Přehled pražských vinic

Současná velikost vinic v Praze je pouhým torzem toho, kolik bylo v Praze vinic v minulosti, například takový Petřín, to byla dříve jedna velká vinice…

Současná plocha vinic v Praze je 19 ha, za Karla IV. to bylo až 720 ha vinic.

Seznam pražských vinic

Vinařská obec – Viniční trať – Stát – Oblast – Podoblast

  1. Praha 1 (Malá Strana a Hradčany) – Svatojánská – Česká republika – Čechy – Mělnická
  2. Praha 1 (Malá Strana a Hradčany) – Svatováclavská vinice – Česká republika – Čechy – Mělnická
  3. Praha 2 (Vinohrady) – Gröbovka – Česká republika – Čechy – Mělnická
  4. Praha 6 (Dejvice) – Baba – Česká republika – Čechy – Mělnická
  5. Praha Troja – Salabka – Česká republika – Čechy – Mělnická
  6. Praha Troja – Svatá Klára – Česká republika – Čechy – Mělnická
  7. Praha 9 (Vysočany) – Pod Prosekem, Máchalka – Česká republika – Čechy – Mělnická
  8. Praha 12 (Modřany) Arcibiskupská – Modřanská vinice – Česká republika – Čechy – Mělnická

Arcibiskupská v Modřanech, Svatováclavská na Pražském hradě, Svatojánská na Malé straně, Máchalka ve Vysočanech, Gröbovka na Vinohradech, Baba v Dejvicích a Salabka se sv. Klárou v Troji.

To však nejsou přezdívky známých hereček, či tajných milenek mocných mužů, ale osmero pražských vinic, které byly kdysi na vrcholu slávy. Vlivem válek a režimů však pomalu upadaly v zapomnění. Pražské vinice jsou v kurzu. Mají správné genius loci, výborné víno a bývají i pravým gurmánským zážitkem.

Historie vinic v Praze

Vinice sv. Kláry pravděpodobně existovala již na začátku 13. století. Přesné informace však nejsou a proto se její vznik datuje do období vlády Karla IV. Ten do ní nechal vysázet stromky vinné révy, které dovážel ze všech koutů Evropy.

V době vlády Rudolfa II. dosáhlo vinařství největšího rozkvětu a Praha se nazývala „městem vína“. Po bitvě na Bílé Hoře a vlivem válečných nepokojů za třicetileté války vinice ležely ladem a pustly.

Po všech peripetiích, vladařích a šlechtických tahanicích byla nakonec vinice po roce 1925 přestavěna na zahradu. K obnovení došlo až v 50. letech. V roce 1995 ji konečně získala do správy Botanická zahrada.