Přívlastková vína – Rozdíly v ČR, SK, A a D

V Česku jsou oproti Slovensku, Rakousku a Německu přísnější podmínky pro výrobu přívlastkových vín co se legislativy a kvality moštu týče.

Rozdíly v parametrech mezi ČR a ostatními zeměmi jsou uvedeny v následující tabulce:

přívlastekČeskoSlovenskoRakouskoNěmecko
kabinet19 °NM19 °NM (kabinetné)9,5 %17 °NM (Kabinett)9 %15 °NM (Kabinett)7 %
pozdní sběr21 °NM 21 °NM (neskorý zber)9,5 %19 °NM (Spätlese)5 %19 °NM (Spätlese)7 %
výběr z hroznů24 °NM23 °NM (výber z hrozna)9,5 %21 °NM (Auslese)5 %21 °NM (Auslese)7 %
výběr z bobulí27 °NM
26 °NM (bobuľový výber)
8 %25 °NM (Beerenauslese)5 %25 °NM (Beerenauslese)5,5 %
výběr z cibéb32°NM28 °NM (hrozienkový výber8 %27 °NM (Ausbruch)5 %29 °NM (Trockenbeerenauslese)5,5 %
výběr z cibéb 32 °NM28 °NM (cibébový výber)8 %30 °NM (Trockenbeerenauslese)5 %29 °NM (Trockenbeerenauslese)5,5 %
ledové27 °NM27 °NM (ľadové)6 %25 °NM (Eiswein)5 %25 °NM (Eiswein)5,5 %
slámové27 °NM27 °NM (slamové)6 %25 °NM (Strohwein)5 %
Parametry pro přívlastková vína ČR/Slovensko/Rakousko/Německo

Kvůli odlišným kvalitativním požadavkům není možné české a německé přívlastky přímo srovnávat (je to i jedním z důvodů, proč bývají v přímém srovnání německá přívlastková vína levnější).

Slovenský systém byl vymezen zákonem 182/2005, rozšířen 283/2007 a nakonec doplněn 313/2009 zákonem, který nově stanovuje požadavek na minimální obsah alkoholu v přívlastkovém víně. Český vinařský zákon obdobný požadavek nemá. Termín botrytický výber je synonymem pro cibébový výber (na rozdíl od českého vinařského zákona).

Německý systém stanovuje vinařským zákonem (WeinG 1994) obsah alkoholu v přívlastkovém víně. Cukernatost moštu není uvedena v zákoně, ale je variabilní pro jednotlivé vinařské oblasti a udává se ve °Oe (hodnoty v tabulce jsou minima přepočtená na normovaný moštoměr).

Rakouský systém (zákon 141/1999) neřadí Kabinett mezi přívlastková vína a přidává mj. podmínku maxima zbytkového cukru 9 g/l. Dále rozlišuje přívlastky Ausbruch a Trockenbeerenauslese, přičemž Ausbruch může být vyroben jak z bobulí botrytických, tak přirozeně seschlých a pro lepší vyplavení sladké šťávy může být do bobulí přimíseno čerstvé víno nebo mošt odpovídající přívlastku Auslese nebo Beerenauslese a to tak, aby výsledná cukernatost dosáhla minimálně 27 °. Trockenbeerenauslese se vyrábí z botrytických scvrklých bobulí s min. cukernatostí 30 °.