Mladé Češky ze všech sociálních skupin pijí stále více alkoholu

Na první pohled jim nic nechybí, působí úspěšně, umí se prezentovat na sociálních sítích a je jim mezi pětadvaceti a čtyřiceti lety. Jejich každodenním společníkem je ale lahvinka vína, která se časem promění ve vodku schovanou vzadu v šuplíku a dvě deci vína s kamarádkami v opilecké excesy. 

V současnosti roste počet žen, které už v nízkém věku mají kvůli pití vážné zdravotní potíže, včetně obávané cirhózy jater.

Kdo je ohrožen alkoholismem

U mladých žen jde často spíše o kratší pijácké kariéry. Typicky obvykle několika málo let, a to s rychlým průběhem a dramatickým zhoršením a souvisejícími komplikacemi spojenými s tím, že prostě nad svým životem ztrácí kontrolu a vymkne se jim to z ruky.

Zásadní bývá  bezvýchodnost situace daná sociálními okolnostmi, jedná se o komplikace spojené s rozvody a tahanicemi s bývalými partnery.

Tyto ženy většinou nemají tolik odpito a nekončí hned na lůžku, ale často právě v ambulanci.

Jedná se zejména o tři skupiny mladých žen:

Mladé a úspěšné ženy

První skupinou jsou mladé a úspěšné ženy, které se dostaly do pasti poté, co se setřely genderové rozdíly mezi nimi a muži.

Mohou všechno to, co muži, mají stejné pozice, peníze a zodpovědnost a vyrobí si problém právě tak stejným způsobem jako muži. Roli hraje stres, obrovská zátěž, velké požadavky a malý prostor na sebe a své potřeby a normální život.

Stěhování z města do satelitu

Druhou skupinu tvoří ženy, které se do pasti dostaly trochu pro ně nečekaným způsobem – mají zdánlivě vše – obvykle úspěšnou předchozí kariéru, užily si začátek své dospělosti, mají běžné pracovně fungující partnery, mají malé děti a rozhodly se, nebo jim nic jiného nezbylo, přestěhovat z města do satelitu.

Po dvou nebo třech letech pak zjišťují, jak rozdílný svět to pro ně je, a pokud nemají opravdu velmi pozorné a citlivé partnery schopné řešit takto složitou situaci, pak je to velmi frustrující a pití i zde řeší mnohé, hlavně samotu, izolaci, nenaplněné potřeby a nezvládnutou adaptaci.

Sociálně slabé samoživitelky

Velmi bolavým tématem pak je třetí skupina mladých žen, a sice samoživitelky se dvěma až třemi dětmi, obvykle středním či spíše nižším příjmem, s malou možností změnit zaměstnání a náročnou sociální situací, včetně často dysfunkčního původního partnera, který neplatí alimenty na děti a nezajímá se o ně.

Tento problém je zásadní zejména u těch z nich, které mají malé děti.

Alkohol pod kontrolou nemá 5% populace

Odborníci zabývající se problematikou alkoholismu konstatovali na základě výzkumu u dospělé populace v Česku, který prováděli, že téměř 5 % dospělé české populace má vysokou úroveň problémů v souvislosti s pitím alkoholu.

Není to nic, co by bylo příznivé, naopak vyžaduje plnou pozornost společnosti a odbornou péči nejen adiktologů, lékařů a sester, ale také sociálních pracovníků a dalších pomáhajících profesí.

Odborníci realizovali také další výzkumy, které ukázaly, že ženy mají s užíváním alkoholu celkově statisticky významně menší problémy než muži. Zjistili také, že ženy uváděly, že v období pandemie Covidu ve srovnání s předchozím obdobím zvýšily svoji konzumaci alkoholu ve srovnání s muži, nicméně rozdíl není podle výzkumu nijak zásadní.

Nejvíce ve frekvenci pití přidávaly právě věkové skupiny 18-24 let a skupiny 25-34 let a 35 až 44 let. Nicméně během pandemie udávaly ženy, že například o samotě pijí méně, než to uváděli muži.

Ženy dle výzkumu nejčastěji pijí kvůli těžkým psychickým stavům, pocitům úzkosti a deprese, negativním emocím, zvýšené psychické zátěži nebo stresu. 

Úvodním podnětem může být rozchod s partnerem, nenaplňující manželství, problémy s dětmi či se stárnoucími rodiči. V poslední době lze upozornit na nárůst počtu žen, které začínají s pitím alkoholu z pracovních důvodů. Tyto ženy by měly svým okolím být povzbuzeny k tomu, aby své případné problémy s užíváním alkoholu řešily s odborníky.

Mladé pacientky bez dětí a single

Ty nejvážnější případy však často končí na lůžkovém oddělení Kliniky adiktologie.

Trend u mladých pacientek ve věkové skupině 25 až 40 let je takový, že mnohem častěji než před dvaceti lety se jedná o ženy, které nemají děti a nežijí ve stálém partnerském vztahu. Mají závažnější zdravotní důsledky, než před deseti či dvaceti lety, zejména jaterní onemocnění včetně cirhózy. Pokud mají děti, často přicházejí do léčby v důsledku intervence OSPOD kvůli péči o nezletilé děti.

Alkoholičky v této věkové skupině také mají za sebou často užívání marihuany či pervitinu, poruchu příjmu potravy a častý je i zákaz řízení za řízení v opilosti.

Léčba trvá asi čtyři měsíce. Pokud pacientka tuto léčbu dokončí a alespoň ještě tři roky udržuje kontakt s oddělením v rámci doléčovacího programu, má vysokou pravděpodobnost udržení dlouhodobé i trvalé abstinence od alkoholu se zásadním zvýšením kvality života, seberealizací a osobním rozvojem.

Konzumace alkoholu a genetika

Podle odborníků hraje u závislosti na alkoholu víceméně nejvýznamnější roli genetika. Ale není to zdaleka jediný faktor a vždy je to namícháno a nikdo nemůže říci, že ví, jak to má. Roli hraje stres, výchova, psychologické a sociální faktory. I zdravý člověk s dobrou kondicí se v životní krizi může dostat do problémů s alkoholem.

Kolik alkoholu je bezpečná míra

Jaká je ještě „bezpečná“ míra popíjení alkoholu a kdy už si naopak zaděláváme na problém? Technicky je ta hranice snadno definovatelná. Pokud jsou to ty cca dvě lahve vína za týden nebo méně, pak je to stále pod hranicí tzv. akceptovatelného nebo nízkého rizika. Vše nad tuto úroveň je již riziko zvýšené. Problém, jak asi každý cítí, bude v tom, že pokud je tohle stabilně jediný a dlouhodobý způsob, jak se uvolnit, odměnit a vypnout – pak je to špatné a pak si koledujeme o malér,

Zásadní je také fakt, který mnoha lidem uniká. Problémem není jen samotná závislost na alkoholu, ale také zdravotní problémy, které s sebou jeho zvýšená konzumace nese.

Pokud jde o to, zda alkohol může škodit tělu, pak je dobré si uvědomit, že vše nad výše zmíněnou hranici s sebou přináší zvýšené riziko a nevyhýbá se ani tak velkým diagnózám, jako jsou rakoviny a podobně.