace najdete v následující tabulce (vše v promile):

ZeměLimit – běžný řidičLimit – profesionální řidičLimit – řidič začátečník
Belgie0,50,20,5
Bulharsko0,50,50,5
Česká republika0,00,00,0
Dánsko0,50,50,5
Estonsko0,20,20,2
Finsko0,50,50,5
Francie0,50,5 (0,2 bus)0,2
Chorvatsko0,50,00,0
Irsko0,50,20,2
Itálie0,50,00,0
Kypr0,50,20,2
Lichtenštejnsko0,40,00,0
Lotyšsko0,50,00,0
Lucembursko0,50,20,2
Maďarsko0,00,00,0
Malta0,80,80,8
Německo0,50,00,0
Nizozemsko0,50,50,5
Polsko0,20,20,2
Portugalsko0,50,20,2
Rakousko0,50,10,1
Rumunsko0,00,00,0
Řecko0,50,20,2
Skotsko0,50,50,5
Slovensko0,00,00,0
Španělsko0,50,30,3
Švédsko0,20,20,2
Švýcarsko0,50,10,1
Velká Británie0,80,80,8
Limity tolerance alkoholu za volantem

Od nuly až po 0,8 promile

I když alkohol za volantem může způsobit dopravní nehody, evropské země mají trochu jiná pravidla. Limity jsou důležité zejména pro posouzení, zda případnou škodu bude hradit pojišťovna, nebo zda vůči vám uplatní výluky z pojištění.

V České republice stále platí nulová tolerance alkoholu. Proto při řízení nemůžete nadýchat vůbec nic, jinak vás čekají pokuty až 50 000 Kč, vězení na 3 roky nebo zákaz řízení na 10 let, podle závažnosti způsobených následků případné nehody pod jeho vlivem.

Nulová tolerance alkoholu je zavedená také například na Slovensku, v Estonsku, Maďarsku nebo Rumunsku. Nejvíce evropských zemí ale povoluje za volantem 0,5 promile. Nejvíce svobody mají v tomto ohledu Malta a Velká Británie. Tady je tolerance alkoholu 0,8 promile.

V některých zemích Evropy ještě zákony rozlišují toleranci alkoholu u běžných řidičů, u profesionálů a u začátečníků.  

Tolerance alkoholu ve světě

Také ve světě se zákony tolerance alkoholu za volantem značně liší. Například v muslimských zemích platí většinou nulová tolerance. Ve Spojených státech amerických má každý stát jiné podmínky – v řadě států je také zavedená nulová tolerance alkoholu, ale v některých je povolená hranice až 0,8 promile. 

V některých zemích úplně chybí zákony, které řeší toleranci alkoholu. Když si za volantem otevřete láhev, nečeká vás žádný postih. Typickým příkladem je Bolívie, kde najdete nejnebezpečnější silnice na světě. Řadu dalších států „bez omezení” najdete v Africe – Keňa, Somálsko, Burundi nebo Gambie.

Pokud budete řídit a to zejména v mimoevropských zemích, je vhodné se seznámit s místními dopravními předpisy. Mnohdy se mohou značně lišit od toho na co jsme zvyklí nejen v ČR, ale i Evropě.