Výběr z hroznů – Víno k archivaci

Výběr z hroznů je jedna z kategorií jakostního přívlastkového vína. Vína s tímto přívlastkem se vyrábí z velice dobře vyzrálých hroznů, jejichž cukernatost při sběru dosáhla alespoň 24°NM. Vína jsou plná, extraktivní a často mívají vyšší zbytkový cukr a vyšší obsah alkoholu, díky čemuž se skvěle hodí k archivaci.

Výběr z hroznů – charakteristika vín

Vyzrálost hroznů bývá prakticky vždy nadprůměrná a to nejen co do obsahu cukru, ale i charakteru (např. u odrůdy Sauvignon není problém dosahovat odpovídající cukernatosti, ale přesto může u nižších přívlastků vykazovat nevyzrálé trávové tóny).

Červené odrůdy v našich podmínkách přes 24 °NM dozrávají výjimečně; v rámci vyšších přívlastků jsou tedy bílá vína běžnější. Výběry z hroznů jsou nejčastěji polosladká vína s obsahem alkoholu kolem 13 %. Sladké výběry z hroznů obsahují většinou do 12 % alkoholu. Stále větší popularitu si získávají vína vyráběná tzv. moselskou metodou, která obsahují výrazný podíl zbytkového cukru (~70–90 g/l) a nižší obsah alkoholu (~8–10 %). Extrakt se pohybuje kolem 20–25 g/l. Méně sladká vína je možné použít k doplnění kvalitních jídel, sladší se pro gastronomické účely hodí méně a jsou vhodná spíše k přípitkům, vychutnání „jen tak“ a podobně.

Výběr z hroznů je možné vyrobit z velmi vyzrálých hroznů. Vína s přívlastkem výběr z hroznů bývají těžší až těžká s vyšším obsahem alkoholu nebo zbytkového cukru a vysokým extraktem. V chuti působí vyrovnaně a zanechávají v ústech velmi dlouhý dojem. Tóny buketu a chuti jdou od výrazných ovocných nuancí až po medové aroma a chuť.

Výběr z hroznů může být hřejivější s vyšším podílem alkoholu a stejně tak výrazně sladký díky neprokvašenému zbytkovému cukru.

Víno ve výběru z hrozů je přívlastkové víno, které patří do germánského způsobu zatřídění. Je nadřazeno bývalým stolním vínům, dnes Víno bílé, Víno růžové a Víno červené, u všech bez dalšího popisu a vínům kategorie CHZO (Chráněné zeměpisné označení).

Takovéto víno musí být vyrobeno z tuzemských hroznů sklizených a vyrobených z registrovaných vinic jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI, podíl cukru ve víně se nesmí zvyšovat přidáním sacharózy.

Třídy vín dle zbytkového cukru

Přívlastková vína dle vinařského zákona

Výběr z hroznů – je to terminus technicus vinařského zákona pro označení jedné z jakostních tříd vína.

§ 19
Jakostní víno s přívlastkem

(4) Jakostní víno s přívlastkem lze uvést do oběhu, jestliže:
a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti,
b) výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu53),
e) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem nebo smísením jakostních vín s přívlastkem,
f) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
g) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,
h) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.

(7) Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.

Zákon č. 321/2004 Sb.