Citáty o víně 1/2

O vínech s nádhernou bohatou vůní, ale nevýraznou nebo nesladěnou chutí říkají vinaři, že jsou jako ženská, která hodně slibuje, ale málo dává. (lidová moudrost)

Do padesáti jsem miloval, od padesáti je mi líno, Do padesáti jsem pivo pil, od padesáti piji jen víno. (J. Neruda) 

Není lepšího prostředku na omezení alkoholismu Nežli umírněná spotřeba dobrého vína (L. Faure) 

Kdo nemiluje ženy, víno a zpěv, jakoby nežil. (J. H. Vosa) 

Jistě může člověk pít příliš, ale nikdy nepije mnoho. (G. E. Lessing) 

Praví básníci jsou velkými pijáky vína. Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi léky nejchutnější, mezi pokrmy nejpříjemnější. (Plutarchos) 

Kdykoli piji víno, starosti usínají. (Anakreón)

S vínem sílu neměř, neboť mnohého zahubilo. Víno pij vždy jen po malých sklenkách. Ku půnebí jej tiskni a po jazyku válej (MUDr. F. Hrubý) 

Není větší poezie bez rýmů a strof, Než když přátelé víno pijí a rozumí si beze slov. (V. Závada) 

Víno má schopnost naplnit ducha veškerou pravdou, Věděním i filosofií. (L. Bossuet) 

Znalost vína může být radostí po celý život člověka. (E. Hemingway) 

Ten, kdo se při víně směje, ten žije déle. (staří Moravané)

Vinaři znají osm druhů vína: bílé a červené, dobré a špatné, drahé a levné, zadarmo a za peníze. (z Vinařských úsměvů)

Vínečko červené, ty si moje šecko, keby som ťa nemal, plakal bych ak dzecko. (napsáno na džbánku z dolních Orešan)

Dobré víno tvoří dobrou náladu, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vznik dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem. (z moudrosti starých Čechů)

Není vůbec třeba paměti, abychom poznali dobrého vína. (francouzské přísloví)

Nepijeme proto abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli. (perské přísloví)

Při hostině pij své víno, neodmlouvej bližnímu, Nehádej se s ním a nepodceňuj ho, když se rozveselí, Nekřivdi mu a nedotírej naň při potkání upomínáním. (Sirah 31)

Jestliže by lačněl ten, jenž tě nenávidí, nakrm jej chlebem. Žíznil-li by, napoj jej vínem. (Přísloví Šalamounova)

Ve víně je pravda, poví se to snadně. Kde však ji chceš hledat? Hledej ji až na dně… 

Jedno shnilé zrnko zkazí celý hrozen. 

Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo. 

Víno lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj.

Ani milovat, ani pít víno není možno bez lásky a hlubokého citu. 

Jen blázen má radost z pití vína do němoty. Rozumný při víně moudře uvažuje. 

Víno pijeme proto, abychom se povznesli, a nikoliv proto, abychom upadli. 

Otrokem vína a žen je pouze slabý muž. Silný a moudrý jim vládne. 

Jisté je jen jedno: žena a víno mají své jitro, poledne i večer. 

Jaké štěstí, že se papír nečervená. Jinak by některé viněty na lahvích byly červené jako mladík po prvním polibku. 

Když sedíte ve vinárně s hezkou ženou, vždycky se k něčemu dostanete, alespoň k placení. 

Při víně je každý problém trpaslíkem. Jenže na druhý den opět doroste na obra. 

Každý vidí víno jinak. Host, jak pěkně perlí, hostitel zase, jak ho ubývá. 

Víno i ženy dovedou připravit na zemi ráj. Někdy ale také peklo nebo očistec. 

Mnoho lásky, nebo žádná láska je častou příčinou duševní krize. Mnoho vína, nebo žádné víno působí také tak. 

Ve víně je sice pravda, je však nutno citlivě rozeznat po kolikátém litru. „Strýcu,“ pravím panu Osičkovi, „nemáte to víno moc dobré.“ „Šak to je dobře. Aj tak ho vypiju dva litry za den. Kdyby bylo dobré, tak ně nebude stačit ani do vánoc.“ 

Chtěli, aby jim při jednání nalil čistého vína. Pozval je tedy na skleničku. 

Není to víno, co činí člověka opilým – je to on sám. (čínské přísloví) 

Svůj široký rozhled čerpal vždy skrz úzké hrdlo lahve. Víno, láska a noc, to nemůže k mírnosti radit. (Ovidius) 

Nepijeme proto abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli. (perské přísloví) 

Kdykoli piji víno, starosti umírají. (Anakreón) 

Všechny díly