Příběh Karla Nešpora

Karel Nešpor (r. 1952) je český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog. Je považován za nestora české adiktologie.

Život a dílo

V roce 1976 absolvoval studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Roku 1981 vykonal atestaci z psychiatrie, v roce 1984 pak specializační atestaci pro obor léčení návykových nemocí a roku 1987 završil dlouhodobý výcvik v psychoterapii. V roce 1992 získal vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.). V témže roce absolvoval měsíční studijní pobyt v USA.

Od roku 1991 do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, dnes je emeritním primářem. Do roku 2006 zastával funkci vědeckého sekretáře Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti, zároveň působil jako koordinátor Evropského akčního plánu o alkoholu SZO pro Českou republiku. Přednáší pro zdravotníky v rámci jejich vzdělávání.

Je autorem několika desítek odborných a populárně naučných knih a řady odborných článků o léčení návykových nemocí, józe, relaxaci, zvládání stresu, sebeovládání, zdravých emocích atd. Mnohé z nich jsou volně přístupné na jeho osobním webu, kam pravidelně přispívá.

Smich, relaxace, strizlivost. Smile, relaxation, Sobriety (drnespor.eu)

Ve volném čase se zabývá jógou, relaxačními technikami, studiem smíchu a psaním básní.

Zajímavosti

  • Karel Nešpor je neúnavný bojovník s alkoholismem a celoživotní abstinent.
  • Nevíme jak to dokáže, ale na své okolí působí, jako by byl permanentně pod vlivem.
  • Karel Nešpor nepůsobí na své okolí jako typický lékař. Lidé, kteří ho neznají, by na první pohled netipovali, že jde o lékaře. Většina lidí by ho bez sebemenších pochyb považovala za pacienta.
  • Dokonce lze prohlásit, že Karel Nešpor na své okolí působí, jako právě utekl z blázince.
  • V roce 2013 dostal cenu organizace Mensa ČR za „významný přínos inteligenci národa.“ On sám k tomuto ocenění uvádí – „Bylo to zasloužené. Díky střízlivosti se lidé stávají o hodně inteligentnější“.

Citáty

  • Nebezpeční jsou někteří lidé, kteří se na islám odvolávají. Mimochodem pan Mohamed provedl v sedmém století nejúspěšnější ostřízlivovací akci v dějinách. Muslim nejsem, ale komu čest, tomu čest. (na otázku: Je islám v některých svých podobách pro naši civilizaci nebezpečný?)
  • Radit českému obyvatelstvu pití alkoholu v situaci, kdy je spotřeba deset litrů 100% lihu na jednu osobu, to považuju za buď nedostatek kontaktu s realitou a nebo naopak za jasný marketingový záměr.
Karel Nešpor je celoživotní optimista

Závěr

Karel Nešpor si zaslouží za svojí záslužnou činnost uznání. Není lehké být adiktologem v zemi, která vévodí celosvětovým žebříčkům ve spotřebě alkoholu na osobu a rok.

Musí to být svým způsobem frustrující pocit z marného počínání, nikdy nekončící boj, sisyfovská práce, ale Karel Nešpor to zvládá se svým celoživotním optimismem a nadhledem. A myslím, že nemusí mít ani ty nejmenší obavy, že by mu začali docházet pacienti.

Vzpomeňte si na něj, a věnujte alespoň jeden přípitek na jeho zdraví, až budete zase někde popíjet.

Karel Nešpor – melodický smích