VOC – Vína originální certifikace

Vína originální certifikace jsou u nás tak trochu novinka, resp. od roku 2009. Typické pro tato vína je tradice pěstování, tedy původní lokalita, vinařské tradice a hodnocení vinařskými spolky. Cílem je prosadit jedinečnost a autentičnost vzhledem k lokalitě. Jedná se u nás o minoritní záležitost a podíl produkce nedosahuje ani 1% objemu produkce vína v ČR.

VOC všeobecně

Jakost vína je zaručována tím, že jde o víno typické pro konkrétní lokalitu (musí být stejná nebo menší než vinařská podoblast) a její podmínky a prošlo hodnocením kolegia hodnotitelů z řad členů příslušného sdružení. Povolení označovat vína jako VOC získávají od Ministerstva zemědělství vinařské spolky, které pro to musí splnit několik podmínek. Ministerstvo zemědělství také činnost těchto spolků dozoruje. Víno VOC je typickým představitelem původu hroznů, místa svého vzniku a vinařské tradice, často se specifickými pěstitelskými a vinařskými pravidly a má jedinečný vzhled, aroma i chuť. V naprosté většině je odrůdové, přičemž přípustné odrůdy stanoví sdružení.

Vína VOC musí odpovídat alespoň jakostním požadavkům pro jakostní víno, jejich zatřídění ale neprovádí příslušný státní dozorový orgán, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ale zatřiďují je jednotlivé spolky prostřednictvím degustátorů nominovaných spolkem za splnění určitých podmínek. Víno odpovídající charakteristice VOC může být označené VOC, víno jakostní, případně přívlastkové, nebo zemské víno, nebo dokonce i jen víno, neboť je na volbě vinaře, zda požádá o zatřídění vína odpovídajícího požadavkům na víno VOC spolek VOC nebo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, případně zda jej zatřídit nenechá.

Značení

Značení znamená „označení původu“ z francouzského appellation d’origine.

Myšlenka tzv. apelačního systému je vcelku jednoduchá. Na rozdíl od systému přívlastků, rozdělujícího vína pouze podle cukernatosti hroznů při sběru, klade důraz na původ hroznů, ze kterých jsou vyrobena, případně místo vzniku celého vína. U nás se pro vína zařazená dle tohoto systému používá zkratka VOC – Vína originální certifikace. Slovo „originální“ je zde myšleno právě ve významu „původní“, nikoli „neobvyklý“.

Registrovaná sdružení VOC

 • Znojmo (2009)
 • Mikulov (2011)
 • Modré Hory (2011)
 • Pálava (2012)
 • Blatnice (Cech blatnických vinařů) (2013)
 • Valtice (2015)
 • Mělník (2015)
 • Slovácko (2016)
 • Hustopečsko (2016)
 • Kraví Hora (2017)
 • Bzenec (2017)
 • Mutěnice (2018)
 • Vinice Velké Pavlovice (2019)

Rozličné podmínky a velikost jednotlivých lokalit

Kritéria pro zařazení vína do VOC jsou různá a týkají se prakticky celého výrobního procesu od cukernatosti hroznů při sběru přes způsob sběru, kvašení, ležení či uzávěrů lahví. Nejdůležitějším je pak oblastní vymezení a výběr odrůd. Na rozdíl od vín přívlastkových je totiž do každého VOC řazena jen velmi malá výseč odrůd, které by měly být charakteristické pro danou oblast.

V České republice bylo schváleno 13 spolků VOC. Bohužel zde neexistuje žádná centrální koncepce, která by stanovila základní podmínky fungování jednotlivých VOC. A tak zde existují VOC s rozsahem po celé podoblasti např. (VOC Znojmo) a vedle toho VOC zahrnující pouze jedinou trať (VOC Kraví Hora). Pojďme si tedy nyní všechna VOC krátce představit.

Každý spolek VOC má tedy vlastní parametry pro značení a vlastní podmínky a způsoby výroby vína. Týká se např. minimální cukernatosti hroznů, maximálního výnosu z hektaru, závazný druh vína – např. jen suchá, zákaz barikování vína, apod. Každé sdružení VOC tak produkuje naprosto unikátní víno, s parametry stanovenými jen pro daná vína VOC a rozdíl mezi jednotlivými víny různých VOC může být značný.

Značení vín VOC