Mešní víno – Liturgie v praxi

Kdo kdy byl někdy na mši, jistě potvrdí, že kněží, ať už káží cokoliv, tak pijí víno. A ani přes občasné alkoholické excesy, které se občas vyskytují, jedná se zejména o situace, kdy kněz nebyl schopen pro značnou opilost mši dokončit (známe asi všichni ze Švejka), církev na duchovních nešetří, vína používá pouze přívlastková. A tak si i kněží žijící jinak v celibátu a odříkání mohou v tomto případě vychutnat kvalitu. Ale církev to zase nepřehání, vína jsou to pouze tichá, a tak nemůžeme očekávat, že by na mších létaly špunty a přes oltář stříkalo šampaňské jako na stupních vítězů.

Rovněž tak při větších akcích, kde vystupují gospelové sbory a atmosféra se dá srovnávat s rockovým koncerty není zvykem pít nic ostřejšího. V dnešním článku se podíváme podrobněji na to, co kněží vlastně při své práci pijí.

Víno

Mešní víno je primárně určeno pro liturgické účely. Je to přírodní víno vyrobené v souladu s Kodexem kanonického práva; není doslazováno, dobarvováno ani aromatizováno a obsah alkoholu není regulován, vždy však musí jít o alkohol, který vznikl zkvašením cukru obsaženého přímo ve zralých hroznech, v žádném případě se vína nesmí doslazovat. Definitivně mešním vínem se stává víno slavnostním žehnáním.

Může být bílé, červené a růžové. V Česku vyrábí mešní víno jen několik vinařství, která získala souhlas příslušných diecézí.

Církev si pro udělení souhlasu s označením produktu za mešní víno vymiňuje podmínku, že nesmí mít pochybnosti o tom, zda výrobce bezpodmínečně a soustavně dodržuje správný výrobní postup.

Liturgické účely

Pojmem mešní víno se označuje víno, které je určeno pro křesťanskou mši svatou. Používá se jako tzv. krev Páně během bohoslužby při eucharistii (díkůvzdání), při níž se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba (hostie) a vzdáváním díků za spasení.

Podle vinařského zákona (č. 321/2004 Sb., § 16, odst. 5) lze na etiketě uvést, že se jedná o mešní víno pouze tehdy, pokud příslušná církev vydala písemný souhlas, aby bylo takové víno dáno do oběhu. Název mešní víno se však týká pouze katolické církve (římskokatolické a východní) a jeho vlastnosti musí být v souladu s Kodexem kanonického práva. Pro liturgické účely lze však použít jakékoliv přírodní a zdravotně nezávadné víno, které vyhovuje kanonickému právu, ačkoliv nenese označení mešní podle vinařského zákona.

Lze běžně zakoupit

Ačkoliv mešní víno a jeho konzumace úzce souvisí s náboženstvím a bohoslužbami konkrétních církví, můžete jej bez obav ochutnat i když jste nevěřící. Je určeno k běžné spotřebě a označení mešní mezi víny stejné přívlastkové kategorie má do určité míry i tržní aspekt. Mešní vína se dnes těší vzrůstající oblibě zejména mezi příznivci přírodních vín a klasických postupů. Můžete je zakoupit ve specializovaných obchodech či vinařstvích, která se výrobou mešních vín zabývají.

Zařazení mešního vína

Mešní víno patří mezi přívlastková vína. Lze jej vyrábět pouze z odrůd zapsaných do státní odrůdové knihy, přičemž se upřednostňují odrůdy s vysokou cukernatostí. Pro výrobu lze použít pouze hrozny, které dosáhly cukernatosti 21 °NM. Vinohrad, kde se réva pro výrobu mešního vína pěstuje, nesmí být chemicky ošetřen.

Při výrobě je kladen důraz především na čistotu, zdravotní nezávadnost a nepřítomnost chemických sloučenin. Mešní víno jakožto přírodní víno nesmí být doslazováno, je však povoleno použít zahuštěný hroznový mošt, dále se nesmí používat geneticky upravené kvasinky, enzymy, uhličitan vápenatý, aktivní uhlí, kyselina sorbová a další chemické látky a barviva. Je povolena pouze jablečno-mléčná fermentace, oxid siřičitý a bentonit k filtraci bílkovin. Někteří vinaři používají k čiření vína i šlehaný vaječný bílek.

Použití

Nejčastěji se používá mešní víno bílé a červené, přičemž bílé je upřednostňováno z praktických důvodů. Po skončení obřadu se pohár vytře klůckem bílé látky tzv. purifikatorium, který se v případě vína bílého snadněji vypere. Pravoslavná církev používá symbolické červené víno. Není výjimkou ani růžové mešní víno. Při bohoslužbě se mešní víno mísí s malým množstvím vody, což evokuje dávnou tradici pití vína především ve Středozemí. 

Výroba

Mešní vína vyráběla v dřívějších dobách především klášterní vinařství. V České republice mohou dnes mešní víno vyrábět jen ta vinařství, která od příslušných církví získala písemný souhlas. V rámci katolické církve stanovuje pravidla pro výrobu mešního vína Česká biskupská konference za souhlasu diecézních biskupů. Zároveň je ustanoven liturgický dohled nad výrobou vína, což bývá nejčastěji duchovní znalý chodu vinařství, který dohlíží na správný postup výroby mešního vína. Pro římskokatolickou a pravoslavnou církev u nás vyrábí mešní víno několik vinařství pro liturgické účely.

Mešní víno a hostie
Mše svatá