Vinařská obec, Viniční trať

V souvislosti s Vinařským zákonem jsou definovány pojmy jako Vinařská obec a Viniční trať. U přívlastkových vín je možné tyto údaje dohledat přímo na vinětě láhve a tak pokud máte oblíbené víno, můžete tak dohledat konkrétní vinici, na které bylo vypěstováno.

Vinařská obec

Vinařská obec je v Česku obec, v jejímž katastru se nachází jedna nebo více viničních tratí. Jde o základní jednotku geografického rozdělení území, na kterém je schváleno pěstování vinné révy. Nadřazenou jednotkou jsou vinařské podoblasti, jejichž území je definováno výčtem vinařských obcí, které je tvoří. Seznam vinařských podoblastí a příslušných vinařských obcí je uveden v prováděcí vyhlášce vinařského zákona.

V Česku je celkem 383 vinařských obcí, z toho 75 ve vinařské oblasti Čechy a 308 ve vinařské oblasti Morava.

Viniční trať

Viniční trať je pozemek nebo soubor pozemků, na kterých se pěstuje vinná réva. Viniční trať tvoří souvislý celek a celá se nachází v jedné vinařské podoblasti, přičemž může zasahovat do katastru více vinařských obcí. Viniční trať obsahuje jednu nebo více vinic. Seznam viničních tratí v jednotlivých vinařských podoblastech je v Česku definován prováděcí vyhláškou č. 254/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění vinařským zákonem. Tato vyhláška respektuje odbornou variantu pravopisu pomístních vlastních jmen začínajících předložkami, t. j. zůstává rozlišeno, zda název viniční trati obsahuje za předložkou obecné jméno či vlastní jméno.

Vinařský zákon (č. 321/2004 Sb.) definuje viniční trať jako pozemek, část pozemku, soubor pozemků, soubor pozemku a části pozemku, nebo kombinaci pozemků, případně částí pozemků, tvořících souvislý celek, v jedné vinařské oblasti, případně podoblasti, splňující předpoklady pro pěstování révy z hlediska zeměpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických vlastností.

Členění

Členění je tedy následující:

Vinařská oblast (Čechy, nebo Morava)

Vinařské podoblasti (2 jsou v Čechách, 4 na Moravě)

Vinařské obce (75 v Čechách, 308 na Moravě)

Viniční tratě

Poznámka

Vinaři, kteří nesplňují podmínky pro uvedení vinařské obce a viniční tratě na čelní vinětě předepsaným způsobem tyto údaje mohou uvádět i textu drobným písmem na zadní etiketě. Není to v rozporu s pravidly, jedná se o dobrovolně zveřejňované údaje, které umožní dohledat konkrétní vinici, ze které víno pochází.

Přehled vinařských obcích a vinařských tratí najdete na našem serveru.

Vinařské oblasti – ALKOHOL DRINK

Viněta, jak jí číst