Viněta – Rodný list vína 1/2

Viněta je zpravidla to jediné, podle čeho si vybíráme, které víno si koupíme. Vinaři to dobře vědí a tak se občas stává, že se nechají unést až bájnými představami o obsahu láhve a na vinětě slibují nesplnitelné. Je tedy v zájmu každého konzumenta a milovníka vína, aby se ve vinětě orientoval a dokázal z ní vyčíst všechny informace, které potřebuje a nenechal se zmást údaji zavádějícími. Jedině tak nebude po otevření láhve zklamán a jeho očekávání budou naplněna.

Pro zjednodušení se věnujme „hlavnímu proudu“, tedy vínům s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením. Zní to složitě, ale je to prakticky většina lahvových vín dostupných u nás běžně v obchodech. Tedy všechna ta jakostní, odrůdová, přívlastková a zemská vína. Částečně se zaměřme ale i na šumivá a perlivá vína. Klidně pak vynechejme další varianty vinných produktů (hroznové mošty, burčáky, sudová vína, likérová vína, aromatizovaná a odalkoholizovaná vína atd. atd.).

Dle nařízení EU (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33) musí viněty obsahovat sadu povinných údajů. Vedle toho připouští i uvádění hromady nepovinných informací.

Povinně uváděné údaje

Povinné údaje se musí nacházet ve stejném zorném poli tak, aby byly čitelné současně, aniž by bylo nutné otáčet nádobou. Pouze číslo šarže a případné info o přítomnosti siřičitanů mohou být mimo zorné pole. Údaje jsou napsány nesmazatelným písmem a jsou snadno odlišitelné od textů či vyobrazení, které je obklopují.

  • druh výrobku z révy vinné – tedy třeba „víno“. Nebo „šumivé víno“, „perlivé víno“ atd. Lze vynechat u vín, jejichž etiketa obsahuje chráněný název označení původu nebo zeměpisného označení,
  • u vín s ChOP a ChZO označení „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ a název tohoto označení. Označení ze vynechat, pokud je na etiketě uveden tradiční výraz,
  • skutečný obsah alkoholu v procentech objemových,
  • uvedení původu,
  • název stáčírny nebo, v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína, název výrobce nebo prodejce,
  • údaj o obsahu cukru v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína,
  • u vín s ChOP a ChZO „víno z (…)“, „vyrobeno v (…)“ nebo „výrobek z (…)“, nebo rovnocenný výraz, s doplněním názvu členského státu nebo třetí země, na jejichž území byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno,
  • u vín s ChOP a ChZO z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem – sklenička s českou vlajkou,
  • u jakostního vína s přívlastkem název vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno, a vinařské podoblasti, ve které byly sklizeny vinné hrozny vína,
  • u jakostního vína s přívlastkem evidenční číslo jakosti,
  • u zemského vína také označení „české“ nebo „moravské“, podle vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno, a označení „zemské víno“.

Nepovinné údaje

  • ročník sklizně,
  • název moštové odrůdy nebo odrůd,
  • údaje o obsahu cukru u jiných vín, než je šumivé víno, šumivé víno dosycené oxidem uhličitým, jakostní šumivé víno nebo jakostní aromatické šumivé víno,
  • u vín s ChOP a ChZO tradiční výraz,
  • symbol Společenství označující víno s ChOP a ChZO,
  • údaje o některých výrobních metodách,
  • u vín s ChOP a ChZO název jiné zeměpisné jednotky, která je menší nebo větší než základní oblast pro označení původu nebo zeměpisné označení; u jakostního vína s přívlastkem název vinařské obce a viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této obce či trati,
  • získaná ocenění, popřípadě medaile ze soutěží a výstav vín,
  • splnění požadavků pro účely církví a náboženských společností: mešní víno, košer víno apod,
  • označení „Chateau“ nebo „Château“ u podniku, který skutečně existuje pod tímto názvem, nebo který je nazýván přesně tímto slovem, obojí minimálně 15 let. A také v případě, že je součástí ochranné známky, o niž bylo zažádáno nebo jež je zapsána nebo zavedena používáním přede dnem 4. května 2002.

Příště si sdělíme, co je výslovně zakázáno uvádět na vinětách a řekneme si krátce jak se uvádí na vinětách obsah alkoholu a zbytkový cukr ve vínech.

Všechny díly