Přísloví o víně

V některých zemích mají muži právo mít mnoho žen, ale nesmějí pít alkohol. Jinde je tomu naopak: „Jsme odsouzeni žít jen pro jednu ženu, ale abychom to mohli snášet, smíme pít, kolik se nám zachce.“ (New Yorker)

Jen vypij, bratře, tři sta číší vína, strast opustí tě jako žena líná… (Li Po)  

Někdo pije proto, že má příležitost a někdo proto, že již žádnou příležitost nemá. 

Není to víno, co činí člověka opilým – je to on sám. (čínské přísloví) 

K dobrému vínu není třeba hráti, rozveseluje samo. 

Den bez vína je jako den bez slunka. (Řecké přísloví) 

O pivu se říká, že na to, abychom si na něm pochutnali, nás nemusí mít rádo. Tohle rozhodně neplatí o víně. Poctivé pití vína znamená navázat s ním partnerský vztah. Kvalitní víno si přímo vyžaduje osobnost, která ho dokáže ocenit. Kvalitní víno nevyjeví svá tajemství těm, kteří ho nejsou hodni. Pití vína může poskytnout uspokojující potěšení samotáři, ale přesto je vínu nejlépe, když se o něj podělíte s přítelem či přítelkyní. Víno je totiž tak trochu marnivé. Má rádo, když se o něm mluví. (vino.lbc.cz)  

Příteli, ze sedmi radostí si vyber knihu, ženu a víno. Co knize chybí, žena má. Co ženě chybí, kniha dá ti zas. A zlaté víno, ve kterém čas všechnu svou moudrost uložil, dá svět ti vidět plný krás. Nápis z Čínské zdi.  

„Jen blázen má radost z pití vína do němoty. Rozumný při víně moudře uvažuje.“ anonym

„Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají“ Woody Allen

„Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem na celý život se zvát“ Johann Heinrich Voss 

„Víno pijeme proto, abychom se povznesli, a nikoliv proto, abychom upadli“ anonym 

„Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a sodovku pak na druhý den“ George Gordon Byron 

„Jisté je jen jedno: žena a víno mají své jitro, poledne i večer“ anonym  

„Kdykoliv piji víno, starosti usínají“ Anakreón 

„Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují“ Francis Bacon 

„Ten, kdo se při víně směje, ten žije déle“ anonym 

„Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pivo jsouc v nevhodný čas“ Publius Ovidius Naso 

„Při víně je každý problém trpaslíkem. Jenže na druhý den opět doroste na obra“ anonym 

„Není lepšího prostředku na omezení alkoholismu nežli umírněná spotřeba dobrého vína“ L. Faure 

„Noc a láska a víno, ti nemohou rozumně radit“ Publius Ovidius Naso

„Mnoho lásky nebo žádná láska je častou příčinou duševní krize. Mnoho vína nebo žádné víno působí také tak“ anonym 

„Víno: Já oslabuji člověka, voda oslabuje mne“ Alexi Andrejev

„Ve víně je pravda, poví se to snadně. Kde však ji chceš hledat? Hledej ji až na dně…“ anonym 

„Není větší poezie bez rýmů a strof, než když přátelé víno pijí a rozumí si beze slov“ V. Závada 

„Víno je věc podivuhodně vyhovující člověku, jak zdravému, tak nemocnému. Budiž však podáváno ve správné míře podle tělesné stavby jednotlivce“ Hippokrates

Hlavní zásada: U vína, pokora, révo, je nutná, víno se nepije, víno se chutná.

„K topení je třeba staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělení staří přátelé a ke čtení staří autoři“ Francis Bacon  

„Jestliže by lačněl ten, jenž tě nenávidí, nakrm jej chlebem. Žíznil-li by, napoj jej vínem“ Šalamoun 

„Kdo nemiluje ženy, víno a zpěv, jakoby nežil“ J. H. Vosa  

„Víno rozradostňuje lidské srdce“ Johann Wolfgang von Goethe 

„Otrokem vína a žen je pouze slabý muž. Silný a moudrý jim vládne“ anonym 

„Ve víně je sice pravda, je však nutno citlivě rozeznat v kolikátém“ anonym  

„Jistě může člověk pít příliš, ale nikdy nepije mnoho“ G. E. Lessing