Pozdní sběr – Plné víno

Pozdní sběry jsou vyráběny z dobře vyzrálých hroznů, takže se často vyznačují výrazným odrůdovým charakterem. Vína bývají spíše polosuchá; při vyzrálejších hroznech by obsah alkoholu u suchého vína mohl překročit 14 %. U sladkých vín pak obsah alkoholu nepřekračuje 11 %. Extrakt typicky 19–22 g/l.

Podmínky pro označení vín jako pozdní sběr

Pozdní sběr je termín pro označování jedné z jakostních tříd dle vinařského zákona.

Při výrobě jakostního vína s přívlastkem, včetně pozdního sběru, musí být mimo jiné splněny tyto podmínky:

* cukernatost hroznů byla min. 21°ČNM

* bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti

* výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

* nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly vinné hrozny použité k výrobě sklizeny (14 t/ha),

* víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla ověřena Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu,

* víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd,

* víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

* víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,

Mošt určený pro výrobu jakostních vín s přívlastkem nelze přislazovat náhradním sladidlem. Víno nelze chemicky stabilizovat s výjimkou plynné síry. Charakter vína pozdní sběr bývá mohutnějšího projevu než u jakostních a kabinetních vín. Vína můžou být suchá s vyšším obsahem alkoholu nebo s vyšším zbytkovým cukrem a nižším obsahem alkoholu.

Třídy vín dle obsahu zbytkového cukru

Značení vína

Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr. Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Etikety přívlastkových vín obsahují název vinařské oblasti a podoblasti, mohou obsahovat název odrůdy nebo odrůd, ročník sklizně a název vinařské obce a viniční tratě. Víno s přívlastkem lze označit dovětkem známkové. Povinné je taktéž číslo příslušné šarže a evidenční číslo jakosti, které přidělí SZPI.

Jedná se o přívlastkové víno, které patří do germánského způsobu zatřídění. Je nadřazeno bývalým stolním vínům, dnes Víno bílé, Víno růžové a Víno červené, u všech bez dalšího popisu a vínům kategorie CHZO (Chráněné zeměpisné označení).

Charakteristika vína

Pozdní sběr představuje nejčetnější kategorii přívlastkového vína. Obvykle se jedná o plnější vína s vyšším obsahem extraktivních látek. Obsah alkoholu obvykle dosahuje minimálně 12%. Vína s přívlastkem pozdního sběru se projevují v chuti hutnější strukturou v kombinaci kořenitosti a ovocnosti a vyvolávají delší chuťový dojem. Bývají to plná, extraktivní, suchá či polosuchá vína. Vína s přívlatkem pozdní sběr bývají často vhodná k archivaci. Pozdní sběr je kvalitní vyzrálé víno s důrazem na harmonii.