Hippies 4/4 – Symboly

Znak hnutí hippies

Zná ho asi každý, ale ne každý ví, co přesně znamená a symbolizuje.

V roce 1958 nakreslil britský umělec Gerald Holtom kruh a v něm tři čáry. První dělila kruh na dvě poloviny, zbylé dvě vedly ze středu kruhu směrem dolů a navzájem svíraly úhel 90 stupňů, který půlila polovina délky první čáry. Tento znak měl být symbolem nukleárního odzbrojení – anglicky „nuclear disarmament“ – odtud písmena N a D.

Holtom se inspiroval v signální vlajkové abecedě, takzvaném semaforu. Písmeno N se signalizuje vlajkami drženými v obou rukách a směřujícími směrem k zemi pod úhlem 45 stupňů k ose těla. Písmeno D se signalizuje dvěma vlajkami drženými kolmo k zemi, kdy jedna míří nahoru a druhá dolů. Spojíme-li tato dvě semaforová označení dohromady a přidáme kruhu, dostaneme znak hippies.

Nutno dodat, že signální vlajková abeceda se v dnešní době už téměř nepoužívá.

Příslušníci hnutí hippies nahrazovali tímto znakem znak automobilky Volkswagen na vozidlech, která používali (VW Bus a Beetle).

Symbol hippies

Pokřiky a hesla hnutí

  • Milujte se, neválčete! (Make love, not war)
  • Osvoboď svou mysl! (Let your minds be free)
  • Síla květin (Flower power)
  • Dej míru šanci! (Give peace a chance)
  • Mír a lásku! (Peace & Love)
  • Mír prosím! (Peace please)
  • Nevěřte nikomu, komu je přes třicet (Don’t Trust Anyone Over Thirty)
  • Vše, co potřebujete, je láska! (All you need is love)
  • Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého (My freedom ends where the freedom of another begins)
  • Láska ano, peníze ne (Make love, not money)

Volná láska

Příslušníci hnutí se sdružovali v soběstačných komunitách, kde praktikovali volnou lásku.

A i poté, co se hnutí asimilovalo do většinové společnosti, zbývalo stále dost těch, co svůj život měnit nehodlali a i nadále žili dle pravidel hnutí komunitním životem a nic na tom nezměnil fakt, že úplně všichni zestárli a někteří z nich také časem zbohatli.

Hippies ve filmu

Nezpochybnitelnou jedničkou v této oblasti je film Miloše Formana – Vlasy. Jedná se o kombinaci drama a hudební komedie. Později podle námětu tohoto filmu vznikl také muzikál.

Vlasy (Hair) 1979 – (84% čsfd)

Dalším zajímavým filmem, kde je možné se setkat s hippie komunitou je film Dennise Hoppera – Bezstarostná jízda

Bezstarostná jízda (Easy Rider) 1969 – 79% čsfd)

Filmů s touto tématikou je mnoho ale tyto dva zaujmou i ty, kteří se o tuto komunitu jinak příliš nezajímají.

Závěr

Staré dobré časy se už nevrátí, ale některá pravidla hnutí hippies mají stále svojí platnost a byla prověřena časem.

Volná láska měla něco do sebe, ovšem byla praktikována v době, kdy ještě nebyl objeven syndrom získaného selhání imunity, známější pod zkratkou AIDS.

Propagovaný pacifismus má dodnes majoritu zastánců, protože na válečných konfliktech vydělávají hlavně zbrojní koncerny, ty jsou pak zejména doménou nájemných žoldáků, lidí kteří jsou ochotni bojovat za cizí ideály je stále méně a hrdinů jsou plné hřbitovy.

Také honba za kariérou a penězi, kterou toto hnutí neuznávalo, zpravidla štěstí nepřináší, protože peníze od určité hranice už nepřinášejí radost a nikdo z nás si je do hrobu nevezme. Co nezažijeme na tomto světě, to už nezažijeme vůbec a zde bychom se mohli vrátit opět k té volné lásce a trochu toho LSD. Jde jen o to, nalézt a probudit v sobě ten kousek hippíka, který je už od přírody v každém z nás.

All you need is love

Všechny díly