V těhotenství neexistuje něco jako bezpečné množství alkoholu

Gravidita a alkohol a rovněž kojení a alkohol nejdou dohromady.

Pro těhotné a kojící ženy neexistuje bezpečné množství alkoholu. Nenarozené dítě přijímá alkohol placentou z krve matky, navíc ho vylučuje dvakrát pomaleji. Alkohol vážně poškozuje zdravý vývoj plodu, a to i v minimálním množství.

Většina žen dnes dobře ví, že pití alkoholu k těhotenství a kojení nepatří. A to ani nápoje s jeho nižším obsahem, jako jsou vína nebo nízkoalkoholická piva.

Co vlastě dětem hrozí

Přesto se v Česku ročně narodí 300 dětí, u kterých lékaři diagnostikují Fetální alkoholový syndrom (FAS).

Právě s ním se rodí děti, jejichž matky v době těhotenství pily alkohol. Syndrom může mít podle odborníků na svědomí poruchy chování, vznik neurologických a psychických poruch nebo mentální retardaci. U dětí s FAS se objevuje zvýšená impulzivita a agresivita a mívají problémy s učením a porozuměním v sociálních situacích.

Z fyzických obtíží se u dětí matek, které konzumují v těhotenství alkohol, může vyskytnout nízká porodní váha a poruchy růstu, abnormality v oblasti hlavy a mozku, srdeční a cévní vady nebo poruchy týkající se motorických dovedností a koordinace pohybů.

A další tři tisíce novorozenců u nás přichází na svět s takzvanou Poruchou fetálního alkoholického spektra (FASD). Onemocnění způsobené tím, že žena v těhotenství pila alkohol, se u dětí projevuje sníženým intelektem a odchylkami od normálního vývoje v době porodu. Často i srdečními defekty, zrakovými a sluchovými problémy, anomáliemi ve vývoji kloubů či sníženou pozorností. FASD se projevuje také poruchou chování a u pacientů se častěji rozvine obsedantně-kompulzivní porucha.

Proč těhotné ženy pijí alkohol

  • Nevědí, že jsou těhotné.
  • Domnívají se, že pijí bezpečně.
  • Pití alkoholu je v jejich okolí běžné. Abstinence by je přiváděla do nepříjemných situací.
  • Podceňují riziko, které může alkohol jejich dítěti způsobit, protože ve svém okolí znají ženy, které během těhotenství pily. A jejich děti vypadají zdravě.
  • Nemají informace o tom, jak může být pití alkoholu v těhotenství nebezpečné.
  • Pijí alkohol proto, že mají těžký život a řeší jím své těžkosti.
  • Jsou na alkoholu závislé a nedaří se jim ani přes těhotenství s pitím přestat.

Když těhotenství, tak jedině bez alkoholu

Nulový příjem alkoholu v době těhotenství a nejlépe i v době, kdy jej žena plánuje, stejně jako při kojení novorozence považují za samozřejmost i odborníci. Současně varují před přesvědčováním ženy často jejím okolím, že malé množství alkoholu nikomu neublíží.

Existuje mnoho studií, které jasně prokázaly poškození vývoje plodu při chronickém užívání alkoholu. U nižších dávek, což je jedna a ř čtyři sklenice alkoholu za týden se sice výsledky výzkumů různí, zároveň však existují takové studie, které tvrdí, že i malé dávky alkoholu mohou mít negativní vliv na vývoj dítěte.

Adiktologové rozhodně doporučují těhotným ženám úplnou abstinence. A stejná slova by měla směrem k těhotným a kojícím ženám směřovat od ambulantních gynekologů, kteří jsou s těhotnými ženami v úzkém kontaktu.

U těhotných žen totiž, neexistuje žádné bezpečné množství alkoholu. A nic na tom nemění ani druh alkoholu. Stejně škodlivý je veškerý alkohol, včetně vína nebo piva.

Plod nemá jaterní enzymy

Nenarozené dítě, plod nebo nitroděložně uložené dítě totiž podle odborníků na perinatologii přijímá alkohol z krve matky prostřednictvím placenty, a to velmi rychle.

Je prokázáno, že alkohol v krvi plodu dosahuje stejné nebo o něco nižší koncentrace, než je hladina alkoholu v krvi matky. Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji, než jej ze svého organismu vyloučí.

Odbourání alkoholu totiž umožňují v těle jaterní enzymy, které ale dítě v době prenatálního vývoje ještě nemá.

Dítě je nejvíce citlivé na příjem alkoholu v prvním trimestru těhotenství. Ani po této době nemá ale ještě své orgány, tedy játra a ledviny vyvinuty natolik, aby se dokázalo bezpečně vyrovnat s přítomností alkoholu v těle.

Upozornit na rizika a následky užívání alkoholu v době těhotenství a kojení mohou i osvětové kampaně připravené odborníky, které podporuje i Státního zdravotního ústav a také Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Cílem kampaní je upozornit na rizika spojená s konzumací alkoholických nápojů ženami během těhotenství a kojení. A to nenásilnou a neodsuzující formou. Děje se tak prostřednictvím příspěvků a článků na internetu a sociálních sítích, videa a bannerů. Příspěvky o užívání alkoholu v těhotenství patří mezi hojně navštěvované.

Osvětové kampaňe cílí hlavně na ženy a matky. Nevynechává ale ani muže a otce. Právě ti by totiž měli své partnerky v těhotenství a mateřství v neužívání alkoholu podporovat.