Psychické změny u osob závislých na alkoholu

Psychika se při alkoholismu zásadním způsobem mění. Osobnost postupně degraduje, člověk má častěji sklony k agresivitě, již není tolik společenský a příjemný a postupně se z něj stává duševně oploštělá, často konfliktní a málo zajímavá bytost, která ostatní odpuzuje.

Povahové rysy a mentální funkce alkoholika

Závislý na alkoholu má častější deprese, úzkostné stavy, vyhledává samotu (vyhýbání se společnosti – aby ostatní neviděli, že pije), verbální agresivita (která je v charakteristice nová a nevyskytovala se v minulosti),  paranoidní chování s obviňováním druhých a žárlivými výlevy (u mužů vystupňované vlastní neschopností erekce). Často sledujeme duševní unavenost, nezájem o okolí, apatie, snížená vůle k jakékoliv činnosti (hypobulie), ztráta společenského taktu a duševní pohotovosti. 

Dostavuje se jakási směs sentimentality, zhrubělosti a otupělosti. Příznačná je nespavost, nespolehlivost, egoismus (myslení především na sebe sama), citová labilita, ochudnutí duševního života.

Alkoholik zanedbává svou zevní vizáž (neučesaný, neostříhané vlasy a nehty, špinavé šaty), nestará se o stav svého bytu, má v něm nepořádek (který tam předtím třeba nebyl).

Nezvládá výchovu potomků v dětském věku a neoplývá mateřským cítěním. Piják má problém řešit potíže a starosti, které normálně v minulosti běžně řešit zvládal a zhoršuje se jeho úsudek.

Alkoholici mají díky zhoršení mentálních schopností (v rámci úbytku neuronů) větší problém naučit se něco nového – např. pracovat s počítačem, apod.

Partnerské vztahy a výchova dětí

Alkoholik často opakovaně ztroskotává v partnerských vztazích a to i díky nemožnosti plnění základních partnerských funkcí (nejen těch sexuálních). V extrémních, bohužel však nikoli řídkých případech, jsou jím týrány či zneužívány děti. Není řídkým jevem, kdy alkoholik řeší rozvrat partnerských vztahů s manželkou sexuálním zneužíváním dcery. Bohužel děti se pak díky tomu, že toto chování přijímají za normu chovají v dospělosti.

Popírání pití alkoholu a závislosti, specifika chování alkoholika

Alkoholik často popírá to, že pije, tají to (Alcoholicus semper mendex – alkoholik vždy lže). Utíká tak od reality.

Pokud se o něm ví, že pije, ospravedlňuje své pití, říká, že pije, protože má potíže (např. ho manželka nemá ráda ev. ho opustila, nemá práci nebo v ní má problémy, atd.), ale většinou má problém přiznat, že jeho potíže vznikají z pití. Alkoholici většinou svádí své pití na své okolí, které je nechápe, myslí si, že je nikdo nechápe, nikdo jim nevěří,

Závislí se poměrně často vyznačují velmi složitým alibismem (uvádí komplikované důvody proč právě tentokrát pili) a racionalizací svého pití. Pijí soustavně, aby mohli fungovat (bez alkoholu se třesou, jsou nervózní, atd.). Z výše uvedených vět vyplývá, že se většinou alkoholici za své pití stydí.

Když nastupuje ze somatických projevů třes rukou,  alkoholik si začíná uvědomovat, že něco není v pořádku. Třes se zmírňuje podáváním alkoholu, čímž se dostává do „začarovaného kruhu.“ Alkohol považuje v této chvíli za lék.

Když alkoholik potřebuje alkohol, chodí do hospody, to manželka většinou netoleruje a proto někdy manžel záměrně vyvolá hádku, aby mohl do hospody jít (má tak už důvod opustit domácnost, je přece rozzlobený, tak nebude s tím druhým doma). Když ale z nějakého důvodu nemůže jít do hospody, začne pít doma. Postupně začíná pít už i ráno, aby mohl vůbec fungovat (to je mimochodem jedna z klíčových situací při diagnostice alkoholismu), alkohol potřebuje, pije ho, i když ví, že mu bude zle (od žaludku, bolest hlavy, …) a že bude mít problémy v životě (pokud ho nadřízení odhalí, může dostat výpověď v zaměstnání, ad..).

Místa, kde si alkoholik schovává alkohol jsou opravdu důmyslná – např. za ledničkou, za pračkou, ve splachovači na WC, ve vyvýšených nenavštěvovaných místech domácnosti, pod postelí, ve svém prádelníku, v nepoužívaných holínkách, v dílně, garáži, sklepě, půdě, apod.

Alkoholici častěji tíhnou k podvodům a kriminálním deliktům a někdy se také mohou alkoholici chovat sebevražedně. V terminálních fázích alkoholismu se dostavují patologické stavy zvané okna, halucinace, deliria a psychózy.

kk