Druhy vinných uzávěrů

Pro správné uchování a zrání vína je uzavření láhve velmi důležité. Primárním úkolem zátky, nebo uzávěru je zabránění přístupu vzduchu, tedy kontaktu vína se vzduchem. V současné době se používá několik typů vinných zátek.

Korek jako tradiční základ

Přírodní korková zátka je vhodná především pro vína, která chceme dlouhodobě skladovat. Korek je ověřeným, tradičním a přírodním materiálem, který umožňuje postupné a pomalé zrání vína v lahvi. Korek je vodotěsný, flexibilní a porézní materiál, který zabraňuje přímému kontaktu vína se vzduchem. Korek používali již staří Řekové, kteří zavírali sklenice korkovou zátkou s nánosem pryskyřice.

Korek je kůra dubu korkového, který roste vzácně ve středozemních lokalitách a je získáván řezem ve svislém směru paralelně k růstovým vrstvám stromu. Po sloupnutí se kůra několik let suší a následně se ještě vaří v horké vodě. Nejlepší korky pochází ze stromů starých nejméně 7 let. Trvanlivost nejkvalitnějších korků je 20-25 let. Kvalita surového korku je dělena podle vzhledu do několika kategorií.

Korek obsahuje miniaturní póry, které umožňují mikroventilaci pro pomalé zrání vína. Korek podporuje vyváženou výměnu plynů mezi lahví a okolním vzduchem a zůstává tak neporazitelný pro dlouhodobé skladování a zrání vín.

V neprospěch korku hovoří jeho přírodní původ a prudký úbytek korkových dubů. Korkové duby rostou jen v několika málo středozemních lokalitách s určitými klimatickými podmínkami.

U přírodních materiálů jako je korek nelze s jistotou zaručit nepřítomnost bakterií a jiných mikroorganismů, které mohou korkový uzávěr napadat a vést až k vzniku nežádoucích plísní. Samotná přítomnost plísně nebo bakterie pak spustí ve víně chemický proces, který může negativně ovlivnit kvalitu vína jak v chuti, tak i ve vůni. Mluvíme o tzv. „vadě korku“.

Při používání korkových zátek může dojít k znehodnocení vína „nežádoucí oxidací“, kdy korková zátka umožní po stočení vína do lahve další působení kyslíku, proto je nutné naklonit láhev při skladování na správnou polohou, aby korek nemohl vysychat. Korku také škodí změny tlaku v láhvi nebo v atmosféře, a tím může dojít k pohybu zátky a propouštění vzduchu. Korku hrozí i riziko kontaminace TCA (zkratka slova 2,4,6-TRICHLORANISOL). Tato látka (sloučenina chlóru) pak ve víně způsobuje dobře známou zatuchlou pachuť po korku a víno je jí chuťově znehodnoceno. Nejmodernější doposud známou technologií na ošetřování korkového materiálu proti výskytu původce TCA je ozařování korku ozónem.

U korků drcených se již ovšem dá o přírodním produktu spekulovat a tyto zátky se svými vlastnostmi výrazně neliší například od uzávěrů zcela syntetických.

Hliníkový šroubovací uzávěr

U moderních šroubovacích hliníkových uzávěrů je vnitřní stěna potažena speciální fólií tak, aby oddělila kov od vína. Další speciální ochranná a konzervační vrstva pak zaručuje vínu dokonalou bezpečnost. Šroubovací uzávěry poskytují  vínu hermetické uzavření, jsou odolné vůči atmosférickým změnám, eliminují výměnu aroma mezi vínem a zátkou. Některé polymerové vrstvy díky své pórovitosti umožňují mikroventilaci, a tím zaručují nepřítomnost nežádoucích bakterií a plísní. 

Tento typ uzávěru je již dnes hojně používán v Novém Zélandě, Austrálii, Chile a je stále oblíbenější i mezi francouzskými vinaři. Někteří odborníci se dokonce domnívají, že šroubovací uzávěry v brzké době zcela převáží. Víno s moderním šroubovacím uzávěrem přináší zjednodušení při otevírání a skladování (odpadá poloha vína při skladování). Šroubovité uzávěry se dají jednoduše otevřít a znovu zavřít, umožňují stálou kvalitu a chuť vína.

Pro bílá, růžová i červená vína s ovocným aromatem jsou jedinečným technickým řešením, jak uchovat jejich chuť, svěžest a mládí i po naplnění do láhví s inertním šroubovacím uzávěrem.

Kovový korunkový uzávěr

Jedná se o kovovou korunku, která je z vnitřní strany potažená plastovou folií, aby se zabránilo kontaktu vína s kovem a následné degradaci kovu. Jsou to identické korunkové uzávěry, jaké se používají u pivních lahví.

Tímto typem uzávěrů jsou typická lehká středomořská stolní vína, zejména v Řecku, Itálii a Španělsku. Jedná se o levná vína, která se tam denně konzumují a hojně se ředí vodou.

Syntetická zátka na víno

V poslední době se stále častěji setkáváme s použitím moderních typů uzávěrů lahví, které pomalu odsouvají tradiční korkové uzávěry do pozadí. Syntetické zátky se všem nevýhodám přírodního korku vyhýbají. Plastové, skleněné a šroubovací zátky jsou vhodné především pro mladá a ovocná vína, u nichž chceme tento charakter zachovat co nejdéle.

Zátky z korkové drti se směsí speciálních lepidel vhodných pro styk s potravinami se lisují a jsou vhodné pro vína, které uchováváme méně než 6 měsíců. Stále populárnější jsou zcela syntetické zátky, které  jsou vyrobeny z polymerů (plastů). Tento typ zátek snižuje riziko vysychání, napadení přírodního korku a rizika kontaminace TCA. Navíc zabraňují lámání korkové zátky při otevření. Plastové zátky však nejsou úplně vhodné k dlouhodobému skladování a zrání vín.