Pivo v láhvi nebo v plechovce?

Pivo balené v plechovkách si poslední dobou získává oblibu spotřebitelů i u nás v Česku, kde doposud kralují pivní láhve. Je to zejména z historických důvodů a z faktu, že u nás dobře funguje cirkulární systém oběhu vratných obalů.

Pivo v láhvi

Pivo v láhvi je tradiční a v Česku nejrozšířenější způsob balení piva. Výrobci na tento způsob mají nastaveny stáčecí linky a ve všech supermarketech také dobře funguje systém zpětného výkupu lahví a plastových přepravek.

Jedna láhev je během své životnosti použita asi 10x, což je v součtu levnější než plechovky . Při tomto způsobu balení piva také vzniká jen minimum odpadu, pouze etiketa a kovová zátka. Vše ostatní je opakovaně použitelné. Je zde také historická tradice.

Nevýhodou je nutnost opakovaného hygienického mytí lahví a s ní spojená energetická náročnost. Dále se tento způsob balení příliš nehodí pro export, protože v zahraničí náš systém vratných obalů nefunguje a vše by tak končilo v odpadu, případně recyklaci. Při přepravě na dlouhé vzdálenosti také hraje značnou roli hmotnost a velikost balení. Drobnou nevýhodou také je, že láhev nedokáže ochránit obsah tak dlouho jako plechovka a trvanlivost (skladovatelnost) obsahu je v tomto případě kratší.

Pivo v plechovce

Hliník je velmi lehký a tak je toto balení vhodné na export a přepravu na dlouhé vzdálenosti. Z tohoto důvodu jsou v tomto balení prodávána zejména importovaná zahraniční piva. Plechovka i její kartonový obal jsou plně recyklovatelné a plechovku lze také velmi rychle nachladit na požadovanou teplotu. Nefunguje u nás systém zálohování plechovek jako například v Německu a tak mnoho plechovek u nás končí v netříděném odpadu a na skládkách.

Tento způsob balení piva zachovává také jeho nejvyšší kvalitu. Plechovka oproti korunkovému uzávěru 100% těsní, o plastové láhvi se nemá cenu ani zmiňovat.

Ochrana piva

Pokud je pivo vystaveno světelnému záření, prokazatelně degraduje. Hnědé lahve dokáží pohltit 99 % světelných vln, které mají na pivo špatný vliv. Pokud jsou lahve navíc přepravovány v papírových bednách, tak je produkt docela dobře chráněn. Plechovky jsou v tomto ohledu lepší, izolují totiž od světla úplně, na rozdíl od zelených, nebo dokonce průhledných lahví…

Dalším faktorem degradující kvalitu piva je kontakt se vzduchem. Plechovky tvoří dokonalý vzduchotěsný prostor, na rozdíl od krku lahve, kde je vždy vzduch přítomen. Pivo z plechovky je tak prokazatelně lépe chráněno proti oxidaci.

Transport

V tomto bodě hrají hlavní roli čísla. Hmotnost 330 ml piva i s obalem je následující:

Plechovka: 345 g
Skleněná lahev: cca 650 g

Pokud vypočítáme hmotnost kartonu, tedy 24 kusů, je rozdíl mezi plechovkami a skleněnými lahvemi cca 7,3 kg. Plechovky jsou navíc daleko menší, na paletu se jich tedy vejde cca o 40 % více. Pokud tedy přepravujeme celý kamion, převezeme o cca 23 000 kusů plechovek více než lahví. To má vliv na spotřebu nafty a na životní prostředí obecně.

Kromě výše zmíněného jsou plechovky nekonečně recyklovatelné bez ztráty kvality. Délka cyklu, kdy se můžou plné znova objevit v regálu je pouze 60 dní.

Závěr

Na obranu lahve jako obalu bychom mohli zmínit několik dalších bodů, ve kterých se misky vah klaní pro změnu na jejich stranu. Je to například fakt, že některé pivní styly (zejména belgické) vyžadují z technologického hledisky přítomnost vzduchu v lahvi, například kvůli druhotné fermentaci. Archivní piva jsou také stáčena do skla, zde ale není jasné, k jakému vývoji by u piva došlo. Pravděpodobně by se v plechovce vyvíjelo jiným směrem. Zatím ale nebylo zjištěno, zda lepším, nebo horším. Podle našeho názoru se to dozvíme až za pár let, až „dozrají“ první archivní kousky v plechovkách.

Moderní pivovarský svět se však začíná stále více přiklánět k plechovkám. Americký pivovar Stone, který nedávno otevřel pivovar v Berlíně, kromě sudů stáčí pivo pouze do plechovek. Mnoho dalších mladých pivovarů, například Tiny Rebel z Walesu, Brewdog ze Skotska kromě lahví začínají nabízet i plechovkové varianty svých piv. A už i tradiční producent z Londýna, pivovar Fullers, začíná se stáčením svého prémiového piva Wild River do plechovek.

Mnoho zejména menších řemeslných pivovarů si však nemůže stáčení piva do plechu dovolit, protože stáčecí linka je investičně velmi náročná a vyplatí se až při velkém objemu produkce.

7 kroků jak servírovat pivo z lahve

Několik tipů pro dokonalé servírování piva z lahve.

1. krok

Lahve opatrně postavíme do chladné, tmavé  místnosti s teplotou 7–9 °C na 7–9 hodin (do ledničky na 3–4 hodiny).

2. krok

Lahvemi po dobu chlazení netřeseme a nehýbeme. Raději se jich ani nedotýkáme. Jsou-li lahve umístěny ve dveřích ledničky, tuto otvíráme opatrně.

3. krok

Vybrané sklenice před servírováním vždy pečlivě promýváme studenou vodou.

4. krok

Z místnosti (ledničky) vytahujeme opatrně bez třesení pouze lahev, která je určená k bezprostřední konzumaci.

5. krok

Pivo naléváme nejdříve do středu sklenice, nikoli jako z čepu „po skle“. Dosáhneme tak ideálního uvolnění CO2.

6. krok

Po vyrovnání hladiny pěny již pivo doléváme klasicky „po skle“.

7. krok

Rituál lze zakončit lehkým, decentním klepnutím hrdla lahve o hranu sklenky.