Citáty o víně 2/2

„K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno a přátelé“ Homér

„Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet“ William Shakespeare

„Jedno shnilé zrnko zkazí celý hrozen“ anonymní vinař

„Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo“ anonymní vinař   

„Víno i ženy dovedou připravit na zemi ráj. Někdy ale také peklo nebo očistec“  anonymní vinař 

„Víno vyžaduje čas a umění konverzace. Proto pijí Američané whisky“ Ilja Ilf  

„Víno lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj“ anonymní vinař

„Dobré víno je jako dobrý aforismus. Obojímu je třeba napřed porozumět, neboť teprve pak je lze správně vychutnat“ Zdeňka Ortová

„Stejně jako je lepší k pálení staré dřevo, k projížďce starý kůň, ke čtení stará kniha a k pití staré víno je třeba si přát mít staré přátele“ Frank Lloyd Wright 

„Ani milovat, ani pít víno není možno bez lásky a hlubokého citu“ anonymní vinař

„Umění není chléb, nýbrž víno života“ Jean Paul   

„S vínem sílu neměř, neboť mnohého zahubilo. Víno pij vždy jen po malých sklenkách. Ku půbení jej tiskni a po jazyku válej“ MUDr. Hrubý  

„Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější“ Plútarchos z Chairóneie   

„Přátelství uzavřené při víně působí jako víno, jen jednu noc “Friedrich Freihenn von Logau

Víno doma z vinice – ve sklepě pokladnice. 

Vinohrad dovede člověka obléct, ale i vysléct.

 Mnoho vína, málo chleba.

Zdravý sud, zdravé víno. Špatná bečka, víno břečka.

Co červ nesní, to sud polkne.

I ve škaredém sudě může také býti dobré víno. 

Sklep dělá víno. 

Když zarodí malvaz, napije se každý mamlas. 

K dobrému vínu není třeba hráti, rozveseluje samo. 

Dobré víno nepotřebuje ukazovatele ani hlasatele, chválí se samo. 

Dobré víno i bez víchy vypíjí. 

Z dobrého vína dobrý ocet bývá. 

To je víno, aby jím děti strašil. 

Starý přítel a staré víno nejlepší.

Drž se starého vína a dobrého přítele. 

Vejce dnešní, chléb včerejší, tele šestinedělní a víno loňské. 

Nepřilévej horkého k teplému, nedávej vína mladému. 

Víno vzbuzuje k zpěvu, voda k hněvu. 

Voda mladým, víno starým. 

Voda sílí vola, tebe dobré víno. 

Staré víno, mladá žena, to je žití pravá cena. 

Mladé víno, staré ženy, čertovo je nadělení. 

Víno, ženy z mnohých lidí blázny činí. 

Moudrost vínem zastíněna bývá. 

Hleď, by dosahuje vína, nerozlil piva. 

Víno jest zrcadlo mysli. 

Člověka při víně poznáš. 

Sklenka vína mysli přidá. 

Víno neříká: jdi! – ale seď! 

Příčinlivost víno pije. 

Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo.

Červené víno, bílé koláče, ej, to se v hody pije a skáče. 

Panská milost a víno v konvi dřevěné – obé přes noc zvětrají a jsou zkažené. 

Kdo víno pije, toho ani pantokem nezabije. 

Víno není vinno, že se lidé ožírají. 

Nemá víno na tom vinu, že se lidé opijí a mají kocovinu. 

Víno obveseluje srdce lidská. 

Víno v srdci blaho plodí, mnoho vína vždy však škodí. 

Přítel vína vítán je vínu.

Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví jak prospívá. 

Kdo rád pije, rád i mluví. 

Když vchází víno, odcházejí tajnosti. 

Kov se pozná v ohni, člověk při víně. 

Na chválené hrozny ber malý košík. 

I kdybys pil ve vinárně vodu, budou lidé myslet, žes pil víno. 

Všechny peníze světa nemají tolik ceny, jako v pravou chvíli pohár nejlepšího vína. 

Sklenice vína člověku dobře poradí. 

Víno je mlékem starců. 

Není podvodu v číši.   

Všechny díly