Národní vinařské centrum

Obecně prospěšná společnost Národní vinařské centrum byla založena v prosinci 2001, do rejstříku o.p.s. byla zapsána 24. dubna 2002. Zakladateli o.p.s. jsou Českomoravská vinohradnická a vinařská unie (dnes Svaz vinařů České republiky), ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 Mikulov; Památky Jižní Moravy, o.p.s. a Národní salon vín.

Národní vinařské centrum sídlí v budově „Centrum Excelence“ ve Valticích. Budova je ve správě Střední vinařské školy ve Valticích, se kterou Národní vinařské centrum úzce spolupracuje.

Přednáškový sál Centra Excelence slouží k pořádání seminářů a školení, určených pěstitelům a výrobcům vína, ale také jeho příznivcům a konzumentům. Je také využíván nejen pro výběr nejlepších českých a moravských vín v rámci Salonu vín – národní soutěže vín ČR, ale také pro potřeby profesionáního hodnocení dalších prestižních soutěží vín pořádaných v České republice.

Expozice Salonu vín je umístěna v historických prostorách zámku ve Valticích, které byly zrekonstruovány díky projektu ROZVOJ VINAŘSTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ, realizovaného na přelomu 20. a 21. století a financovaného z prostředků Evropské unie (program PHARE) a prostředků Ministerstva zemědělství České republiky a vytvoření obecně prospěšné společnosti Národní vinařské centrum bylo jedním z cílů tohoto programu. Samotné město Valtice je centrem vinařství a turistiky v regionu. Leží v nádherné oblasti přezívané „perla jižní Moravy“ – Lednicko-valtickém areálu, zapsaném v registru chráněných rezervací UNESCO.

Cíle společnosti

Cílem o.p.s. je propagace a podpora našich vín a vinařství a to nejen prostřednictvím soutěže a degustační expozice Salonu vín ČR, ale také vydáváním odborné literatury, pořádáním školení a seminářů a také obecná propagace moravských a českých vín ve spolupráci s dalšími vinařskými organizacemi v ČR.

Soutěž Salon vín ČR

Salon vín ČR je naše nejvyšší národní soutěž vín a je trojkolová. První kolo obsahuje celkem 5 nominačních soutěží (Národní soutěž vín) v jednotlivých vinařských podoblastech. Na základě nominace z podoblastních kol postupují vína do prvního kola celostátního hodnocení, ze kterého postoupí nejlepších 400 vín do druhého –  finálního kola. Na základě hodnocení z finálního kola je vybrán šampion, vítězové kategorií, nejlepší kolekce, 100 nejlepších vín oceněných zlatou medailí Salonu vín ČR a dále jsou dle statutu soutěže oceněna další vína stříbrnou medailí Salonu vín ČR.

Hlavní atributy soutěže:

 • více než dvacetiletá tradice
 • unikátní trojkolový systém hodnocení
 • výběr proškolených degustátorů
 • profesionální chemická analýza hodnocených vín
 • počet přihlášených vín přesahuje 2500 v nominačních kolech, resp. 1500 vín v prvním celostátním kole, což činí ze Salonu vín největší soutěž vín u nás
 • nominační kola – Národní soutěž vín – jsou organizačně a finančně podporována Národním vinařským centrem
 • to vše činí ze Salonu vín – národní soutěže vín nejprestižnější soutěž vín v České republice a jednoznačnou garanci zcela výjimečné kvality vyhlášených vín.

Další činnost národního vinařského centra

 • Stálá degustační expozice vín oceněných titulem Salon vín České republiky
 • Pořádání školení a seminářů pro odborníky i veřejnost
 • Grand Prix Vinex – mezinárodní soutěž vín
 • Systém Elwis (Electronic Wine System) a servis pro pořadatele soutěží vín
 • Vydávání informačně-propagačních materiálů o našem vínu a vinařství
 • Vydávání odborné vinařské literatury

Podrobnější informace této společnosti a jejích aktivitách naleznete na webových stránkách:

Národní vinařské centrum, o.p.s. (vinarskecentrum.cz)