Muž alkoholik

Pití u muže je u nás v České republice – zemi řadící se mezi země s největší konzumací alkoholu na osobu na světě bráno jako „společenská povinnost“. Nikdo se nad tím nepozastavuje (snad kromě rodiny alkoholika). Muž, který nepije alkohol je ve společnosti méně vítán , jeho společenská role je oslabena nebo je zcela společensky znemožněn.

Mnoho mužů pije alkohol kvůli své práci. Některá zaměstnání jsou předurčena k velkým počtům alkoholiků –  jsou to povolání doprovázená stresem, únavou, taktéž práce, kde hrozí riziko pochybení nebo velká zodpovědnost. Patří sem často lékaři, policisté, soudci, ad.

Doporučení partnerkám alkoholiků

Co doporučit manželkám/partnerkám mužů, kteří mají problém s alkoholismem? Stejně jako ženě alkoholičce, i zde platí ultimátum – „buď já nebo alkohol.“ Muž musí zvolit.

Mnoho žen ale nechce rozvod a to z těchto důvodů: děti by neměly otce, ona by přišla o zdroj financí, hmotné zajištění. Pokud se žena nechce vzdát, doporučuje se aby přiměla závislého, aby se šel léčit, důležitá je také podpora jeho zájmů a koníčků.

Chybou rodinných příslušníků (kterou si většinou neuvědomují) je, že se snaží řešit problémy vzniklé z alkoholu sami – snaží se např. shánět lékařská potvrzení, řešit na policii přestupky, omlouvat na veřejnosti chování alkoholika. To ale nikam nevede a problémy mají tendenci se jen kupit a nakonec alkoholika zavalí.

Rady pro partnerky alkoholika

Co doporučit manželkám/partnerkám mužů, kteří mají problém s alkoholismem? Stejně jako ženě alkoholičce, i zde platí ultimátum – „buď já nebo alkohol.“ Muž musí zvolit. Mnoho žen ale nechce rozvod a to z více důvodů a tak raději trpí a věc řeší jen částečně.

  • Pokud váš přítel/muž hodně pije, snažte se to řešit co nejdříve, nedoufejte, že sám „dostane rozum“. Čím dřív zakročíte, tím větší je šance na úspěch.
  • Neakceptujte sliby, vyžadujte činy. Pokud to nezvládá sám, musí vyhledat pomoc.
  • Jenom po dobrém se nikam nedostanete. Vysvětlování, prosby a podpora nefungují samostatně, ale pouze v kombinaci s nátlakem.. Nabídněte partnerovi pomoc, buďte hodná (když nepije), ale tvrdá (když pije).
  • Rozmyslete si dobře postup a pak buďte opravdu důsledná. Pokud už dáte nějaké ultimátum, musíte na něm také trvat a být připravená hrozbu uskutečnit. (Např.: „Pokud se zase napiješ, odstěhuju se!“ Když se pak napije, musíte se vzchopit a skutečně se odstěhovat. (Vrátit se můžete vždycky). Nejhorší metodou jé plané vyhrožování – váš opilec si zvykne, že jsou to jenom řeči.
  • Vyhledejte specializovanou pomoc. V určité fázi sama pocítíte, že je toho už na vás moc, budete bezradná, unavená. Vaše okolí vás třeba podporuje, ale – nemůžete to s nimi donekonečna řešit, každý vám radí něco jiného, všichni znají vaše rodinné intimity…. Najděte si poradenskou instituci, která se vám zdá vhodná (nabídku najdete na konci tohoto textu) a pro podporu a radu si choďte tam. Pokud váš pijící partner s vámi chodit odmítne (velmi pravděpodobně), tak choďte sama.
  • Alkoholik se musí léčit, sám to nezvládne. Přinuťte ho k léčbě všemi prostředky, i lstí nebo násilím (Např. ho dotáhněte k lékaři pod záminkou zdravotníhoproblému – třeba stavu jeho jater. Zapojte jeho rodinu, má-li z ní respekt. V nejhorším neváhejte zavolat záchranku a nechat ho odvézt.)Řada alkoholiků totiž sama tvrdošíjně odmítá udělat první krok, ale když už je zdravotnický systém „dostane“, jsou často ochotní léčbu akceptovat a často cítí i ulehčení, že se to vyřešilo jaksi za ně.
  • Připravujte se v duchu na možnost, že všechny snahy i léčba mohou být neúspěšné. Jednoho dne nastane bod, kdy si to uvědomíte. Pak máte dvě možnosti: Akceptovat ho i jeho pitím, nebo ho opustit. Jsou ženy, pro které má partner takovou cenu, že ho berou i s jeho alkoholismem (geniální umělec, milionář, jejich osudový muž). Pro ty je pak nejlepší se s jeho pitím naučit žít a pouze minimalizovat následky. Pro většinu žen je alkoholik ale po čase nesnesitelný. Neodkládejte rozchod do nekonečna! Ženy, které opustily alkoholiky, obvykle později nelitují toho, že je opustily, ale že to neudělaly daleko dříve. Stejně to vidí i děti alkoholiků. Je pro ně lepší vyrůstat v klidu bez otce než uprostřed dysfunkční rodiny.

Přístup rodiny k alkoholikovi

To, že je alkoholik nemocný si uvědomí často poprvé až tehdy, když jej na jeho zvláštní chování upozorní rodina. Alkoholik sám se zpočátku za nemocného nepovažuje (je nekritický). Současně při této debatě by mělo být alkoholikovi zdůrazněno, že při něm jeho blízcí stojí, že jej mají rádi, že mu chtějí pomoci, aby se dostal z problému.

Rodina musí však na léčbě bezpodmínečně trvat a neměla by se nechat uchlácholit bagatelizací problému alkoholika. Nátlak rodiny by měl být vždy důrazný a ultimativní (buď já/rodina nebo Tvůj alkohol).

Dalším postupem při nedodržení ultimáta je trest (např. se žena i s dětmi odstěhuje ke svým rodičům nebo demonstrativní sepsání žaloby na rozvod manželství a předložení alkoholikovi). Trest je nutné vykonat a následuje alkoholikovi narýsovat východisko ze situace a dát nějakou naději při splnění ultimáta. Tento postup je ideální realizovat při dohledu psychoterapeuta nebo psychologa.

V případě že je alkoholik nebezpečný sobě nebo své mu okolí (bije manželku nebo nepřiměřeně děti, ničí společný majetek, ad.), je možné požádat o pomoc policii, v krajním řešení soudní řešení (nařízená léčba).

Je potřeba předem upozornit, že přemluvit alkoholika je velmi těžké. Velmi důležité je, aby se alkoholik sám chtěl vyléčit. V opačném případě je šance na vyléčení mizivá.